Soňky habarlar

Arhiw

Bilim

Türkmenistanda «Soňky jaň» dabaralary geçirildi

Şu gün Türkmenistanyň ähli künjeklerindäki umumybilim berýän orta mekdeplerde 2021-2022-nji okuw ýylynyň «Soňky jaň» dabaralary geçirildi. Dabaralarda mekdep durmuşyndan durmuş mekdebine gadam basýan ýaşlara ak...

Aşgabatda ýaş alymlaryň ylmy taslamalarynyň sergisi geçirildi

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynda ýaş mugallymlaryň, talyplaryň we mekdep okuwçylarynyň taýýarlan ylmy taslamalarynyň sergisi geçirildi. «Türkmenistan» gazetinde habar berlişi ýaly, sergide görkezilen ylmy işlerdir taslamalaryň...

«Iň gowy gyzlar topary» yglan edildi

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, şeýle-de Bilim ministrliginiň bilelikde gurnamagynda umumy bilim berýän orta mekdeplerde hereket edýän «Gyzlar toparlarynyň» arasynda yglan...

Türkmenabatda iňlis dili hepdeligi geçirildi

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherindäki 3-nji orta mekdepde «Research and know English» atly iňlis dili festiwaly geçirildi. Bu barada jeyhun.news web saýtynda habar berilýär. Festiwala şäherdäki daşary...