Soňky habarlar

Arhiw

Saglyk

Türkmen lukmanlary Owganystanda işe başladylar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Buýrugy esasynda 15-nji maýda 3 sany türkmen lukmany owgan zenanlaryna hem-de çagalaryna bejeriş we maslahat beriş ýardamlaryny bermek üçin Owganystanyň Hyrat welaýatynyň Turgundy...

Türkmenistanda öňüni alyş sanjymlary 95% ýerine ýetirildi

Türkmenistanda Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň Ýewropa sebitiniň immunizasiýa hepdeligi geçirildi. Hepdelik BSGG-niň, ÝUNISEF-iň, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň hem-de Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky wekilhanasynyň bilelikde...

Immunizasiýa hepdeligine bagyşlanyp brifing geçirildi

Aşgabatdaky Jemgyýetçilik saglygy we iýmit merkezinde Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň Ýewropa sebitiniň immunizasiýa hepdeliginiň başlanmagy mynasybetli, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri üçin brifing geçirildi. Türkmenistanyň Saglygy...

Aşgabatda täze saglyk merkezleriniň düýbi tutuldy

Şu gün Aşgabat şäheriniň dürli künjeklerinde täze lukmançylyk merkezleriniň birbada üçüsiniň — Halkara onkologiýa ylmy-kliniki merkeziniň, Stomatologiýa merkeziniň we Halkara pediatriýa merkeziniň düýbüni tutmak mynasybetli...

Gurbanguly Berdimuhamedow Ahmet Çalygy kabul etdi

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow «Çalyk Holding» kompaniýalar toparynyň dolandyryjylar geňeşiniň başlygy Ahmet Çalyk bilen duşuşdy. Bu barada...

Denis Prosenkonyň kakasy Türkmen halkynyň Milli Liderine hat iberdi

Meşhur rus hünärmeni, Mosk­wa­nyň «Kom­mu­nar­ka» kö­pu­gur­ly kli­ni­ki mer­ke­zi­niň baş luk­ma­ny, Aşgabatda doglan Denis Prosenkonyň kakasy, lukman Nikolaý Prosenko Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň...