Soňky habarlar

Arhiw

Energetika

Eýranyň energetika ministri Aşgabada sapar bilen geldi

Eýran Yslam Respublikasynyň energetika ministri Ali Akbar Mehrabian ikitaraplaýyn gepleşikleri geçirmek maksady bilen, şu gün Aşgabat şäherine sapar bilen geldi. Resmi eýran elektron neşirlerinde habar berlişi...

Hindiguş SES-i 110 ýyllyk ýubileýine taýýarlyk görýär

Ýolöten şäheriniň eteginde, Murgap derýasynyň üstünde galdyrylan Hindiguş bendindäki gidroelektrik stansiýasy özüniň 110 ýyllyk ýubileýine taýýarlyga girişdi diýlip, «Türkmenistan» gazetiniň şu günki sanynda bu özboluşly...

Türkmenistanda «SOCAR» kompaniýasynyň wekilhanasy açylar

Azerbaýjanyň «SOCAR» döwlet nebit kompaniýasy Türkmenistanda wekilhana açmagy meýilleşdirýär. Bu barada «SOCAR» kompaniýasynyň baş edarasynyň Ylym we tehnologiýa bölüminiň başlygynyň orunbasary Emin Alekperow Aşgabatda geçirilen...