Soňky habarlar

Archive news

Biznes

Aşgabatda «Ýaş telekeçileriň asyry» atly forum geçiriler

30-njy awgustda Aşgabatdaky «Arçabil» myhmanhanasynyň maslahatlar zalynda «Ýaş telekeçileriň asyry» atly forum geçiriler. Onuň guramaçysy bolup «Akylly tilsimat» hojalyk jemgyýeti çykyş edýär. Çäräniň maksady telekeçilik işine...

"Hoş wagt" kärhanasy eksportyň gerimini giňeldýär

Mary welaýatynda ýerleşýän “Hoşwagt” kärhanasy “Altyn Baş” haryt nyşanly dürli görnüşli önümleri öndürýär we eksport edýär. Bu ýerde diňe bir kofýanyň 5 görnüşi – berk...

"Mado" Aşgabatda söwda nokadyny açdy

Aşgabatdaky "Arkadag" seýilgähi Türkiýäniň dünýä belli "Mado" konditer ulgamynyň Türkmenistandaky ilkinji söwda merkezi boldy. Türkmen hususyýetçileri ulgamyň Türkmenistandaky kafesini açmak baradaky işe 2018-nji ýylda badalga...

Dubaýda türkmen halysynyň dükany açyldy

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary tarapyndan Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde «Türkmen halylary» dükanynyň açylyş dabarasy boldy. Bu dükan Gruziýanyň paýtagty Tbilisidäki "Türkmenistan"...