Soňky habarlar

Arhiw

Biznes

Owganystanly işewür 110 tonna mineral dökün satyn aldy

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda Polimer Gap hojalyk jemgyýetinden Türkmenistandan mineral dökünleri eksport etmek üçin geleşik baglaşyldy. 9-njy awgustda gazanylan ylalaşyga görä, kompaniýa owganystanly telekeçä...

BAE-li işewür nah ýüplük satyn aldy

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda BAE-niň wekili nah ýüplükleriniň dürli görnüşlerini satyn aldy. Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalarynda öndürilen önümiň jemi 30,1 müň kg. eksporta...

Geçen hepde TDHÇMB-da 30 geleşik baglaşyldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda 30 geleşik hasaba alyndy. Bu barada şu günki «Türkmenistan» gazetinde habar berildi. Habarda bellenilişi ýaly, daşary...