Soňky habarlar

Arhiw

Saglyk

Lebapda üç sany täze hassahana gurlar

Lebap welaýatynda Oba milli maksatnamasynyň çäklerinde 2022 — 2028-nji ýyllarda 43 sany bina we desga gurlar. Şolaryň 3 sanysy hassahana, 5 sanysy saglyk öýi we...

Serdar şäherinde täze dermanhana açyldy

Şu gün Balkan welaýatynyň Serdar şäherinde täze dermanhananyň açylyş dabarasy boldy. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi. Täze dermanhana Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň...

Türkmenabat şäherinde täze dermanhana açyldy

Şu gün Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde täze dermanhananyň açylyş dabarasy boldy. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berilýär. Täze dermanhana ýurduň gündogar sebitindäki iri lukmançylyk edaralarynyň...

Aşgabatda täze saglygy goraýyş desgalary gurlar

Habar berşimiz ýaly, şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow dikuçarda Aşgabat şäheri boýunça uçuşy amala aşyryp, paýtagtda alnyp barylýan toplumlaýyn işler, dowam edýän gurluşyklar, şäheriň...

Arap derman kärhanasy türkmen bazaryna girmegi meýilleşdirýär

Saud Arabystany Patyşalygynyň derman öndürýän «Jamjoom Pharma» kärhanasy Türkmenistan bilen derman önümçiliginde hyzmatdaşlygy ýola goýmagy meýilleşdirýär. «Arab News» habarlar gullugynyň habaryna görä, arap derman kärhanasy...