Soňky habarlar

Arhiw

Tehnologiýa

Ylymlar güni mynasybetli, halkara ylmy maslahat geçiriler

Habar berşimiz ýaly, Prezident Serdar Berdimuhamedow düýn nobatdaky Hökümet mejlisini geçirdi. Mejlisiň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary N.Amannepesow Ylymlar güni mynasybetli şu ýylyň 12-13-nji iýunynda geçiriljek...

Turkmenportal mobil goşundysy täzelendi

Android we iOS operasiýon ulgamynda işleýän smartfonlar üçin Turkmenportal mobil goşundysynyň täzelenen wersiýasy elýeterli boldy. Mobil goşundynyň täzelenen wersiýasynda onuň durnukly işleýşi we tizligi ýokarlandyryldy, ownuk...

Daşoguzda topragy ýumşadyjy iş guraly ýasalýar

Daşoguz şäherindäki motor-abatlaýyş zawodynda şu ýylyň ilkinji günlerinden bejergi geçirýän traktorlaryň tirkegine dakylýan, topragy ýumşadyjy iş guraly ýasalyp başlandy. Meýdan işleri üçin has ýaramly bu...

11-nji martda Aşgabatda binagärlik-taslama sergisi geçiriler

11-nji martda Aşgabatda, Türkmenistan Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezinde «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe milli binagärligiň ösüşi» atly binagärlik we dizaýn döredijilik sergisi geçiriler. «Türkmenistan: Altyn...

Türkmenistanda domenler üçin onlaýn töleg hyzmaty açyldy

Domen atlaryny bellige almak hyzmatlarynyň tölegini «Türkmendomen» hojalyk jemgyýetiniň resmi portalyndan «Halkbank» PTB, «Senagat» PTB, «Rysgal» PTB, Türkmenistanyň Daşary ykdysady iş bankynyň kartlary arkaly tölemek...