Arhiw

Sport

«Al-Garafa» eýranly hüjümçini kärendä aldy

«Rostowyň» ozalky hüjümçisi Said Ezzatollahi Daniýanyň «Waýl» toparyndan Kataryň «Al-Garafasyna» geçdi. Eýranyň milli ýygyndysynyň 25 ýaşly futbolçysy täze topary bilen şu ýylyň 30-njy iýunyna çenli şertnama...

FIFA 2021-nji ýylyň nusgalyk düzümini kesgitledi

Professional Futbolçylar Assosiasiýasynyň Halkara federasiýasy (FIFPro), FIFA-nyň "The Best" baýrak gowşurylyş dabarasynyň çäginde ýylyň toparyny hödürledi. Topara aşakdaky oýunçylar girýär: Derwezeçi: Žanluiji Donnarumma (PSŽ) Goragçylar: Ruben Dias (“Mançester...

Rahat Japarow karýerasyny Gyrgyzystanda dowam eder

Gyrgyzystanyň «Abdyş-Ata» futbol topary türkmenistanly derwezeçi Rahat Japarow bilen şertnama baglaşdy diýip, «Transfermarkt» ýazýar. Şertnamanyň aýratynlyklary mälim edilmeýär. «Abdyş-Ata» ýurduň çempionatynyň 2021-nji ýyldaky möwsümini 59 utuk...

Serhetçi serkerde ― Türkmenistanda iň ökde futzalçy zenan

Türkmenistanyň Serhet institutynda zähmet çekýän uly leýtenant Bagtygül Gurbanowa 2021-nji ýylyň 18 — 22-nji dekabry aralygynda Türkmenistanyň Futbol federasiýasy tarapyndan zenanlaryň arasyndaky futzal boýunça welaýat,...

TFF-niň feýr-pleý baýragynyň eýesi ― «Ahal»

Türkmenistanyň Futbol federasiýasy tarapyndan geçen ýylyň netijeleri boýunça goýlan «Arassa oýun üçin» baýragyna «Ahal» futbol topary mynasyp boldy. Bu baýragyň berilmegi geçen futbol möwsüminde toparyň oýunçylarynyň...

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynda 2021-nji ýylyň jemi jemledi

Ýakynda Türkmenistanyň Futbol federasiýasynda 2021-nji ýylyň futbol möwsüminiň jemi jemlendi. Onuň netijesinde köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň sport žurnalistleriniň we Ýokary liganyň futbol klublarynyň wekilleriniň arasynda...

Türkmenistanyň boks ýygyndysy Aşgabatda OTÝ geçýär

Türkmenistanyň boks boýunça milli ýygyndysy şu günler Aşgabat şäherinde okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçýärler. Häzirki türgenleşiklere 2-nji ýanwarda badalga berildi we olar 18-nji ýanwara çenli dowam eder. Türgenleşikler...