Soňky habarlar

Arhiw

Biznes

Geçen hepde türkmen biržasynda geleşikleriň 48-si hasaba alyndy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 48-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Beýik Britaniýanyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň hem-de Owganystanyň işewürleri Türkmenbaşydaky nebiti...

Aşgabatda Türkiýäniň «Tudors» brendiniň ilkinji dükany açylar

13-nji maýda Aşgabat şäherinde ýerleşýän «Berkarar» söwda-dynç alyş merkezinde Türkiýäniň erkekler üçin niýetlenen egin-eşikleri we aksessuarlary öndürýän «Tudors» brendiniň ilkinji dükanynyň açylyş dabarasy geçiriler. «Tudors» söwda...

Aşgabatda dokma önümleriniň täze dükanlary açyldy

Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Söwda merkezi açylyp ulanylmaga berildi. Bu ýerde täze dükanlaryň 10-sy paýtagtyň ýaşaýjylary we myhmanlary üçin hereket eder. Dükanlar Aşgabadyň demirgazyk...