Soňky habarlar

Arhiw

Sport

TÝL ― 2022: 12-nji tapgyryň duşuşyklary geçiriler

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň eminler bölümi futbol çempionatymyzyň 12-nji tapgyrynyň duşuşyklarynyň eminlerini belli etdi. Bu barada federasiýanyň resmi saýty habar berdi. 12-nji tapgyryň duşuşyklary: 04.10.2022 ý. (sişenbe) “Energetik” –...

Türkmenistanyň tennis ýygyndysy Özbegistanda OTÝ geçirer

Türkmenistanyň tennis boýunça milli ýygyndysy Özbegistanyň Daşkent şäherinde iki hepdelik okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçirer. Bu türgenleşikler türkmen tennisçileri üçin Dewisiň kubogynyň saýlama tapgyryna taýýarlygyň möhüm bölümleriniň...

«Barselona» iki ýyldan soň birinji orna dolandy

La Liganyň 7-nji tapgyrynyň jemleri boýunça «Barselona» iki ýyldan soňra ilkinji gezek hepdäni turnir tablisasynyň birinji basgançagynda tamamlady. 7-nji tapgyrda Hawiden tälim alýan «Barselona» «Malýorkany»...

Sport syny: Göroglynyň batyrlygyny saýlan Sautgeýt

Bilşimiz ýaly, Angliýanyň milli ýygyndysy Milletler ligasynda öte şowsuz çykyş etdi. Dünýä çempionatynyň öňüsyrasynda ýüze çykan bu ýagdaýyň iňlis futbol jemgyýetçiligini howatyrlandyrandygy şübhesiz. Şonuň üçin...

Türkmenistanyň ýetginjekler ýygyndysy Filippinleri ýeňdi

Türkmenistanyň ýetginjekler ýygyndysy (U17) Aziýa Kubogy-2023-iň saýlama tapgyryndaky birinji duşuşygynda Filippinleriň ýygyndy toparyndan 2:0 hasabynda üstün çykdy. Birinji tapgyryň beýleki duşuşygynda Iordaniýanyň hem-de Siriýanyň ýetginjekler ýygyndylary...

TÝL ― 2022: «Altyn asyr» myhmançylykda «Köpetdagy» ýeňdi

Türkmenistanyň futbol çempionatynyň 11-nji tapgyryndaky paýtagt derbisinde «Köpetdag» adybir stadionda «Altyn asyry» kabul etdi. Duşuşyk myhman toparyň 1:0 hasabyndaky ýeňşi bilen tamamlandy. «Altyn asyra» möhüm ýeňşi...

TÝL ― 2022: «Şagadam» «Ahal» bilen bolan oýundan utuk gazandy

Türkmenistanyň futbol çempionatynyň 11-nji tapgyrynda Türkmenbaşy şäherinde geçirilen duşuşykda ýerli «Şagadam» «Ahal» futbol toparyny kabul etdi. 1:1 hasabyndaky deňlik bilen tamamlanan duşuşykda «Şagadamyň» goluny 32-nji minutda...

Türkmenistanly taýboksçular FISU ― 2022-de üç medal gazandylar

Türkmenistanly taýboksçy türgen talyplar Samsun şäherinde (Türkiýe Respublikasy) geçirilýän sportuň söweş görnüşleri boýunça talyplaryň (FISU) Dünýä Kubogynda üç medal gazandylar. Şeýlelikde, türkmen ýygyndysynyň bu ýaryşda...

Türkmenistan FISU ― 2022-de ýene bir bürünç medal gazandy

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň 2-nji ýyl talyby Abduwali Rahimbaýew Türkiýe Respublikasynyň Samsun şäherinde geçilýän sportuň söweş görnüşleri boýunça talyplaryň (FISU) Dünýä Kubogynda grek-rim...

TÝL ― 2022: «Nebitçi» möwsümdäki 40-njy pökgini geçirtdi

Türkmenistanyň futbol çempionatynyň şu möwsüminde geçiren 11 duşuşygyndan soň «Nebitçiniň» derwezesine geçirden gollarynyň sany 40-a tegelendi. Juda şowsuz möwsüm geçirýän topar derwezesine geçirden gollarynyň sany...

TÝL ― 2022: «Nebitçi» 10 gezek utulan ilkinji topar boldy

Balkanabat şäheriniň «Nebitçi» futbol topary Türkmenistanyň çempionatynyň şu möwsüminde 10 gezek utulan ilkinji topar boldy. «Nebitçi» yzda galan 11 duşuşygyň diňe birinde ýeňiş gazanyp, galanlarynda...

TÝL ― 2022: 11-nji tapgyryň duşuşyklary geçiriler

Şu gün ― 29-njy sentýabrda futbol boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň Ýokary ligasynda 11-nji tapgyryň duşuşyklaryna badalga berler. Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň resmi saýty tapgyryň duşuşyklarynyň ikisiniň şu...