Soňky habarlar

Arhiw

Saglyk

Türkmenistana immunizasiýa sanjymlary getirildi

2022-nji ýylyň 23-nji aprelinde ÝUNISEF-iň goldawy bilen ýörite uçarda adaty immunizasiýa üçin esasy sanjymlar ýurda getirildi. Bu şu ýylda Türkmenistanyň hökümeti bilen ÝUNISEF-iň arasyndaky hyzmatdaşlygyň...

Aşgabatda somatiki kesellere garşy merkez gurlar

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Türkmenbaşy şäherinde gurlan täze köpugurly hassahananyň açylyş dabarasynyň dowamynda geçiren maslahatynda Halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň düzüminde somatiki (çagalykdan galýan) kesellere garşy...

BMGÖM Türkmenistana 20 sany EKG enjamyny sowgat berdi

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine lukmançylyk enjamlarynyň ýene bir topary gowşuryldy. Bu barada Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasynyň metbugat gullugy habar berýär. Bütindünýä banky...

Türkmenbaşy şäherinde köpugurly hassahana açylyp ulanylmaga berler

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň 11-nji aprelde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly nobatdaky iş maslahatynyň dowamynda Balkan...

BMGÖM Türkmenistana zyýansyzlandyryjy enjamlary ugratdy

Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasy Türkmenistana howany zyýansyzlandyrmak üçin 281 sany ykjam enjamy iberdi. Enjamlary mundan beýläk lukmançylyk edaralarynda we sanitariýa we epidemiologiki hyzmatlarynda ulanmak...