Soňky habarlar

Arhiw

Bilim

Türkmenistanda ýaş alymlaryň bäsleşigi yglan edildi

«Nesil» gazetiniň şu günki (16.01.2020 ý.) sanynda türkmen ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça däbe öwrülen bäsleşik yglan edildi. Onuň düzgünnamasynda hem aýdylyşy ýaly, bu bäsleşik...

TGM-niň Harby-deňiz institutyna okuwa kabul edilşik başlady

«Türkmenistan» gazetinde Goranmak ministrliginiň Harby-deňiz institutyna okuwa girmek üçin resminamalaryň kabul edilip başlanýandygy barada bildiriş berildi. Bildirişde hem aýdylyşy ýaly, 2020-2021-nji okuw ýylynda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň...

Seýitnazar Seýdi adyndaky TDMI-de göçme sergi gurnaldy

Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli Lebap welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň guramagynda Seýitnazar Seýdi adyndaky TDMI-niň «Altyn nesil» medeniýet merkezinde «Ösüşlere beslenýän Türkmenistan Diýarym!» atly...

Türkmen ýaşlarynyň 39-syna Ýaşlar baýragy gowşuryldy

Öňňin Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda ýurdumyzyň zähmetde, döredijilikde aýratyn tapawutlanan ýaşlaryna Türkmenistanyň Ýaşlar baýragynyň gowşurylyş dabarasy boldy. Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşi tarapyndan her...

Türkmenistanda ilkinji kitap alyş-çalyş nokady döredildi

«Berkarar» söwda-dynç alyş merkezinde Türkmenistanyň ilkinji kitap alyş-çalyş nokady döredildi. Bu merkez «Kitap nokady» diýlip atlandyrylýar. Merkezdäki «Rahat Cofee» kafesinde açylan nokatda her bir müşderi...

Nobeliň edebiýat baýragynyň eýeleri mälim edildi

Nobeliň edebiýat baýragyny polşaly ýazyjy Olga Tokarçuk hem-de awstriýaly Peter Handke almaga hukuk gazandy. Bu abraýly baýrak Olga Tokarçuka “eserlerini ensiklopedik hyjuwy arkaly hyýaly beýan...