Arhiw

Tehnologiýa

Mary welaýatynda 50 müňe golaý nokada Internet birikdirildi

«Marytelekomyň» aragatnaşykçylary  ýurdumyzyň Prezidentiniň başlangyjy bilen ýakynda internetden peýdalanmaga nyrhnamalaryň peseldilmegi kommunikasiýa enjamlarynyň kuwwatlygyny güýçlendirmek boýunça mundan beýläkki meýilnamalara düzediş girizmegi talap edýär diýip hasaplaýarlar....

AŞTU internet hyzmatlary üçin nyrhlary arzanlatdy

Aşgabat şäher telefon ulgamy (AŞTU) internet hyzmatlarynyň nyrhlaryny arzanlatdy. Kompaniýanyň resmi web sahypasynda täze bahalar barada maglumatlar berildi. Täze internet nyrhlary şu aşakdakylardan ybarat: Şäher üçin nyrhlar 256...

«Türkmentelekom» internet nyrhlaryny arzanlatdy

«Türkmentelekom» müşderileri üçin internet hyzmatlarynyň nyrhlaryny ep-esli azaltdy. Kompaniýanyň resmi web sahypasynda şu aşakdaky täze bahalar barada maglumatlar ýerleşdirildi.   Şäher üçin nyrhlar 256 Kb/sek 100 manat 512 Kb/sek...

Aşgabatdaky «Teke» bazarynyň resmi web saýty açyldy

Müşderiler bilen has ýakynlaşmak üçin 2021-nji ýylyň başynda Aşgabadyň Bazarlar assosiasiýasynyň 2-nji «Teke» bazarynyň resmi web saýty açyldy. Saýt üç dilde ― türkmen, rus we iňlis dillerinde...

Türkmenistanda ýol salgy berýän ykjam goşundy işläp başlady

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary sanly ykdysadyýete geçilýän şertlerde döredijilikli işläp, sanly hyzmatlaryň döwrebap görnüşlerini ildeşlerimize elýeterli edýärler. «Ýaşyl ada» hojalyk jemgyýetiniň «Ýoda» ykjam...

Türkmenistanda «Saglyk» akylly sagady öndüriler

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi tarapyndan döredilen «Agzybirlik Tilsimaty» şereketi şu ýyl akylly sagat önümçiligine başlaýar. Bu barada «Orient» neşiri habar berýär. Milli akylly...

«Türkmenportal» mobil programmasyny işe girizdi

«Türkmenportal» habarlar portalyny ulanýanlar üçin amatly şerti döretmek maksady bilen, saýtyň ilkinji ykjam programmasy «App Store» we «Google Play»-de ýerleşdirildi. Biz size saýtyň ykjam programmasynyň döredilendigi barada...

«Turkmenportal» ilkinji ykjam programmasyny işe girizer

Sahypamyzyň ulanyjylary üçin gowy habar: gysgaça mazmunly täzelikler sahypasyny, suratlary we wideolary görmäge mümkinçilik berýän «Turkmenportal»-yň ilkinji ykjam programmasynyň işlenip taýýarlanandygyny size habar berýäris. Eýýäm «Google»-a ...