Soňky habarlar

Arhiw

Ykdysadyýet

«Senagatbankyň» paýnamalary satlyga çykarylýar

«Aşgabat gazna biržasy» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti «Neýtralnyý Turkmenistan» gazetiniň şu günki sanynda «Senagat» paýdarlar täjirçilik bankynyň paýnamalarynyň 21-nji aprelde bäsleşikli söwda çykaryljakdygyny habar berdi....

Türkmenistanyň halk hojalygynyň ösüşine ýokary baha berilýär

Türkmenistanyň ykdysady ösüşi boýunça bilermen Walentin Trapeznikowyň pikiriçe, ýurt 2020-nji ýylda halk hojalygynyň azyk senagatynda möhüm üstünlikleri gazandy. Hünärmeniň “ CentralAsia.news” habar gullugyna aýdyşy ýaly, un...

Türkmenistanyň we Gazagystanyň bilelikdäki söwda öýleri açylar

Gazagystanyň Daşary işler ministrliginiň «Trende» beren habaryna görä, Türkmenistanyň we Gazagystanyň bilelikdäki söwda öýleri açylar. Olar iki ýurduň işewürleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygyň merkezine öwrüler. «Gazagystan Türkmenistan bilen...

Şu ýyl Daşoguzda tut nahallary has kän oturdylar

Şu ýyl Daşoguz welaýatynda oturdylan tut nahallarynyň sany geçen ýyldakydan dört esse köp bolar. Bu barada «Türkmenistan: Altyn asyr» elektron gazeti habar berýär. 21-nji martda tutuş...