Medeniýet

Türkmenistan Sankt-Peterburgda Lermontowa bagyşlanan festiwala gatnaşar

«News-centre.ru»-nyň habaryna görä, 22-nji iýulda Newa kenaryndaky şäherde ýerleşýän «Lermontow_Fest»-de «Türkmenistanyň güni» geçiriler. Sankt-Peterburgdaky «Mekan» Türkmen medeniýeti jemgyýetiniň wekilleri Mihail Ýurýewiçiň eserlerini türkmen dilinde okarlar....

Türkmenistanyň wekiliýeti «Sur Ýary» festiwalyna gatnaşdy

«Penza.er.ru» gullugynyň habaryna görä Türkmenistanyň wekilleri ilkinji gezek Penza sebitinde gadymy medeniýetleriň «Sur Ýary» atly festiwalyna gatnaşdylar. Festiwala gadymy gurallary ýasaýjylar, awtorlar ― ýerine ýetirijiler, döredijilik...

Lebap welaýatynda geçirilýän Medeniýet hepdeligine badalga berildi

Şu gün Türkmenabat şäherindäki «Ruhyýet» köşgüniň öňündäki meýdançada Medeniýet hepdeliginiň açylyş dabarasy boldy. Oňa ýurduň ähli welaýatlaryndan gelen medeniýet we sungat işgärleri gatnaşdy. Dabaranyň başynda Türkmenistanyň...