Soňky habarlar

Arhiw

Syýahatçylyk

Türkmenistanyň Döwlet baýdagy Çogori gerşine çykaryldy
«Morinžgeologiýa» hyzmat kärhanalarynyň toparynyň işgärleri dünýädäki iň beýik ikinji beýik dag depesine — Çogori gerşine (8611 metr) çykyp, ol ýerde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramy...