Bilim

«Türkmenportal» hojalyk jemgyýeti baýraga mynasyp boldy

Ozal habar berşimiz ýaly, şu günler Türkmenistanda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň sergisi dowam edýär. Serginiň dowamynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 15 ýyllygy mynasybetli...

«Iň eýjejik gyzjagaz — 2023» bäsleşigiň jemi jemlenildi

Şu gün Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde ýurdumyzyň umumybilim berýän orta mekdepleriniň 2 — 4-nji synplarynda okaýan okuwçy gyzlaryň arasynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň...

Italiýaly arhitektor Türkmenistanda saparda bolýar

Italiýa Respublikasynyň dünýä belli “Foskarini” kompaniýasynyň utgaşdyryjysy, Italýan arhitektory Matteo Rubinati Italýan dizaýny hepdeliginiň çäklerinde ýurdumyzda iş saparynda bolýar. Bu barada «Türkmenistan: Altyn asyr» neşiri...

«Talyp gözeli — 2023» atly bäsleşigiň ýeňijisi yglan edildi

Şu gün Aşgabat şäherindäki «Türkmengaz» döwlet konserniniň Medeni-işewürlik merkezinde 8-nji mart — Halkara zenanlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň, Bilim ministrliginiň,...

Türkmenistanyň üç institutynda halkara olimpiadalar geçiriler

Habar berşimiz ýaly, şu gün Prezident Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisiň barşynda wise-premýer N.Amannepesow hasabatynyň çäklerinde ýurduň ýokary okuw...

«Parahatçylygyň ýaş çaparlarynyň» nobatdaky oýny geçirildi

2023-nji ýylyň 21-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» atly akyl-paýhas bäsleşiginiň II möwsüminiň I saýlama tapgyrynyň III oýny geçirildi. «Dialog...