Soňky habarlar

Arhiw

Sport

Portugal topary 83 ýyldan soň ýokary liga çykdy

Indiki möwsümde Portugaliýanyň futbol boýunça çempionatyna «Kaza Piýa» topary hem wekilçilik eder. Klub Portugaliýanyň 2-nji dwizionynda ikinji orny eýeledi. Bu netije olara indiki möwsümde ýokary liga...

UEFA-nyň Ýewropa ligasynyň kubogyny «Aýntraht» eýeledi

«Aýntraht» Ýewropa ligasynyň finalynda «Reýnjersden» üstün çykdy. Oýnuň esasy wagty 1:1 hasabynda tamamlandy. Penaltilerde "Aýntraht" 5:4 hasabynda utdy. Şeýlelikde, topar taryhda ilkinji gezek indiki möwsümde UEFA-nyň...

PSŽ möwsümi rekord girdeji bilen tamamlaýar

PSŽ möwsümi 700 million ýewrolyk girdeji bilen tamamlady ― diýip, L'Equipe neşiri ýazýar. Bu ― klubyň taryhyndaky rekord girdejidir. Mundan ozalky rekord 2018/19-njy ýyllaryň möwsümindäki 637,3...

Daşoguz atçylyk sport toplumynyň durky täzelener

Ýakyn geljekde Daşoguz atçylyk sport toplumynyň çapuw ýodasynyň durky täzelener we ol döwrebap örtük bilen üpjün ediler. Türkmen metbugatynda berlen bildirişde Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik...

Futbol boýunça Aşgabadyň kubogy: 5-nji tapgyryň netijeleri

Şu gün Türkmenistanyň paýtagtynda futbol boýunça Aşgabadyň kubogyny almak ugrundaky ýaryşyň bäşinji tapgyryň duşuşyklary geçirildi. Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň resmi web saýtynda habar berlişi ýaly, «Altyn asyr»...