Soňky habarlar

Arhiw

Tehnologiýa

GPON tehnologiýasy AŞTU-nyň işiniň möhüm ugrudyr

«Aşgabat şäher telefon ulgamy» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti paýtagtda optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamynyň gerimini uzakmöhletleýin giňeltmek maksady bilen iň täze GPON tehnologiýalaryndan peýdalanýar. Häzirki wagtda paýtagtyň 56...

«Turkmenportalyň» iOS goşundysy täzelendi

«Turkmenportal» habarlar saýtynyň iOS ykjam goşundysy arkaly habarlarymyzy okaýanlar onuň täzelenen görnüşini ýükläp alyp bilerler. 2.1.1. täzelenme App Store dükanynda mugt görnüşinde elýeterlidir. Goşundynyň täzelenen görnüşinde...

«Türkmentelekom» serwerleri kärendesine berip başlady

2022-nji ýylyň 1-nji maýyndan «Türkmentelekom» elektrik aragatnaşyk kompaniýasy täze hyzmaty — bölünip berlen serwer üçin (Dedicated server) täze nyrhnamany ýola goýýar. Bu barada elektrik aragatnaşyk...

Google Play internet dükanynda türkmen radiosy elýeterli boldy

Google Play internet dükanynda Türkmenistanyň döwlet radioýaýlymlaryny diňlemäge mümkinçilik berýän Türkmen Radio ykjam goşundysy peýda boldy. Indi ulanyjylar dünýäniň islendik künjeginden «Owaz», «Watan», «Çar tarapdan» hem-de...

«Belet Film» ykjam goşundysy Air Play bilen üpjün edildi

«Jan Tehnologiýa» türkmen kärhanasy «Belet Film» ykjam goşundysynyň iOS operasion ulgamynda işleýän täzelenmesini işläp taýýarlady. Ykjam goşundynyň täzelenmesiniň esasy aýratynlygy bolsa Air Play arkaly görülýän wideony...

Sanly.tm portalyna täze mümkinçilikler girizildi

«Türkmentelekom» döwlet elektrik aragatnaşyk kompaniýasy Sanly.tm saýtynyň ýerine ýetirýän wezipelerini, onuň mümkinçiliklerini görnetin giňeltdi. Şunuň bilen baglylykda, häzirki wagtda saýta täze bölümçeler we hyzmatlar girizildi. Indi...

Türkmenistan we BMGÖM: sanlylaşdyrmak ulgamynda hyzmatdaşlyk

Şu gün Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde BMG-niň Ösüş Maksatnamasy bilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň “Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň arasynda özara düşünişmek baradaky Memorandumyna...

Türkmenistanda täze gurluşyk kadalary tassyklanyldy

Türkmenistanyň gurluşyk we binagärlik ministriniň şu ýylyň 13-nji ýanwarynda çykaran 3-iş belgili buýrugy bilen «Binalaryň we desgalaryň gurluşygyna ýer böleginiň bölünmeginiň ölçegleri» atly TGK 2.12.01-2022...