Saglyk

Türkmen wekiliýet GFR-iň Mýunhen şäherinde iş saparynda bolar

Hökümetiň 16-njy noýabrynda geçirilen iş maslahatynda wise-premýer S.Toýlyýew milli saglygy goraýyş ulgamynyň işgärleriniň hünär derejesini ýokarlandyrmak, daşary ýurtly, şol sanda nemes hyzmatdaşlar bilen netijeli hyzmatdaşlygy...

Türkmenbaşy şäherinde Ýokanç keseller hassahanasy açyldy

Şu gün Türkmenbaşy şäherinde ýokanç keseller hassahanasynyň täze binasynyň açylyş dabarasy boldy. Oňa Türkmenistanyň Minsitrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow hem gatnaşdy. Saglygy goraýyş ulgamynyň täze...

Türkmenistanda inçekesel barlagy üçin täze enjamlar oturdyldy

Türkmenistanyň welaýatlaryndaky inçekesel hassahanalarynda awtomatiki umumy gan derňewi üçin enjamlar oturdyldy. Enjam bejerginiň dowamynda gana yzygiderli gözegçilik etmäge mümkinçilik berer. BMGÖM-iň sosial mediada ýerleşdirilen maglumatyna...

ÝUNISEF Türkmenistana arassaçylyk enjamlaryny berdi

Oktýabr aýynda ÝUNISEF-iň ýörite edarasy Türkmenistanyň hökümetine ýiti ýokanç kesellere taýýarlyk we garşy göreş meýilnamasynyň çäginde olara gözegçiligi we arassaçylyk çärelerini goldamak üçin 5400 el...

Garpyzyň ynsan saglygyna peýdasy

"Türkmenistan" gazetinde garpyzyň ynsan saglygyna peýdasy barada makala çap edildi. Onda şeýle diýilýär: Garpyz hem melhemler bakjasynyň köp dertlere derman bolýan ajaýyp nygmatlarynyň biridir. Halk arasynda...