Ol ýakyn günlerde 82 ýaşyny bellär. Onuň  garrylyga ýan beresi gelenok. Her gün diýen ýaly goşgy goşýar. Küti depderdäki şygyrlaryň bir bendinde şeýle setirlere gözüm...