Arhiw

Türkmenistanyň meşhur şahsyýetleri

Aşgabadyň iň uzak ýaşly ýaşaýjysy

Aşgabadyň iň uzak ýaşly ýaşaýjysy

Mihail Haçaturow Aşgabat şäheriniň iň uzak ýaşly ýaşaýjysy. Ol şu ýylyň dekabr aýynda 103 ýaşaýar. Ol 1918-nji ýylda häzirki Serdar şäherinde eneden doglupdyr. Maşgalasy 1940-njy ýylda...
Teswirleme sungatynyň ussady

Teswirleme sungatynyň ussady

Görnükli sport žurnalisti we teswirleýji Amanmuhammet Çaryýew barada Fut­bol du­şuşyk­la­ry­nyň ra­dio­da gö­ni ýaý­lym­da diň­le­nil­ýän dö­wür­le­ri tes­wir­leýji­le­re köp zat bag­ly­dy. Çün­ki us­sat...
Türkmenistanyň halk artisti Kakajan Aşyrow 70 ýaşady

Türkmenistanyň halk artisti Kakajan Aşyrow 70 ýaşady

Türkmenistanyň halk artisti Kakajan Aşyrowyň ady tutulanda, ilki bilen, «Meniň dostum Meleguş» filmindäki Altynyň keşbi bada-bat göz öňüňde janlanýar. Göwnüňe bolmasa, şondan soň onuň artist...
Türkmenistanyň Prezidentiniň Singapura döwlet saparyna

Türkmenistanyň Prezidentiniň Singapura döwlet saparyna

Häzirki wagtda Singapur Aziýa — Ýuwaş ummany sebitinde esasy maliýe, ykdysady we nebitgaz merkezleriniň biri hökmünde hakykatdan-da ykrar edilýär. Singapur ösen bazar ykdysadyýeti bolan we dünýäde...