Soňky habarlar

Arhiw

Medeniýet

Türkmenistanyň Ermenistanda guralan medeniýet günleri tamamlandy

Artaşat şäherinde Ermenistan Respublikasyndaky Türkmenistanyň Medeniýet günleri tamamlandy. Çäräniň soňky gününde, Artaşat şäheriniň Amo Harazýan adyndaky Döwlet drama teatrynyň sahnasynda, medeniýet günlerine gatnaşýan döredijilik toparlary bilelikde...

Aşgabatda baýramçylyk konserti geçirildi

Şu gün Aşgabat şäherindäki «Aşgabat» aýdym-saz merkezinde «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň, Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň bilelikde guramaklarynda Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli baýramçylyk konserti geçirildi. Konsert halyçylyk pudagynyň...

«Çalsana, bagşy!» bäsleşiginiň Aşgabat şäher tapgyry geçirildi

Şu gün Aşgabat şäherindäki «Türkmengaz» döwlet konserniniň Medeni-işewürlik merkezinde Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragyny almak ugrundaky bäsleşigiň çäklerinde geçirilýän, ýagny dutarçy bagşy-sazandalaryň arasynda...

Rumyniýada Türkmenistanyň medeniýet günleri açyldy

Ozal habar berşimiz ýaly, 2023-nji ýylyň 22 — 26-njy maýynda Buharest we Konstansa şäherlerinde Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirilýär. Türkmenistanyň medeniýet günlerine gatnaşmak üçin Rumyniýa Türkmenistanyň...

Türkmen talyplary halkara teatr festiwalyna gatnaşarlar

Türkmenistanly talyplar Özbegistanda geçiriljek «Türki dünýäniň talyplarynyň teatr festiwalyna» gatnaşar. Bu barada özbegistanly režissýor Ikbal Melikuziýewiň sözlerine salgylanyp, Sputnik habar berýär. Festiwal şu ýylyň 22-26-njy maýy...

Täjigistanda Arkadag şäheri tanyşdyryldy

Türkmenistanyň Täjigistan Respublikasyndaky ilçihanasy Duşenbe şäherinde Täjigistanyň Milli muzeýiniň binasynda geçirilen «Muzeýde agşam» atly halkara çäresine gatnaşdy. Halkara muzeýler gününe bagyşlanan köpugurly medeni çäräniň açylyş dabarasyna...

Rumyniýada Türkmenistanyň Medeniýet günleri geçiriler

22 — 26-njy maýda Rumyniýada Türkmenistanyň Medeniýet günleri geçiriler. Hepdeligiň çäreleri Rumyniýanyň Buharest we Konstanta şäherlerinde guralar. Döredijilik çäreleriniň çäklerinde 22-nji maýda Buharest şäherinde 2024-nji ýylda...