Soňky habarlar

Archive news

Sport

Futbol. Birinji liganyň çempiony "Köpetdag II"

Ýokary liganyň jemleýji tapgyryndan bir gün öň Birinji liganyň çempiony hem kesgitlenildi. Ýaryş Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň “Köpetdag” futbol toparynyň ikinji düzüminiň çempionlygy bilen tamamlandy. Ýurdumyzda...

Futbol. TÝL — 2018. “Altyn asyr” bäşinji gezek çempion

Şu gün Türkmenistanyň Futbol boýunça milli çempionatynyň Ýokary ligasynda 26-njy möwsüm tamamlandy. Iň soňky tapgyra çenli dowam eden çempionlyk göreşi netijesinde Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrliginiň “Altyn asyr”...

Futbol. Birinji liganyň çempiony kesgitlener

Birinji liga wekilçilik edýän toparlaryň gatnaşmagynda Türkmenistanyň çempionaty geçiriler. Welaýatlarymyza hem-de paýtagtymyza wekilçilik edýän toparlaryň (“Ýedigen” Ahal welaýaty, “Energetik II” Mary welaýaty, “Türkmennebit” Balkan welaýaty,...

Karen Giloýan: "Çempoinaty Aşgabatda ermeni dilinde teswirleýäris"

Karen Giloýan, ermenistanly sport teswirleýjisi: ― Men ermeni metbugatynyň şu çempionatdaky ýeke-täk wekili. Aşgabatda geçirilýän çempionaty Ermenistanyň milli telewideniýesiniň 1-nji ýaýlymynda teswirlemek üçin geldim. Ýaryşyň geçirilýän ýerinden...

Aşgabatda goýlan dünýä rekordlary 60-dan geçdi

Ozal hem birnäçe gezek nygtalyşy ýaly, paýtagtymyzda geçirilýän Agyr atletika boýunça dünýä çempionaty rekordlaryň sport baýramçylygyna öwrüldi. Biz Olimpiýa şäherçesindäki Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda...

Agyr atletika boýunça dünýä çempionlaryna söz berýäris

«Üçünji çempionlyk ― üçünji Olimpiada» Ýun Çol Om (KHDR), erkekleriň arasynda 55 kilograma çenli agram derejesinde dünýä çempiony: (Suraty bar) ― Aşgabatda geçirilýän çempionatda ýurdumyň ilkinji medallaryny...

25 ýaşly Wei Deng üçünji gezek dünýä çempiony

Rio — 2016 Olimpiýa oýunlarynyň altyn medalynyň eýesi, hytaýly 25 ýaşly agyr atletikaçy zenan Wei Deng Aşgabatda geçirilýän dünýä çempionatynda üçünji gezek altyn medala mynasyp...