Soňky habarlar

Arhiw

Syýahatçylyk

Türkmenabatdan Moskwa ýene bir ýörite uçuş amala aşyrylar

Russiýanyň “Sibir” awiakompaniýasy 22-nji oktýabrda Türkmenabatdan Moskwa şäherine ýörite uçuş gatnawyny amala aşyrar. Bu barada Russiýanyň Türkmenstandaky ilçihanasynyň Konsullyk bölümi “Telegram” kanalynda habar berdi. S78536 belgili...

Gowaklar şäheri – Ýekedeşik

Taryhy-medeni ähmiýetli ýadygärlik bolan gowaklar şäheri. Ýekedeşik Murgap derýasynyň çep kenarynda ýerleşýär. Ol derýadan 100 metr belentlikde galareýalary umumy geçelge bilen birleşdirilen iki gat labirintdir....

Türkmenistandan Türkiýä ýörite uçuş amala aşyryldy

Şu gün Türkiýäniň «Turkish Airlines» awiakompaniýasy Türkmenbaşy ― Stambul aralygynda ýörite uçuşy amala aşyrdy. Onlaýn-tertipden hem görnüşi ýaly, «Airbus A330-343» uçary Stambul halkara howa menziline ýerli...

Türkmenistandan Russiýa ýene bir ýörite uçar gatnawy amala aşyryldy

Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherindäki halkara howa menzilinden Russiýanyň Moskwa şäherine nobatdaky ýörite uçar gatnawy amala aşyryldy. Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň saýtyndaky habaryna görä, Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň...

Türkmenbaşydan Stambula ýörite uçuş guraldy

Şu gün Türkmenbaşy şäheriniň halkara howa menzilinden Stambula ýörite uçuş amala aşyrdyly. TK4911 belgi bu uçuşy Türkiýäniň Türkmenistandaky ilçihanasy «Turkish Airlines» awiakompaniýasynyň uçarynda gurady. «Airbus A321»...

Türkmenbaşy - Stambul aralygynda ýörite uçuş guralar

Türkiýäniň “Türk Howaýollary” (THY) kompaniýasy 2021-nji ýylyň 11-nji awgustynda Türkmenbaşy-Stambul ugry boýunça ýörite uçar gatnawyny amala aşyrmagy meýilleşdirýär. Bu barada Türkiýäniň Türkmenistandaky ilçihanasynyň resmi internet...