Bilim

Türkmenistanda sanly bilimiň mümkinçilikleri artdyrylýar

Türkmneistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradow 19-njy iýunda geçirilen Hökümet mejlisinde döwlet Baştutanyna öňdebaryjy tehnologiýalary ulanmak arkaly orta we ýokary bilim ulgamynda uzak aralykdan okatmagy...

25-nji maýda «Soňky jaň» dabaralary geçiriler

Anna güni geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arakaly nobatdaky mejlsinde wise-premýer P.Agamyradow şu ýyl okuw ýylynyň tamamlanmagy mynasybetli meýilleşdirilen çäreler we hususan-da, «Soňky jaň» dabaralaryny...

TOHI-de talyplara dünýä tehniklary öwredilýär

Döredilenine 10 ýyl bolan Türkmen oba hojalyk institutynda talyplara dünýäniň öňdebaryjy oba hojalyk tehnikalary içgin öwredilýär. Munuň üçin institutyň okuw binasynda «Claas», «Komatsu», «Case» we...

1-nji maýda TDLU-da «Açyk gapylar» güni geçiriler

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti bu ýokary okuw mekdebine girmek isleýän ýaşlary 2020-nji ýylyň 1-nji maýynda uniwersitetiň baş binasynda ýerleşýän mejlisler zalynda sagat...