Soňky habarlar

Arhiw

Bilim

«Iş Nokady» «Döwrebap Lider» atly trening geçirýär

«Iş Nokady» koworking merkezi we «Results Up» maslahat beriş kompaniýasy 12-nji iýunda «Döwrebap Lider» atly açyk treninge gatnaşmaga çagyrýar. Trening aşakdaky toparlara niýetlener: telekeçiler;; ýolbaşçylar; maslahat beriş ulgamynyň wekilleri; hünärmenler; we...

Magtymguly adyndaky TDU-da "Açyk gapylar" günlerini geçirer

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti orta mekdepleriň uçurymlaryny, esgerleri, önümçilikde zähmet çekýän ýaşlary we ýokary okuw mekdebine girmäge isleg bildirýänleri 2021-nji ýylyň 7-nji we 15-nji...