Şu gün Türkmenistanda mekdep bazarlary işläp başlaýar

Şu gün Türkmenistanda mekdep bazarlary işläp başlaýar

Şu gün, 10-njy awgustda ýurdumyzda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň kärhanalary tarapyndan 2020-2021-nji okuw ýyly üçin mekdep bazarlary we göçme söwda nokatlarynyň 410 sanysy müşderilere hyzmat edip başlaýar. Bu barada “Biznes reklama” gazetinde ýerleşdirilen habarda bellenilip geçilýär.

17766 ulanylan ýa-da 5 täze awtoulaglardan gözläň

-
-
-