Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň meşhur şahsyýetleri

Aşgabadyň iň uzak ýaşly ýaşaýjysy
Aşgabadyň iň uzak ýaşly ýaşaýjysy
Mihail Haçaturow Aşgabat şäheriniň iň uzak ýaşly ýaşaýjysy. Ol şu ýylyň dekabr aýynda 103 ýaşaýar. Ol 1918-nji ýylda häzirki Serdar şäherinde eneden doglupdyr. Maşgalasy 1940-njy ýylda...
Teswirleme sungatynyň ussady
Teswirleme sungatynyň ussady
Görnükli sport žurnalisti we teswirleýji Amanmuhammet Çaryýew barada Fut­bol du­şuşyk­la­ry­nyň ra­dio­da gö­ni ýaý­lym­da diň­le­nil­ýän dö­wür­le­ri tes­wir­leýji­le­re köp zat bag­ly­dy. Çün­ki us­sat...
Türkmenistanyň halk artisti Kakajan Aşyrow 70 ýaşady
Türkmenistanyň halk artisti Kakajan Aşyrow 70 ýaşady
Türkmenistanyň halk artisti Kakajan Aşyrowyň ady tutulanda, ilki bilen, «Meniň dostum Meleguş» filmindäki Altynyň keşbi bada-bat göz öňüňde janlanýar. Göwnüňe bolmasa, şondan soň onuň artist...
Türkmenistanyň Prezidentiniň Singapura döwlet saparyna
Türkmenistanyň Prezidentiniň Singapura döwlet saparyna
Häzirki wagtda Singapur Aziýa — Ýuwaş ummany sebitinde esasy maliýe, ykdysady we nebitgaz merkezleriniň biri hökmünde hakykatdan-da ykrar edilýär. Singapur ösen bazar ykdysadyýeti bolan we dünýäde...