Arhiw

Ykdysadyýet

Türkmenistanyň we Gazagystanyň bilelikdäki söwda öýleri açylar

Gazagystanyň Daşary işler ministrliginiň «Trende» beren habaryna görä, Türkmenistanyň we Gazagystanyň bilelikdäki söwda öýleri açylar. Olar iki ýurduň işewürleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygyň merkezine öwrüler. «Gazagystan Türkmenistan bilen...

Şu ýyl Daşoguzda tut nahallary has kän oturdylar

Şu ýyl Daşoguz welaýatynda oturdylan tut nahallarynyň sany geçen ýyldakydan dört esse köp bolar. Bu barada «Türkmenistan: Altyn asyr» elektron gazeti habar berýär. 21-nji martda tutuş...

Daşoguz welaýatynda ýeralma ekişine girişildi

Daşoguz welaýatynyň oba hojalykçylary ýeralma ekişine girişdiler. Bu barada «Türkmenistan: Altyn asyr» elektron gazeti habar berýär. Şu ýyl demirgazyk sebitde 1900 gektar ýerde ýeralma ekiler. Şunça...

Türkmenistan BMG-niň ÝYK-nyň sebitleýin forumyna gatnaşdy

Şu gün Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýolbaşçylary hem-de wekilleri Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň (BMG ÝYK) durnukly ösüş boýunça wideomaslahat görnüşinde geçirilen sebit forumyna...

Daşoguz welaýatynda 1782 tonna tohumlyk şaly taýýarlanyldy

Daşoguz welaýatynyň S.Türkmenbaşy etrabynda ýerleşýän şaly arassalaýjy kärhana öňde duran ekiş möwsümi üçin 1782 tonna tohum taýýarlady. Olar şalynyň «Müňbaşy», «Nöküs-2», «Alenga» we «Bereketli» sortlarynyň...