Soňky habarlar

Arhiw

Saglyk

Nemes lukmanlary türkmen kärdeşleri bilen tejribe alyşdylar

Şu gün Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Halkara okuw-ylmy merkezinde onlaýn teleköpri arkaly Germaniýanyň “Senior Experten Service” guramasynyň (“Tejribeli hünärmenler gullugynyň”) ginekologiýa boýunça hünärmeni...

Daşoguzdaky kärhanada bir günde 6 müň örtük öndürilýär

«Türkmendermansenagat» birleşiginiň Daşoguz şäherindäki zyýansyzlandyrylan sargy serişdelerini öndürýän kärhanasynda ýanwar aýynda 450 müň manatlyga golaý önüm öndürilip, 128,5 göterim ösüş gazanyldy ― diýip, «Türkmenistan» gazeti...

Saglygy goraýyş boýunça II türkmen-koreý maslahaty geçirildi

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Halkara okuw merkezinde meşhur koreý alymlarynyň, professorlarynyň, ýurdumyzyň döwlet düzümleriniň, şonuň ýaly-da, paýtagtymyzyň lukmançylyk ylmy-kliniki merkezleriniň ýolbaşçylarynyň hem-de...

“Ýeňme” sizi epidemiýa we pandemiýa barada webinara çagyrýar

“Ýeňme” jemgyýetçilik guramasy, birnäçe aý bäri sagdyn durmuş ýörelgesine we wirus ýokançlygynyň öňüni almak barada jemgyýetiň habarlylygyny ýokarlandyrmak üçin okuwlary geçirýär. 26-njy ýanwarda “Epidemiýadan - pandemiýa...