Medeniýet we jemgyýet

Türkmenistanda Bütindünýä Göreldeli kakalar güni bellenildi

18-nji noýabrda Bütindünýä Göreldeli kakalar güni mynasybetli Aşgabatdaky “Berkarar” söwda we dynç alyş merkezinde Türkmenistanyň Hökümeti bilen  ÝUNISEF-iň guramagynda “Çaga ömrüniň ilkinji 1000 güni onuň bagtly...

Türkmenistanyň Ýaponiýadaky medeniýet günleri geçirildi

Ýakyn günlerde Türkmenistanyň Ýaponiýadaky medeniýet günleri geçdi. Ýurdumyzyň medeniýet we sungat ussatlarynyň 35 adamdan ybarat toparynyň gatnaşmagynda Ýaponiýanyň Tokio şäheriniň "Palace" myhmanhanasynyň "Aoi" merkezinde Medeniýet...

29-30-njy noýabrda Aşgabatda Rumyniýanyň Medeniýet günleri geçirler

Döredijilik forumynyň maksatnamasyny iki ýurduň ynsanperwer ulgamdaky netijeli gatnaşyklaryny işjeňleşdirmäge gönükdirilen çäreleriň ençemesi emele getirer. Olaryň hatarynda dostlukly ýurduň wekiliýetiniň Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginde kabul edilmegi,...

Türkmenistanda Hasyl toýy mynasybetli dabaralar geçirildi

Ýurdumyzda Hasyl toýunyň hormatyna paýtagtymyzda we ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda ýokary hasyl ussatlaryny sylaglamak dabaralary geçirilip, dürli medeni köpçülikleýin we sport çäreleri, maslahatlar we sergiler guraldy,...

Türkmenistanda Özbegistanyň Medeniýet günleri geçiriler

Ýakyn günlerde Aşgabatda we Daşoguzda Özbegistan Respublikasynyň Medeniýet günleri geçiriler. Ministrler Kabinetiniň 10-njy noýabrdaky mejlisinde türkmen döwletiniň Baştutanyna bu çäräniň maksatnamasy barada hasabat berildi. Bu maksatnama...

Ýekşenbe güni Türkmenistanda Hasyl toýy belleniler

Ministrler Kabinetiniň 10-njy noýabrdaky mejlisinde döwlet Baştutanynyň garamagyna her ýylyň noýabr aýynda bellenilýän Hasyl toýuna gabatlanan çäreleriň maksatnamasy hödürlendi. Olaryň çäklerinde oba hojalyk önümleriniň sergisini,...