Soňky habarlar

Arhiw

Medeniýet

Aşgabatda «Oskar» pýesasynyň premýerasy geçirildi

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynda fransuz dramaturgy Klod Manýeriň pýesasy esasynda «Oskar» komediýa spektaklynyň premýerasy boldy. «Türkmenistan: Altyn asyr» neşiriniň habaryna görä, premýera şowly...

Türkmenistanda Täze ýyl baýramyna taýýarlyk görülýär

Ozal habar berşimiz ýaly, şu gün Prezident Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisiň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa milli...

Aşgabat we Duşanbe medeniýet ulgamynda hyzmatdaşlygy güýçlendirer

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginde Täjigistanyň medeniýet ministri Zulfiýa Dawlatzoda bilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Mährijemal Mämmedowanyň arasynda duşuşyk geçirildi. Täjigistanyň Medeniýet ministrliginiň metbugat merkeziniň habaryna görä,...

Aşgabatda aýdym-saz sungatyna bagyşlanan maslahat geçirildi

Aşgabatdaky «Arçabil» myhmanhanasynda ylmy maslahat geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Hökümet agzalary, TÜRKSOÝ-nyň, ugurdaş ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, ýokary okuw mekdepleriniň, medeniýet merkezleriniň ýolbaşçylary we wekilleri,...

Aşgabatda amerikan aýdymlary ýaňlanar

Amerikan aýdym-saz sungatynyň Frenk Sinatra, Jorj Maýkl, Dina Martina, Maýkl Buble ýaly ussatlarynyň eserlerini Aşgabatda diňlemek mümkinçiligi döredilýär. Bu mümkinçilik 18-nji dekabr güni paýtagtdaky Mukamlar köşgünde...

Aşgabatda halkara aýdym-saz festiwaly geçirilýär

Şu gün Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde «Milli aýdym-saz sungaty dünýä halklarynyň mirasynda» atly halkara festiwalyň we maslahatyň açylyş dabarasy boldy diýlip, türkmen metbugatynda...

Aşgabatda Täjigistanyň filmleriniň görkezilişine badalga berildi

Täjigistanyň medeniýet günleriniň çäginde «Aşgabat» kinoteatrynda iki ýurduň kinorežissýorlarynyň duşuşygy geçirildi we «Awçynyň soňky awy» atly çeper film görkezildi. Muhammetrabi Ismoilowyň režissiýorlygyndaky dolygöwrümli film Abrori Zahiriň...

Türkmenistanda Täjigistanyň Medeniýet günleri başlandy

Şu gün Aşgabatda Täjigistan Respublikasynyň Medeniýet günleri başlandy. Ozal habar berşimiz ýaly, 25-nji noýabra çenli, üç günläp dowam etjek Medeniýet günleriniň çäklerinde Täjigistanyň häzirki zaman...