Soňky habarlar

Arhiw

Syýahatçylyk

Gruziýa Türkmenistanyň raýatlary üçin serhetlerini açdy

Gruziýa 5-nji martdan başlap Türkmenistanyň, Özbegistanyň, Täjigistanyň we Gyrgyzystanyň raýatlary üçin howa serhetlerini açdy. Report azerbaýjan agentliginiň gruzin edarasynyň habar bermegine görä, bu barada Gruziýanyň hökümeti...

«Belawia» Aşgabada uçuşlaryň togtadylmagyny uzaltdy

«Belawia» howa ýollary Minskden Aşgabat şäherine ýolagçy gatnawlarynyň togtadylmagyny 2021-nji ýylyň 5-nji apreline çenli uzaldýandygyny habar berdi. Uçuşlar Ysraýyla uçuşlar 6-njy marta çenli, Latwiýa bolsa 27-nji...

Türkmenabatdan Moskwa ýene bir ýörite uçuş amala aşyryldy

Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy Türkmenabat ― Moskwa aralygynda nobatdaky ýörite uçuşy amala aşyrdy. Uçuş 28-nji fewralda «Sibir» awiakompaniýasynyň S78536 gatnawy boýunça amala aşyryldy. Uçar bilen 173 ýolagçy...

Türkmenabatdan Stambula ýörite uçuş amala aşyryldy

23-nji fewralda «Türk howaýollary» kompaniýasy Stambul — Türkmenabat — Stambul ugry boýunça çarter uçuşyny amala aşyrdy. Bu barada «Atavatan-Türkmenistan» habar berdi. 26-njy fewralda Türkmenabat ― Stambul...

«Belawia» Aşgabada uçuşlary bahara çenli togtadýar

«Belawia» awikompaniýasy Aşgabada howa gatnawlarynyň togtadylmasyny şu ýylyň 1-nji martyna çenli uzaltdy. Bu barada awiakompaniýanyň resmi saýtynda habar berildi. Belarus kompaniýasy Latwiýa, Wengriýa we Gazagystana hem...

Türkmenabatdan Stambula ýene bir ýörite uçuş meýilleşdirilýär

“Turkish Airlines” 15-nji ýanwarda, sagat 17:30-da Türkmenabat-Stambul ugry boýunça ýörite uçuşy meýilleşdirýär. Bu barada “Atawatan-Türkmenistan” gazeti, awiakompaniýanyň Aşgabatdaky şahamçasyna salgylanyp habar berýär.  Has giňişleýin maglumaty “Turkish...

«Belawiýa» Türkmenistana uçuşlaryň togtadylmagyny uzaltdy

Belarus awiakompaniýasy Minskden Aşgabat şäherine ýolagçy gatnawlarynyň togtadylmagyny 2021-nji ýylyň 1-nji fewralyna çenli uzaldýandygyny habar berdi. Latwiýanyň paýtagty – Riga bilen Russiýanyň "Domodedowo" howa menzilinden başga...

Gyşda Aşgabadyň ýakyndaky asma ýola bolan isleg artýar

Ozal hem habar berlişi ýaly, dynç güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow agtygy Kerim bilen Köpetdagdaky asma ýolunda gezelenç etdi. «Türkmenistan» gazetinde çap edilen makalada gyşky...