Soňky habarlar

Arhiw

Ykdysadyýet

Türkmenistanda 203 916 kub metr kislorod öndürildi

Türkmenabatdaky S.A.Nyýazowyň adyndaky himiýa zawodynda şu ýylyň ýanwar aýyndan bäri 203 916 kub metr lukmançylyk we tehniki kislorod öndürdi. Bu barada «Jeýhun.news» internet saýtynda habar...

Berdimuhamedow 2022-nji ýylyň Döwlet býujetini tassyklady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň 2020-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň ýerine ýetirilişi baradaky hasabaty, şeýle hem “Türkmenistanyň 2022-nji ýyl üçin Döwlet býujeti hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň...

Lebaply hususyýetçi 50 tonna alma ýygdy

Lebap welaýatynyň «Ýunus daýhan» daýhan hojalygynyň bagbanlary 10 gektar ýerden bol hasyl alyp, guwandyryjy netijeleri gazanýarlar. Bu barada "Jeyhun.news" habar berýär. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň...

Lebap welaýatynda süýt öndürilişi 215 tonna artdy

“Jeýhun.news”-iň habaryna bermegine görä, şu ýylyň dokuz aýy üçin Lebap welaýatynda süýdüň öndürilişi 1480 tonnadan gowrak boldy. Bu görkeziji geçen 2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende...

Daşkentde Türkmen-özbek ykdysady forumy geçirildi

4-nji oktýabrda Daşkent şäherindäki «Ýaşnabad» innowasion tehnoparkynda guralan türkmen-özbek ykdysady forumy ýokary derejedäki ikitaraplaýyn gepleşiklere işewürlik taýdan özboluşly badalga berdi, bu toplumda innowasion häsiýetli taslamalar...

«Daýhanbank» DTB «Talyp karzy» bank karzyny hödürleýär

Türkmenistanyň «Daýhanbank» döwlet täjirçilik banky, bank hyzmatlarynyň gerimini giňeltmek, ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde tölegli esasda bilim alýan talyp ýaşlary goldamak, olaryň döredijilik başlangyçlaryny...

"KamAZ" Türkmenistanda ätiýaçlyk şaýlaryny öndürip başlar

Russiýa Federasiýasynyň dizel ýük awtoulaglaryny we dizel dwigatellerini öndürýän KAMAZ kompaniýasy 2022-nji ýylda Türkmenistanda ýörite enjamlaryň önümçiligini ýola goýmagy meýilleşdirýär, bu barada kärhananyň metbugat gullugy...