Soňky habarlar

Arhiw

Ykdysadyýet

Aşgabatda türkmen-awstriýa işewürler forumy geçirildi

Şu gün Aşgabatda türkmen-awstriýa işewürler forumy geçirildi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi. Bellenilişi ýaly, forum iki ýurduň döwlet we işewür toparlarynyň wekillerini bir ýere...

Rus şarflary türkmen bazaryndaky ornuny giňeldýär

Russiýanyň Pawlowoposad zenan lybaslary kärhanasy öz önümlerini Türkmenistana we Gazagystana eksporta ugratdy. Bu barada kärhananyň direktorynyň orunbasary Wýaçeslaw Dolgow TASS agentligine habar berdi. «Häzirki wagtda Ýewropa...

Aşgabatda nemes işewürleri bilen duşuşyk geçirildi

Ýakyn geljekde nemes kompaniýalary ulag we logistika pudagy boýunça Türkmenistanda iri taslamalary durmuşa geçirmegi maksat edinýärler. «Türkmen Logistika» assosiasiýasynyň habaryna görä, bu barada 23-nji noýabrda...

Gazagystan Türkmenistana un eksportyny iki esse artdyrdy

2022-nji ýylyň 8 aýynda Gazagystan Türkmenistana un eksportyny pul nukdaýnazaryndan, takmynan, 2 esse ýokarlandyrdy diýlip, Gazagystan Respublikasynyň Söwda we integrasiýa ministrligi tarapyndan habar berildi. Şu ýylyň...

FAO maldarçylygy ösdürmekde Türkmenistana goldaw berýär

Penşenbe güni FAO-nyň Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin utgaşdyryjysy Wiorel Gusu Birleşen Milletler Guramasynyň Azyk we oba hojalyk guramasynyň (FAO) maldarçylygy ösdürmekde Türkmenistana goldaw berýändigini aýtdy...