Soňky habarlar

Arhiw

Syýahatçylyk

2023-nji ýylda Awazada halkara maslahatlar geçiriler

2023-nji ýylda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda halkara derejeli çäreleriň birnäçesi geçiriler. Bu barada wise-premýer, Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow düýn Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň...

«S7 Airlines» Russiýadan Türkmenistana goşmaça gatnawlary açar

2022-nji ýylyň dekabryndan «S7 Airlines» Moskwa — Türkmenbaşy we yzyna gaýdyş ugry boýunça Türkmenistana goşmaça uçuşlara başlar. Degişli bildiriş Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň Telegram kanalynda ýerleşdirildi. Habarda...

Türkmenistanda otly gatnawlarynyň täzelenen tertibi çap edildi

«Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti resmi saýtynda ýolagçy otlularynyň täze gatnaw tertibi çap edildi. Täze tertip bilen aşakdaky jedwelden tanşyp bilersiňiz: Habar berşimiz ýaly, «Türkmendemirýollary» agentligi resmi...