Archive news

Biznes

Türkmen-eýran işewürler maslahaty geçirildi

27-nji martda paýtagtymyzda Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Hasan Ruhaniniň Türkmenistana amala aşyrýan resmi saparyna gabatlanan türkmen-eýran işewürler maslahaty geçirildi. Milli ösüş meýilnamalaryny we sebit hyzmatdaşlygyny...

Aşgabatda türkmen-eýran işewürlik maslahaty geçirildi

1-nji martda paýtagtymyzda açylan Eýran Yslam Respublikasynyň XIV ýöriteleşdirilen sergisiniň çäklerinde şu gün ikitaraplaýyn söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň dürli meselelerine bagyşlanan türkmen-eýran işewürler maslahaty geçirildi. Eýranyň senagat toplumynyň...

"Ahal" ýagy Eýrana we Hytaýa eksport edilýär

"Ahal" ösümlik ýagy Eýrana we Hytaýa eksport edilýär. Kärhana 2010-njy ýylyň maý aýynda Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynda açyldy. Häzirki wagtda bu ýerde 300-de gowrak hünärmen...

Owganystana ýene bir million ýumurtga eksport ediler

Mälim bolşy ýaly, türkmen telekeçileriniň öndürýän ýumurtga önümlerini daşary döwletlere eksport etmek işleri tapgyrlaýyn alnyp barylýar. Esasan hem, türkmen telekeçileriniň goňşy Owganystan Respublikasyna yzygiderli ugradýan...