«Aşgabat 2017-niň» futzal ýaryşlary üçin bije çekilşik geçirildi

«Aşgabat 2017-niň» futzal ýaryşlary üçin bije çekilşik geçirildi

Şu gün V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky ýerine ýetiriji komitetde sentýabr aýynda Aşgabatda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň futzal ýaryşlarynyň bije çekilşigi geçirildi. Mälim bolşy ýaly, yklymyň sport baýramçylygynyň futzal ýaryşyna ýurdumyzdan Keoheý Nakamuranyň ýolbaşçylygyndaky erkekler hem-de Kamil Mingazowyň ýolbaşçylygyndaky zenanlar ýygynydy toparlarymyz gatnaşýar.

3137 ulanylan ýa-da 1 täze awtoulaglardan gözläň

-
-
-
sosial setlerde bizi sypdyrmaň!