Soňky habarlar

Arhiw

Syýahatçylyk

Türkmenistandaky Mollagara köli reňkini üýtgetdi

Türkmenistandaky Mollagara köli reňkini üýtgedip, goýy goňur reňke öwrüldi. Bu barada Mir-24 habar berýär. Metamorfozlar emeli reňk berijiler sebäpli bolup geçdi. Möwsümleriň çalyşmagy bilen köl suwunyň...

Türkmenistandan Russiýa 30-njy ýörite howa gatnawy guraldy

Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy Türkmenabatdan Moskwa şäherine 194 ýolagçydan ybarat bolan ýörite ýolagçy howa gatnawyny gurady diýip, ilçihananyň resmi web saýtynda habar berilýär. Habarda maglumat berlişine...

Türkmenistandan Russiýa ýörite uçuş amala aşyryldy

19-njy noýabrda Türkmenistandan Russiýa ýörite uçuş amala aşyryldy. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň resmi we saýtynda habar berilýär. «2021-nji ýylyň 19-njy noýabrynda Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy...

Türkmenabatdan Moskwa ýene bir ýörite uçuş guralar

Türkmenistanyň Türkmenabat şäherinden Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherinde nobatdaky ýörite uçar gatnawyny amala aşyrmak meýilleşdirilýär. Bu barada Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň Konsullyk gullugynyň “Telegram” jemgyýetçilik torunda habar...

Türk howaýollary, Türkmenbaşydan Stambula çarter uçuşyny guraýar

Türk Howa ýollarynyň Stambul-Türkmenbaşy-Stambul aralygyna çarter uçuşy 2021-nji ýylyň 7-nji noýabrynda meýilleşdirilýär diýip, Atawatan Türkmenistan howa gatnawynyň Aşgabat bölümine salgylanýar. Uçuşy Russiýa Federasiýasyna girmek üçin esaslary...

Türkiýeden Türkmenistana ýörite uçuş amala aşyryldy

Şu gün «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň «Boeing 777-200LR» kysymly uçary bilen Stambul ― Türkmenabat aralygynda ýörite uçuş amala aşyryldy. Bu uçuş bilen Türkmenistanyň Türkiýedäki raýatlarynyň bir topary...