Soňky habarlar

Arhiw

Tehnologiýa

Türkmen telewideniýesinde tehniki-abatlaýyş işleri geçiriler

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti milli tele-radioýaýlymlarda 24-nji ýanwarda sagat 00:00-dan 12:00-a çenli tehniki-abatlaýyş gününi yglan etdi. Görkezilen aralykda teleradioýaýlymlarda käbir tehniki abatlaýyş...

«Aşgabat-Siti» taslamasynyň resmi saýty bar

«Aşgabat-Siti» megataslamasynyň Internetde resmi saýty bar. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti gurluşygyň gitjek meýdançasyna baranda aýtdy. Sahypa «akylly şäheriň» ruhuna doly kybap gelýär. Geljekdäki ýaşaýyş toplumynyň taslamalary...