Arhiw

Ykdysadyýet

Türkmenistanda gowaçanyň bäş sany täze sorty ekilýär

Şu ýyl Türkmenistanda gowaçanyň täze sortlarynyň 5-si ekilýär. Olar «Ýolöten-50», «Ýolöten-53», «Aşgabat-140», «Garaşsyzlyk-30» we «TOHU-17» sortlarydyr diýip, «Türkmenistan» gazeti habar berýär. Ýeri gelende aýtsak, şu ýyl...

«Daýhanbank» bankomatlarynyň sany boýunça birinji orunda

«Daýhanbank» döwlet täjirçilik banky welaýatlardaky bankomatlarynyň sany boýunça öňdeligi eýeleýär. Has takygy, «Daýhanbankyň» Mary welaýatynda 275 sany, Lebap welaýatynda 263 sany we Daşoguz welaýatynda 196...

Türkmenistanda gowaça ekişine girişildi

Şu gün Türkmenistanyň dört welaýatynda — Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynda gowaça ekişine badalga berildi. Daşoguz welaýatynyň ekerançylary bolsa 29-njy martda ekişe başlarlar. Bellenilişi ýaly,...

Türkmenistan rus bazarlaryna 17 müň tonna golaý pomidor eksport etdi

Türkmenistan Russiýanyň bazarlaryna pomidor üpjünçiliginiň möçberini ýylyň-ýylyna artdyrýar. 2023-nji ýylyň başyndan bäri bolsa Moskwa sebitine Türkmenistanda öndürilen pomidorlaryň 17 müň tonna golaýy ugradyldy. «Rosselhoznadzor»-yň Moskwa we...

Türkmen ― Eýran söwda dolanyşygy 32,18 göterim artdy

Eýran Yslam Respublikasynyň Gümrük müdirliginiň maglumatlaryna görä, Türkmenistan bilen Eýranyň arasyndaky söwda dolanyşygy soňky 11 aýyň içinde ― 2022-nji ýylyň 21-nji martyndan 2023-nji ýylyň 19-njy...

Türkmenistan TIFA-nyň Samarkand mejlisine gatnaşdy

Özbegistan Respublikasynyň Samarkand şäherinde ABŞ-nyň we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda Söwda hem-de maýa goýum gatnaşyklaryny ösdürmek baradaky çarçuwaly ylalaşygyň (TIFA) geňeşiniň mejlisi geçirildi. Oňa Türkmenistanyň...

Geljek hepdede Türkmenistanda gowaça ekişine başlanar

Şu gün saly ulgam arkaly geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Prezident Serdar Berdimuhamedow Ahal, Balkan, Mary we Lebap welaýatlarynda 24-nji martda — anna güni, Daşoguz...