Biznes

Türkmenistanyň hepdelik birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 15-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Beýik Britaniýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan...

Türkmenistanyň DHÇMB-de 76,5 million dollarlyk geleşik baglaşyldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 30-sy hasaba alyndy ― diýip, döwlet habarlar agentliginiň habarynda aýdylýar. Daşary ýurt puluna Şweýsariýa Konfederasiýasyndan, Birleşen Arap...