Soňky habarlar

Arhiw

Awto

Türkmenabatdaky täze awtomenzil doly tertipde işläp başlady

24-nji sentýabr güni dabaraly ýagdaýda açylyp, ulanylmaga berlen Türkmenabat şäherindäki döwrebap awtomenzil eýýäm hyzmat bermäge girişdi. «Lebapawtoulaglary» önümçilik birleşigi 11-lik belgili şäheriçi awtobus gatnawynyň bu...

Daşoguzdaky awtomenziliň gurluşygy tamamlaýjy tapgyrda barýar

Daşoguz şäherinde ýolagçylar üçin häzirkizaman awtoulag menziliniň (terminalynyň) gurluşygy soňky tapgyrda barýar. Bu barada «Türkmenistan: Altyn asyr» neşiri habar berdi. Bu ýerde metal gurluşlardan galdyrylan esasy...

Türkmenistanda «KamAZ»-yň ýene bir hyzmat merkezi açylar

Ozal hem habar berşimiz ýaly, Türkmenistanyň ähli welaýatlarynda «KamAZ» kompaniýasynyň hyzmat merkezlerini açmak meýilleşdirilýär. Täze merkezler eýýäm Aşgabat we Türkmenbaşy şäherlerinde üstünlikli işläp başlady. Indiki...

Garabogazda awtomobil köprüsiniň gurluşygyna başlanar

Ukrainanyň «Altkom» gurluşyk kompaniýasy Garabogaz kölüni Hazar deňzi bilen birleşdirýän bogazyň üstünden geçýän awtomobil köprüsiniň gurluşygyna başlar. Gol çekilen resminamalara laýyklykda, Türkmenbaşydan Gazagystanyň serhedine çenli...