Soňky habarlar

Arhiw

Saglyk

Eýran ýazda koronawirusa garşy milli sanjymyny öndürer

Eýranyň saglygy goraýyş ministri Said Nemeki Eýranda koronawirusa garşy milli sanjymynyň ýazda öndüriljekdigini aýtdy. Milli Koronawirus sanjymy ýygnagyndan soň beýan beren Nemeki, “COVID-19” ýokanç keseline garşy...

Russiýada koronawirusa garşy sanjym çäresi başlady

Moskwanyň dürli sebitlerindäki ýetmişden gowrak saglyk öýünde «COVID-19» ýokanç keseline garşy köpçülikleýin sanjyma başlandy. Häzirlikçe diňe töwekgelçilik toparyndaky 18 - 60 ýaş aralygyndaky raýatlar, bilim, saglygy goraýyş we jemgyýetçilik...