Soňky habarlar

Archive news

Sport

Gyrgyzystandaky türkmen derbisinde ýeňiji Orazsähedow

Gyrgyzystanyň futbol çempionatynyň 18-nji tapgyrynda paýtagt derbisi geçirildi. Onda Rahmet Şermetowyň «Algasy» düzüminde milli ýygyndymyzyň hüjümçisi Wahyt Orazsähedow çykyş edýän «Dordoýy» kabul etdi. Duşuşyk 0:2...

Myrat Ýagşyýew: «Biz Hanoýa ýeňiş üçin geldik»

«Altyn asyryň» hüjümçisi Myrat Ýagşyýew AFK beren interwýusynda şikesden soňky ýagdaýy, toparynyň AFK-nyň kubogyndaky maksatlary we Interzolagyň ýarym finalynda «Hanoý» bilen geçiriljek duşuşykdan garaşýan netijesi...

Mançester Siti – Tottenhem: 45-nji duşuşyk

Her hepdesinde diýen ýaly uly duşuşygyň geçirilýän Angliýanyň Premier ligasynda şu gün hem şeýle oýunlaryň biri oýnalar. Soňky 2 ýylyň çempiony Mançester Siti öz meýdançasynda...

Koutinio Bawariýa geçer

Neýmaryň ykbaly entegem doly belli däl. Ýöne soňky wakalar onuň täzeden Barselonanyň formasyny geýmäge golaýdygyny görkezýär. Neýmaryň Barselona gelmegi bilen käbir oýunçylaryň topardan gitmegi gerek....

“Bawariýa” ýeňiş gazanyp bilmedi

“Bundesligadanyň” täze möwsüminiň ilkinji duşuşygynda “Bawariýa” öz meýdançasynda ýeňiş gazanyp bilmedi. Berliniň “Gertasyny” kabul eden “Bawariýa” ilkinji tapgyrda 2-2 deňme-deň oýnap, 2 utuk ýitirdi. 24-nji...

Adurisiň ajaýyp goly, “Barselonanyň” ýeňlişi

Ispaniýanyň “La Ligasynda” soňky 2 ýylyň çempiony “Barselona” möwsümiň açylyş duşuşygynda ýeňlişe sezewar boldy. Katalonlar myhmançylykda “Atletik Bilbaodan” 1-0 hasabynda utuldy. Messisiz meýdança çykan “Barselonanyň”...

“Bundesliganyň” täze möwsümi başlaýar

Şu gün täze möwsümine badalga beriljek ýene bir çempionat – ol hem Germaniýanyň “Bundesligasydyr”. Ýewropanyň TOP-5 ligasynyň arasynda iň ýaşy bolan “Bundesliganyň” 57-nji möwsümini soňky...