Saglyk

Özbek lukmanlary täjik kärdeşlerine ýardam berýär

Özbegistanly lukmanlaryň sekizisi koronowirus ýokanjyna garşy göreşmekde öz tejribesini täjik kärdeşleri bilen hem paýlaşmak üçin şu günler Duşenbe şäherinde iş saparynda bolýarlar ― diýip, «UzTAG»...

Gözüň saglygyny nähili goramaly?

Görer gözüň gymmaty, ony goramagyň ýollary barada «Türkmenistan» gazetiniň habarçylary Halkara Saglyk merkezleri müdiriýetiniň Kelle we boýun kesellerini bejeriş halkara merkeziniň oftalmolog lukmany Aýjemal TÖRÄÝEWA...

Türkmenistanda Bütindünýä saglyk güni bellenilýär

Şu gün Türkmenistan Bütindünýä saglyk gününi belleýär. Düýn “Watan” habarlar gepleşiginiň agşamky goýberilişinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyny Bütindünýä saglyk güni...