Biznes

Türkmenistan — Germaniýa: işewür hyzmatdaşlyk ösdürilýär

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça türkmen wekiliýeti GFR-e bardy, bu ýerde şu gün “Türkmenistan — Germaniýa: geljegi uly hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri” atly bilelikdäki işewür çäräniň birinji...

Köpugurly sergide türkmen bazarynyň geljegi görkezildi

Paýtagtymyzda Söwda-senagat edarasynyň guramagynda “Halkara ykdysady hyzmatdaşlygy-2017” atly köpugurly sergi açyldy. Sergi türkmen bazarynyň geljeginiň uludygyny doly derejede görkezýär. Sergide 80-den gowrak kompaniýalar, döwlet we hususy...

Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň sergisinden interwýu

Emre Toklu, Türkiýäniň «Ektam» kompaniýasynyň wekili: — «Ektam» — gazly içginleriniň we miwe suwlarynyň tehnologiýasyny öndüriji kompaniýa. Dünýäniň 20 döwleti bbilen hyzmatdaşlyk saklaýan kompaniýamyz Türkmenistanda «Arçalyk» suw...

Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň sergisinden interwýu

Ugur TURAN, «Dekor» kompaniýasynyň wekili: — Köpugurly sergä biziň kompaniýamyz boýag enjamlary bilen gatnaşýar. Enjamlarymyz binalaryň diwarlarynyň boýag işlerini alyp barmaga niýetlenendir. Kompaniýamyz 1966-njy ýylda Stambul şäherinde...