Soňky habarlar

Archive news

Biznes

Türkmenistanyň hususy pudagyna sanly tehnologiýa ornaşdyrylýar

12-nji martda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesinde sanly tehnologiýalaryň ulanyşa girizilmegi boýunça “Inovera” türk kompaniýasynyň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşykda müdiriýetiň agzalary, ykdysady bölümiň, “Rysgal” gazetiniň,...

Astanada türkmen-gazak hökümetara toparynyň 10-njy mejlisi geçirildi

11-nji martda Astana şäherinde Ykdysady, ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-gazak hökümetara toparynyň nobatdaky 10-njy mejlisi geçirildi. Mejlisiň işine Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Çakyýewiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet...

Türkmenistanda banan hasylyny ýygnamak işleri başlandy

“Ferhar” ýyladyşhana hojalygynda türkmen bananlarynyň ilkinji hasylyny ýygnamak işi başlandy. Biziň ýurdumyz üçin ekzotik bolup durýan ösümlik döredilen amatly şertlere gowy uýgunlaşdy hem-de bol miwe...

Türkmenistanda dokalmaýan matalaryň önümçiligi ýola goýlar

Sanly wideoaragatnaşyk arkaly 23-nji ýanwarda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-premýer M.Çakyýew döwlet Baştutanyna Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalarynda dokalmaýan matalaryň (Spansleýs) önümçiligini ýola goýmak boýunça görülýän...

Ruhubelent etrabynda döwrebap maldarçylyk fermasy gurulýar

Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabynda gara mallaryň 1200-sini saklamaga niýetlenen maldarçylyk fermasy gurulýar. Ony “Ýüpek ýoly gurluşyk” hojalyk jemgyýeti gurýar, oňa şu maksatlar üçin döwlet tarapyndan...

Mary welaýatynda täze desgalaryň açylyş dabaralary boldy

9-njy ýanwarda Mary welaýatynda ýerli hususy kärhanalaryň hünärmenleri tarapyndan bina edilen önümçilik maksatly desgalaryň ikisiniň açylyş dabaralary boldy. Şu mynasybetli dabaralara welaýat hem-de etrap häkimlikleriniň,...