Aşgabatda türkiýeli sungat ussatlarynyň konserti geçiriler

Aşgabatda türkiýeli sungat ussatlarynyň konserti geçiriler

Türkmenistanyň we Türkiýe Respublikasynyň Medeniýet ministrlikleriniň, Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň bilelikde gurnamagynda şu ýylyň 28-nji oktýabrda Magtymguly adyndaky Milli sazly-drama teatrynda türk sungat ussatlarynyň konserti geçiriler. Olar bu konsertde Türkmenistanyň Döwlet simfoniki orkestri bilen bilelikde çykyş ederler.
Gala

21842 ulanylan ýa-da 1 täze awtoulaglardan gözläň

-
-
-