Awto

«Awtomobil ulag hyzmaty» AGPJ sürüjileri işe kabul edýär

«Awtomobil ulag hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti «D» topara degişli sürüjilik şahadatnamasy we sürüjilik tejiribesi bolan sürüjileri işe kabul edýär. «D» topara degişli şahadatnamasy we tejiribesi...

Türkmenabat şäherinde taksileriň sany köpeldi

Türkmenabat şäherinde taksileriň sany segsen bäşe çenli köpeldi. «Lebapawtoulag» önümçilik birleşigine hut şonça ýeňil maşyn gelip gowuşdy. Onuň 45-si dünýä belli ýapon öndürijisiniň «Toyota Corolla» kysymly,...

Awtoulag sürüjisi ýaşaýyş zolagynda nähili hereket etmeli

Sürüjileriň köpüsi ýaşaýyş jaýly ýerlere ýa-da öz ýaşaýyş jaýlarynyň çägine girip ýol hereket kadalaryna eýermäge arkaýyn çemeleşýärler. Bu ýagdaýlarda hereket düzgünleriniň bozulmagy hem jerime çärelerine...

«Türkmenulaggözegçilik» kärhanasy resmi saýtynyň domenini üýtgetdi

«Türkmenawtoulaglary» agentliginiň «Türkmenulaggözegçilik» döwlet kärhanasy resmi saýtynyň domenini tugdk.gov.tm edip üýtgetdi.Ozal resmi çeşme ulaggozegchilik.gov.tm domeninde ýerleşdirilýärdi. Ýatlatsak, «Türkmenulaggözegçilik» kärhanasy 1994-nji ýylyň...

Mary welaýatynda täze ulag barlag merkezi açyldy

Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynyň Tagtabazar şäherçesinde Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Mary welaýat Polisiýa müdirliginiň Tagtabazar etrap polisiýa bölüminiň polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň awtoulaglaryň tehniki ýagdaýyny...

Owganystanly demirýolçular Türkmenistanda tejribelik geçýärler

Owganystanyň Demir ýol müdirliginiň 14 hünärmenden ybarat topary tejribelik geçmek üçin Türkmenabat şäherine geldi. Bu barada «Turkmenistan.ru» internet neşirinde habar berilýär. Tejribeligiň dowamynda türkmen hünärmenleri owganystanly...