Arhiw

Sport

Ýewropa ligasynyň 1/8 final tapgyrynyň bijeleri çekildi

UEFA-nyň Nýondaky edara binasynda 26-njy fewralda Ýewropa ligasynyň 1/8 final tapgyrynyň bijeleri çekildi. «Mançester Ýunaýted» — «Milan» duşuşygy tapgyryň merkezi oýunlarynyň biri bolar. Bije çekişligiň netijeleri...

Kazankow «Týumen» bilen şertnama baglaşdy

«Týumen» futbol kluby resmi web saýtynda «Tomuň» hüjümçisi Maksim Kazankowy transfer edendigini habar berdi.  Maksim Kazankow 1987-nji ýylyň 20-nji martynda Aşgabatda dünýä indi. Ol türkmen futbolynyň...

Ruslan Mingazow «Kaspiniň» futbolçysy

Türkmenistanly ýarym goragçy Ruslan Mingazow futbol ýoluny Gazagystanyň «Kaspiý» futbol klubynda dowam etdirer. Klub 29 ýaşly futbolçy bilen şertnama baglaşylandygyny habar berdi. Mingazow topara erkin oýunçy hökmünde...

TFF-niň eminleriniň Aşgabatdaky okuw-türgenleşigi tamamlandy

Ýakynda paýtagtymyz Aşgabatda TFF-niň eminleriniň gatnaşmagynda täze möwsümiň öňüsyrasy ýörite okuw türgenleşik ýygnanyşygy geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň resmi saýty habar berýär. Türkmenistanyň çempionatydyr, ýaşlar...

Türkmenistanda nyşana ok atmak boýunça gözden geçiriliş boldy

Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň resmi saýtynda berilýän habaryna görä, Türkmenistanyň Ýokary sport ussatlygy mekdebiniň nyşana ok atmak bölüminiň türgenleriniň arasynda türgenleşik ýaryşy geçirildi. Bu ýaryşlaryň esasy...

Türkmen küştçüsi azerbaýjanly dünýä çempionyny ýeňdi

Türkmenistanly küştçi Allaýar Şirliýew Türkiýäniň küşt federasiýasy tarapyndan geçirilen onlaýn ýaryşda azerbaýjanly grossmeýster, rapitde we blisde dünýäniň çempiony Şahriýar Mämedýarowy 43 göçümde ýeňmegi başardy. Bu ýeňiş...

«Sewilýa» Serdar Azmun bilen gyzyklanýar

«Zenit» futbol toparynyň hüjümçisi Serdar Azmun Ispaniýanyň «Sewilýa» toparynyň ünsüni özüne çekdi diýip, «Estadio Deportivo» habar berýär.  Çeşmäniň habaryna görä, klub düzümine gerekli birnäçe hüjümçiniň gysga sanawyny...