Soňky habarlar

Arhiw

Saglyk

Alymlar adam bokurdagynyň ýokarsynda täze bir syna tapdylar

Prostat düwnük keselini öwrenýän alymlar tarapyndan PSMA PET-CT skanerinde synag geçirilende, adamyň bokurdagynyň ýokarky kysmynda tüýkülik dokumalarynyň täze toplumy tapyldy. Bu synanyň tapylmagy, düwnük keselini...

BSGG “COVID-19” bejergisinde ýeke-täk täsirli derman yglan etdi

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň baş müdiri Dr. Tedros Adhanom Gebreýesus BSGG-niň pandemiýa hünärmenleri bilen BSGG-niň Şweýsariýanyň Ženewa şäherindäki ştab-kwartirasynda wideo konferensiýa usuly arkaly ýygnak geçirdi.  Gebreýesus,...

Aşgabatda täze Estetiki merkez gapylaryny giňden açdy

Paýtagtymyzdaky döwrebap lukmançylyk binalarynyň gurşawynda emele gelen täze Estetiki merkezde gözelligiň we estetikanyň ähli ugurlary boýunça raýatlarymyza ýokary hilli kosmetiki hyzmatlary bermek üçin zerur şertleri...

Bangladeş Russiýadan koronawirusa garşy sanjym soraýar

Russiýanyň RIA Nowosti habarlar gullugynyň habar bermegine görä, Bangladeşiň Daşary işler ministri Abul Kalam Abdul Momen rus kärdeşleri bilen bolan söhbetdeşliginde Bangladeşiň hökümetine sputnik V...

Dünýäde ilkinji “Covid” pasporty

“Covid” pasport arzasy üçin synaglar, şu hepde Londondaky “Heathrow” howa menzilinde karantin töwekgelçiligi bolmazdan halkara syýahatçylyga mümkinçilik berýän tehnologiýany barlamak üçin geçiriler. “United Airlines” we “Сatay...