Soňky habarlar

Arhiw

Sport

Selim Nurmyradow «Bunýadkordan» aýryldy

Türkmenistanly hüjümçi Selim Nurmyradow şertnamasynyň dolmagy sebäpli, Özbegistanyň «Bunýodkor» futbol topary bilen hoşlaşdy. Bu barada Özbegistanyň milli habarlar agentligi ýazýar. 24 ýaşly ildeşimiz ýurduň çempionatynda bir...

Balkan welaýatynda welosport merkezleri açylar

Türkmenistanyň Welosport federasiýasy Welosport boýunça milli tehniki merkezi bilen bilelikde Balkan welaýatynda ýörite şahamçany açmak barada işleri alyp barýar. Bu barada «Neýtranyý Turkmenistan» gazetinde habar berildi. Welosport...

Ruslan Mingazow «Kaýsaryň» düzümine goşulyp biler

Türkmenistanly futbolçy Ruslan Mingazow Gyzylorda şäheriniň «Kaýser» toparynyň düzümine goşulyp biler. Bu barada «Sports.ru» gazak çeşmeleriniň birine salgylanyp habar berdi. Neşir «Kaýsaryň» baş tälimçisi Sultan Abildaýewiň...

Didar Durdyýew «Kokand 1912»-niň düzüminde türgenleşýär

Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysynyň 27 ýaşly hüjümçisi Didar Durdyýew Özbegistanyň «Kokand 1912» futbol toparynyň düzüminde türgenleşýär. Toparyň resmi saýty türgenleşiklerden suratlary hem paýlaşdy. Didar Durdyýewiň...

FIDE-niň ussady küşt barada iňlis dilinde kitap ýazdy

Ýakynda Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi, Bütindünýä küşt federasiýasynyň ussady, halkara derejeli emin Şöhrat Myratgulyýewiň «Gündogaryň ajaýyp oýny» atly täze kitaby iňlis dilinde çapdan çykdy. «Ylym» ne­şir­ýa­ty...

Dortmundyň «Borussiýasy» Serdar Azmun bilen gyzyklanýar

Dortmunyň «Borussiýa» futbol kluby «Zenidiň» hüjümçisi, eýranly türkmen Serdar Azmun bilen gyzyklanýar. «Tuttomercatoweb» web saýtynyň habaryna görä, Sankt-Peterburg şäheriniň topary 20 million ýewro beren topara oýunçyny...

Aziýa kubogy ― 2023-iň geçiriljek seneleri belli boldy

Aziýanyň Futbol konfederasiýasy 2023-nji ýylda Hytaýda geçiriljek Aziýa kubogynyň senelerini belli etdi ― diýip, AFK-nyň resmi saýty habar berýär. Habarda hem ýazylyşy ýaly, yklymyň iň garaşylýan futbol...

Täjigistanda täze futbol möwsümi 1-nji aprelde başlar

Täjigistanyň Futbol federasiýasynyň ýaryşlary guramak baradaky komitetiniň howandarlygyndaky ähli futbol ýaryşlarynyň 2021-nji ýyl üçin möwsüminiň wagty tassyklanyldy. TFF-niň metbugat gullugynyň habaryna görä, täze möwsüm 2021-nji ýylyň 1-nji...

Arslanmyrat Amanow «Sogdiananyň» Daşkentdäki türgenleşiklerine goşuldy

«Sogdiana» futbol topary Özbegistanyň çempionatynyň täze möwsümine taýýarlyklara girişdi ― diýip «Championat.asia» habar berýär. Topar Daşkentdäki «Pahtakor» stadionynda türgenleşýär. Toparyň ilkinji türgenleşiklerine türkmenistanly ýarym goragçy Arslanmyrat...

AFK iri halkara ýaryşlaryň nyşanlaryny özgertdi

Aziýanyň Futbol konfederasiýasy milli we klub ýaryşlarynyň nyşanlaryny özgertdi. Şu gün bu barada AFK-nyň resmi web saýtynda habar berildi we saýtda esasy yklymlaýyn ýaryşlaryň täze nyşanlary hödürlenildi. Özgerdilen...

«Sogdiana» Arslanmyrat Amanow bilen gyzyklanýar

Türkmenistanly ýarym goragçy Arslanmyrat Amanowyň gyşky transfer penjiresinde AGMK bilen hoşlaşmagy mümkin. Özbegistanyň başga bir futbol topary ― «Sogdiana» 30 ýaşly ýarym goragçy bilen gyzyklanýar...

Elektron sport Aziada ― 2022-niň maksatnamasyna girizildi

«Sportbox»-yň habaryna görä, Aziýanyň Olimpiýa Geňeşi 2022-nji ýylda geçiriljek Aziýa oýunlarynyň resmi maksatnamasyna elektron sportuň hem goşulýandygyny resmi taýdan yglan etdi. Maglumatlara görä, elektron sport boýunça ýaryşlarda...