Arhiw

Saglyk

Daşoguzda köpugurly hassahana gurulýar

Daşoguz şäherinde 450 orunlyk welaýat köpugurly hassahanasy gurulýar. Bu barada «Нейтральный Туркменистан» gazeti habar berdi. Lukmançylyk merkeziniň gurluşygy «Ajaýyp gurluşyk» hususy kärhanasy tarapyndan alnyp barylýar. Täze bina...

Lebabyň 10 hassahanasyna «Tiz kömek» awtoulaglary berildi

Lebap welaýatyna iş saprynyň çäklerinde Türkmenistanyň Prezidenti 23-nji iýunda Türkmenabadyň köpugurly hassahanasyna baryp, çagalar üçin niýetlenen 10 sany «Tiz kömek» awtoulagyny welaýatyň her etrabyna sowgat...

Türkmenistanda waksina urulýan nokatlaryň sanawy paýlaşyldy

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Saglygy goraýşyň habarlar merkezi «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyna dynç almaga gidýän raýatlara COVID-19-a garşy sanjym geçirmek üçin kesgitlenen...