Arhiw

Tehnologiýa

“2020 Altyn joýstik” baýraklary mälim edildi

Kompýuter oýunlaryna berilýän “Altyn joýstik” baýraklarynyň eýeleri mälim edildi. “The Last of Us Part II” oýny alty ugur boýunça baýraga mynasyp boldy. “Naughty Dog” tarapyndan...

Ýük daşamaga niýetlenen täsin welosiped

Elektrik energiýasy bilen işleýän welosipedlere isleg barha ýokarlanýar. Şeýle bolansoň kompaniýalar dürli maksatlar bilen üýtgeşik welosipedleri işläp taýýarlaýarlar. “Bunch Coupe” atly şereket öň tarapynda ýük...

«Ak Bars» Türkmenistanda gämi gurluşygyna girişer

TASS habarlar agentligi Russiýanyň «Ak Bars» gämi gurluşyk korporasiýasynyň Türkmenistan üçin ýolagçy we ýük gämilerini bilelikde gurmaga taýýardygyny ýazýar. Agentlik eýýäm bu babatda degişli şertnama...

Laboratoriýa göwher daşy ýasaldy

Tebigatda ýokary basyş we gyzgynlyk netijesinde ýüzlerçe ýylyň dowamynda emele gelýän göwher daşy laboratoriýa şertlerinde ýasaldy. “Phys.org” saýtynyň habaryna görä, Milli Awstraliýa hem-de RMIT uniwersitetleriniň...

Iň arzan 5G telefony tanyşdyryldy

“Realme” kompaniýasy “Hemmeler üçin 5G” şygary bilen “Realme 7 5G” atly telefony tanyşdyrdy. Deşikli ekrany we insiz çarçuwasy bolan smartfon daşky dizaýny babatda premium derejeli...

Plastmassa zyňyndylaryndan elektrokar ýasaldy

Angliýanyň Swindon şäherinde “Scaled” atly şereket plastmassa zyňyndylaryndan sagatda 72 km tizlik bilen hereket edýän elektrokar işläp taýýarlady. Üç ölçegli printer arkaly öndürilen ulagyň agramy...