Soňky habarlar

Arhiw

Bilim

Ýaponiýada türkmen dili öwredilip başlanyldy
Ýaponiýanyň Sukuba uniwersitetinde türkmen dilini öwretmek boýunça okuwlar başlandy. Okuwlara ýapon we daşary ýurtly 50-den gowrak talyp gatnaşýar diýlip, Türkmenistanyň Ýaponiýadaky ilçihanasy habar berýär. Uniwersitetiň ýolbaşçylary...
Akyl-paýhas bäsleşiginiň III möwsümi başlanar
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň garamagyndaky Ýaş diplomatlaryň mekdebi okuwçylaryň arasynda geçirilýän «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» akyl-paýhas bäsleşiginiň III möwsümine gatnaşmak üçin isleg bildiren...
Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty olimpiada geçirer
2023-nji ýylyň 19-20-nji sentýabrynda Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynda kompýuter grafikasy we elektrotehnika dersleri boýunça ýurduň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda ders bäsleşikleri geçiriler. «Türkmenistan: Altyn asyr»...