Sport

Kumanyň ornuna Frank de Bur

Niderlandlaryň ýygyndysynyň ozalky tälimçisi Ronald Kuman wezipesinden aýrylyp, “Barselona” bilen şertnama baglaşypdy. Ýurduň futbol federasiýasy onuň ornuna ozalky futbolçylardan Frank de Bury wezipä belledi. 50...

“Çelsi” transferden doýanok

Angliýanyň “Çelsi” topary transferden doýanok. Frank Lampardyň tälimçiligindäki topar şu transfer möwsümindäki 7-nji transferini amala aşyrdy. Londonlylar Fransiýanyň “Renn” toparyndan senegally derwezeçi Eduar Mendini transfer...

“Bawariýamy” ýa-da “Sewilýa”

Şu gün UEFA Super Kubogy duşuşyygy oýnalar. Çempionlar ligasynyň ýeňijisi “Bawariýa” bilen Ýewropa ligasynyň ýeňijisi “Sewilýa” toparlary duşuşar. Aşgabat wagty bilen ýarygije – 00:00-da başlanjak...

“Barselona” ýene bir oýunçysyny ugratdy

“Barselona” topary yzly-yzyna oýunçylaryny başga klublara ugradýar. Artur, Rakitiç, Widaldan soň, Semedony hem başga topara ugratdy. Katalonlaryň sag gyraky goragçysy, portugaliýaly Nelson Semedo “Wulwerhempton” toparyna...

Transfer eden oýunçysyny 17 günden soň yzyna aldy

Italiýada “Inter” topary Andrea Pinamontini 17 günden soň, “Jenoadan” yzyna transfer etdi. Geçen ýylyň tomsunda “Jenoa” Pinamontini kärendesine alypdy. Golaýda-da “Jenoa” topary 19,5 million ýewro...

Germaniýaly tälimçileriň haýsysy ýylyň tälimçisi bolar?!

UEFA ýylyň tälimçisi (erkekleriň arasynda) hem-de ilkinji gezek gowşuryljak zenan futbolynda ýylyň tälimçisi baýraklarynyň dalaşgärleriniň sanawyny habar berdi. Ýylyň tälimçileri baýragyna 3 nemes tälimçisi Ýurgen...

Türkmenistanyň futbol çempionaty dowam etdiriler

Türkmenistanyň Futbol federasiýasy resmi saýtynda 2020-nji ýyldaky milli çempionatyň üçünji we dördünji aýlawlarynyň senenamasyny paýlaşdy. Dört aýlawdan ybarat bolan milli çempionatymyzda sekiz toparyň ýaryşýandygyny ýatladýarys. Çempionatyň...

Morata hem Italiýa dolandy

Arturo Widaldan soň, başga bir futbolçy hem Ispaniýadan Italiýa dolandy. Has takygy, “Atletiko Madridiň” ispaniýaly hüjümçisi Alwaro Morata ozalky topary “Ýuwentusyň” düzümine goşular. 27 ýaşly...

“Inter” “Barselonanyň” ýarymgoragçysyny transfer etdi

Çilili ýarymgorgaçy Arturo Widal karýerasyny ýene-de Italiýada dowam etdirer. “Barselonanyň” çilili futbolçysy Arturo Widal Italiýanyň “Inter” toparyna transfer boldy. Italýan kluby Widalyň transfer bahasy hökmünde...

19 möwsümden bäri gol geçirip gelýär

Italiýanyň “Serie A” çempionatynda möwsümiň ilkinji tapgyrynda soňky çempion “Ýuwentus” öz meýdançasynda “Sampdoriany” 3–0 hasabynda ýeňlişe sezewar etdi. Duşuşykda 1 gol geçirip, 1 goluň pasyny...

Super ýyldyz öňki toparyna dolandy

“Real Madridiň” uelsli ýyldyzy Garet Beýl 7 möwsümden soň, ozalky kluby “Tottenheme” dolandy. 31 ýaşly çep gyraky futbolçy “Tottenhem” bilen 1 ýyllyk kärendesine şertnama baglaşdy....