Arhiw

MILLIONERIŇ HAÝYR-SAHAWATY

MILLIONERIŇ HAÝYR-SAHAWATY

Dünýä belli ykdysady neşirler millionerleriň sanawyny yzygiderli çap edip durýarlar. Olarda dünýäniň ähli künjüne wekilçilik edýän adamlaryň atlaryna duşmak bolýar. Hytaýly Sýun Şuihuanyň ady bolsa...