Biznes

Aşgabatda «Lindt» şokoladlarynyň resmi dükany açyldy

Dünýä ýüzünde giňden tanalýan «Lindt» haryt nyşanly şokolad kärhanasynyň Aşgabatdaky ilkinji resmi dükany açyldy. Dükan Alyşir Nowaýy köçesindäki «Altyn zaman» dükanynyň birinji gatynda ýerleşýär. Şokolad önümlerini...

Daşoguz welaýatynda täze maldarçylyk hojalygy işe giriziler

Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabynyň «Jeýhun» geňeşliginiň çäginde täze maldarçylyk hojalygyny işe girizmek üçin taýýarlyk işleri alnyp barylýar. «Türkmenistan: Altyn asyr» web saýtynyň habar bermegine görä, täze...

Geçen hepde türkmen biržasynda geleşikleriň 24-si hasaba alyndy

Ge­çen hep­de­de Türk­me­nis­ta­nyň Döw­let ha­ryt-çig mal bir­ža­sy­nyň söw­da­la­ryn­da ge­le­şik­le­riň 24-si ha­sa­ba alyn­dy. Da­şa­ry ýurt pu­lu­na Bir­le­şen Arap Emir­lik­le­ri­niň, Ow­ga­nys­ta­nyň...