Soňky habarlar

Arhiw

Sport

Kazan GDA-nyň I Oýunlaryna taýýarlyk görýär

GDA döwletleriniň I Oýunlary 2020-nji ýylyň 20 ― 27-nji awgusty aralygynda Kazan şäherinde geçiriler. Oňa 11 döwletden 14 ― 23 ýaş aralygynda 2,5 müň türgeniň,...

«Bunýodkor» BAE gitdi, düzümde Selim Nurmyradow ýok

Özbegistanyň «Bunýodkor» futbol topary AFK-nyň Çempionlar ligasynyň saýlama tapgrynyň çäginde 28-nji ýanwarda «Al Aýn» bilen boljak duşuşyga gatnaşmak üçin Birleşen Arap Emirliklerine gitdi. Bu barada...

«Ahalyň» dördünji garşydaşy Türkiýä gitdi

28-nji ýanwarda «Ahal» futbol topary bilen ýoldaşlyk duşuşygyny geçirjek Özbegistanyň «Nawbahor» topary 25-nji ýanwarda Türkiýäniň Antalýa şäheriniň Belek şäherçesine tarap ýola düşdi. Bu ýerde topar...

Didar Durdyýew «Aktobeniň» türgenleşiklerine goşuldy

Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysynyň hüjümçisi Didar Durdyýew Gazagystanyň «Aktobe» toparynyň türgenleşiklerine goşuldy. Mälim bolşy ýaly, «Aktobe» häzirki wagtda Türkiýäniň Kemer şäherinde okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçirýär. Egerde,...

Hepdäniň esasy duşuşyklary

  Angliýanyň Premier ligasynda bu hepdäniň ahyrynda oýun bolmaz. Ýöne oňa derek FA Kubogynyň 1/16 finalynyň oýunlary geçiriler. Şu gün Lester myhmançylykda Brentford bilen duşuşar (Aşgabat...

Türkmenistanyň futbol ýygyndysy BAE-däki türgenleşiklere başlady

Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysy BAE-däki ilkinji türgenleşigini geçirdi ― diýip, TFF-niň resmi saýty habar berýär. Ante Mişeniň şägirtleri «Al-Hamriýa» futbol akademiýasynyň türgenleşik meýdanynda türgenleşýärler....

Rim derbisi Türkmenistan sport teleýaýlymynda

Ertir Italiýanyň çempionaty Serie A-da 21-nji tapgyryň çäklerinde Rim derbisi oýnalar. Ertir, ýagny 26-njy ýanwarda 22:00-da başlanjak bu oýunda Roma Olimpiýa stadionynda Lasiony kabul eder. Duşuşyk...

Federeriň 100-nji ýeňşi

Melburn şäherinde dowam edýän Awstraliýa Açyk tennis ýaryşynda 3-nji tapgyrynda Rojer Federer awstraliýaly Jon Milmenden kynlyk bilenem bolsa üstün çykdy. 4:6, 7:6, 6:4, 4:6 hem-de...

Beşiktaş tälimçisini wezipesinden boşatdy

Türkiýäniň Beşiktaş topary geçen tomsuň başynda bellenen tälimçisi Abdullah Awjyny wezipesinden boşatdy. Beşiktaş topary Awjynyň döwründe 28 duşuşyk geçirip, şolaryň diňe 11-sinde ýeňiş gazandy. 14...

Resmi habar: Arslanmyrat Amanowyň täze topary ― AGMK

Özbegistanyň Almalyk şäherine wekilçilik edýän we Superligada ýaryş alyp barýan AGMK futbol topary türkmenistanly ýarym goragçy, milli ýygyndymyzyň 29 ýaşly kapitany Arslanmyrat Amanow bilen şertnama...

Podolski Türkiýä dolandy

Germaniýaly futbolçy Lukas Podolski ýene-de Türkiýäniň çempionaty Süper Lige dolandy. Ýaponiýanyň Wissel Kobe toparyndaky çykyşyny tamamlan 34 ýaşly hüjümçi Antalýaspor kluby bilen 1,5 ýyllyk şertnama...

NBA All-Star – 2020

Basketbol söýüjileriň uly gyzyklanma bildirýän şüweleňi NBA All-Star – 2020-de esasy düzümde çykyş etjekler belli boldy. Şoňa görä Gündogar zolakda Jiannis Antetokunmponyň (Malwaki Baks) kapitanlyk...