Awto

"Aşgabat 2017" türkmen halysynda-da janlanýar

Aşgabat Aziadasyna bagyşlanyp geçirilen bäsleşikde ýeňişli basgançagy eýelän "Aşgabat 2017" atly halyny dokan zenan Enegül Allanurowa bilen söhbetdeşlik: - Enegül gelneje, ilki...

Aşgabatda ýol-ulag düzüminiň täze desgalary açyldy

24-nji ýanwarda paýtagtymyzda ýol-ulag düzüminiň hem-de monumental binagärligiň täze döwrebap desgalarynyň açylyş dabaralary boldy. Olar ýurdumyzyň baş şäheriniň binagärlik keşbiniň bezegine öwrüldi. Şäher häkimliginiň, jemgyýetçilik guramalarynyň...

Lebapda täze beket işe girizildi

Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynyň Garahowuz geňeşliginiň çäginde, Kerkiçi ― Köýtendag ― Magdanly gara ýolunyň ugrunda awtoulaglara ýangyç guýýan täze beket ulanylmaga berildi. Täze bekedi ýokary hil...

Türkmenistan 550 sany MAZ ulagyny satyn alar

Belarus Türkmenistana 550 sany MAZ ulagyny iberer. Bu barada Belarusyň premýer-ministri Anatoliý Kalinkiniň aýdan sözlerine salgylanyp, BELTA Belarus agentligi habar berýär. Wise-premýeriň aýtmagyna görä, Aşgabatda belarus...

Aşgabatda 200 manada “Toýota Camry”edinip bolýar

Aşgabat, 09.03.2015. “Türkmenportal”. “Berkarar” söwda-dynç alyş merkezinde “Toýota Camry” awtomobiliniň oýnalyş çäresi geçirildi. Ol “Kämil Market” supermarketi tarapyndan guraldy. Lotoreýa oýnuna gatnaşmak üçin 01.02.2015 — 28.02.2015 aralygynda...