Soňky habarlar

Arhiw

Sport

TÝL ― 2023: Abdyresul Abdyýew möwsümiň 100-nji golçusy boldy
«Energetigiň» futbolçysy Abdyresul Abdyýew Ýokary liganyň şu möwsüminde tapawutlanan 100-nji futbolçy boldy. Onuň 23-nji tapgyrda myhmançylykda «Ahalyň» derwezesinden bir gol geçirendigini ýatladýarys. Möwsümiň golçularynyň başyny 24...
Kuraş – 2023: Jahan Muhammedowa kümüş medala mynasyp boldy
Türkmenabat şäherindäki 5-nji sport mekdbeiniň tälimçisi Jahan Muhammedowa Aşgabatda geçirilýän Kuraş boýunça dünýä çempionatynda kümüş medala mynasyp boldy. Ýaryşa ýarymfinaldan girişen Jahan Muhammedowa finalda özbegistanly Pokizahon...
Kuraş – 2023: WEPA AWLÝAKULYÝEW – DÜNÝÄ ÇEMPIONY!
60 kilograma çenli agram derejesinde Türkmenistanyň kuraş boýunça milli ýygyndysynyň agzasy Wepa Awlýakulyýew dünýä çempiony boldy. Ol çempionatyň final tutluşygynda gazagystanly Ýernur Suleimeni ýeňdi. Şeýlelikde, Türkmenistanyň şu...
Kuraş – 2023: Sabina Agajanowa finalda göreşer
Aşgabatda geçirilýän Kuraş boýunça dünýä çempionatynyň birinji gününden tapawutlylykda onuň ikinji gününde Türkmenistanyň zenanlar ýygyndysynyň ähli agzalary finala çykmagy başardylar. Jahan Muhammedowa bilen Sabina Kadyrowadan soňra...