Bilim

Türkmenistanda halkara bilim we sport forumy geçiriler

Türkmenistanda şy ýylyň 9-10-njy noýabrynda “Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe” atly Halkara sergisi hem-de ylmy maslahaty geçiriler. Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçirilmegi meýilleşdirilýän bu halkara...

Aşgabatda we sebitlerde täze mekdepler açyldy

Ýurdumyzyň ähli okuw mekdeplerinde täze, 2017-2018-nji okuw ýylynyň başlanýandygyny alamatlandyrýan ilkinji jaň kakyldy. Döwletimiz ýaşajyk türkmenistanlylaryň döwrebap bilim we terbiýe almagy, eziz ýurdumyza mynasyp gulluk...

Giriş synaglary başlandy

Ýokary we orta hünärment okuw mekdeplerinde giriş synadlary başlandy. Olarda tamamlanan resminamalar kabul edişligi şu ýyl okuwa gelenleriň sanynyň känligini görkezýär.  Täze açylan Jemagat hojalygy instituty...

Türkmenistanly matematikleriň bürünç baýragy

Ýurdumyzyň wekilleri Rio-de-Žaneýroda geçirilen 58-nji Hlakara matematika olimpiadasyna gatnaşdylar, oňa Russiýa, ABŞ, Fransiýa, Ýaponiýa, Hytaý, Germaniýa, Polşa, Argentina, Portugaliýa, Belgiýa, Şwesiýa, Şweýsariýa, Täze Zelandiýa we...

Watanymyz üçin ýokary hünärli harby işgärler

17-nji iýunda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýokary okuw mekdepleri bolan Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby institutynyň we Harby-deňiz institutynyň, Türkmenistanyň Serhet institutynyň, Türkmenistanyň Milli...

Türkmenistanyň Jemagat hojalygy instituty döredildi

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 16-njy iýunda geçirilen mejlisinde türkmen döwletiniň Baştutanynyň garamagyna “Türkmenistanyň Jemagat hojalygy institutyny döretmek hakynda” Permanyň we bu ýokary okuw mekdebiň meseleleri hakynda...