Soňky habarlar

Archive news

Medeniýet we jemgyýet

Olimpiýa köçesinde söwda merkezi açyldy

Paýtagtyň durmuş-ýaşaýyş düzümleriniň üstüni ýetiren iki gatly hyzmatlar merkeziniň açylyş dabarasyna şäher we etrap häkimlikleriniň ýolbaşçylary, hormatly ýaşulylar, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri,...

“Türkmen owazy” teleýaýlymynyň başlygy täzelenildi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Begli Hezretgulyýewiç Beşerow Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň “Türkmen owazy” teleradioýaýlymynyň başlygy wezipesine bellenildi. *** Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Goçyýew...

Türkmenistanyň Prezidenti Awazada sport toplumyna bardy

Balkan welaýatynda iş saparynda bolýan Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 15-nji sentýabrda “Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky köpugurly sport toplumyna bardy. Döwlet işlerini işjeň dynç almak bilen...

Aşgabatda dünýä türkmenleriniň maslahaty geçiriler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 14-nji sentýabrda geçirilen giňişleýin mejlisinde wise-premýer P.Agamyradow ýurdumyzyň baş baýramynyň — Garaşsyzlyk gününiň öňüsyrasynda, 19-njy sentýabrda Aşgabatda geçiriljek Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň...

«Bereketli» önümleriniň bahalary arzanlady

«Bereketli» hojalyk jemgyýeti öz öndürýän şöhlat, et we ýarym et fabrikatlarynyň, et ýapmalarynyň hem-de çaý önümleriniň bahalarynyň arzanladylandygyny habar berýär. «Bereketli» H.J. önümleri täze, ter ýagdaýynda...

Rumyniýada Türkmenistanyň Garaşsyzlygyna bagyşlanan sergi açyldy

3-nji sentýabrda Buharest şäheriniň «ARÇUB» medeniýet merkezinde «Ilçihanalaryň Festiwaly» atly ýyllyk halkara çäresiniň resmi açylyşy geçirildi. Çäräniň işine Rumyniýada akkreditirlenen 70 sany diplomatik wekilhanalary, halkara...