Soňky habarlar

Arhiw

Ykdysadyýet

Türkmen polipropileni Kubandaky täze zawod üçin çig mal bolar

Ýakynda Russiýa Federasiýasynyň Krasnodar ülkesiniň Ust-Labinsk şäherinde polipropilen önümlerini öndürýän zawod açyldy. Zawodyň işlemegi üçin esasy çig mal bolan polimer toplary Türkmenistandan getirilýär. Zawod şeker, un, duz,...

«Derýaýollary» önümçilik birleşigi paýdarlar jemgyýetine öwrüler

14-nji ýanwarda Türkmenabat şäherinde geçirilen Hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow döwlet Baştutanyna «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň «Derýaýollary» önümçilik birleşiginiň guramaçylyk-hukuk görnüşini üýtgedip,...

Daşoguzda täze mebel kärhanasy gurlar

“Hilal” hususy kärhanasy Daşoguz şäherinde mebel önümlerini we demir önümleriniň käbir görnüşlerini öndürýän täze kärhana gurmagy meýilleşdirýär. “Türkmenistan: Altyn Asyr” elektron gazetiniň sişenbe güni habar berşi...

Türkmenistan bilen ÝTÖB-niň arasynda wideoduşuşyk geçirildi

12-nji ýanwarda Ýewropanyň täzeleniş we ösüş bankynyň (ÝTÖB) wekilleri bilen geçirilen wideoduşuşygyň gün tertibine ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmek we onuň geljegi bilen baglanyşykly meseleler girizildi. Duşuşyga Maliýe...

«Guwluduzda» geçen ýyl 94,6 müň tonna duz alyndy

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynyň Guwlymaýak şäherçesindäki «Guwlyduz» kombinatynda geçen ýyl gazylyp alnan duz 94,6 müň tonnadan hem geçirilip, meýilnama 102 göterime golaý amal edildi ―...