Soňky habarlar

Archive news

Täzelikler

Dekabr aýynda Türkmenistanda baý medeni maksatnama garaşýar

30-njy noýabrda geçirilen Hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Abdyýewa döwlet Baştutanyna dekabr aýynda geçiriljek çärelere hem-de şanly senelere taýýarlyk görlüşi, şolara gabatlanyp açyljak medeni-durmuş...

“Türkmenistan: Sportda” bu hepde göni ýaýlymda

“Türkmenistan: Sport” teleýaýlymy tamamlanyp barýan hepde-de hem Ýewropanyň öňdebaryjy çempionatlaryndan gyzykly futbol duşuşyklarynyň ençemesini göni ýaýlymda alyp görkezer. Şu habarymyzda biz okyjylarymyza ýaýlymyň şu hepdäniň...