Soňky habarlar

Arhiw

Täzelikler

Alymlar adam bokurdagynyň ýokarsynda täze bir syna tapdylar

Prostat düwnük keselini öwrenýän alymlar tarapyndan PSMA PET-CT skanerinde synag geçirilende, adamyň bokurdagynyň ýokarky kysmynda tüýkülik dokumalarynyň täze toplumy tapyldy. Bu synanyň tapylmagy, düwnük keselini...

Ýurtlaryň internet domenleriniň sanawy mälim edildi

Dünýäde internet domenleriniň sany barada giňişleýin maglumat taýýarlandy. Maglumatda dünýäde ýurtlaryň internet domenleriniň sanynyň 148,8 milliona ýetendigi aýdylýar. Sany hasaba alnanda Täze Zelandiýanyň Tokelau sebitiniň...

Çempionlar ligasynyň iň ýaşuly tälimçisi

Düýn badalga berlen UEFA Çempionlar ligasy täze statistikalar bilen başlady. “Dinamo Kiýew” bilen “Ýuwentusyň” arasyndaky duşuşykda ýer eýesi toparynyň tälimçisi Mirçea Luçesku täze rekord goýdy....

OPPO ilkinji telewizoryny çykardy

Smartfon önümçiligi bilen meşgullanýan OPPO kompaniýasy ilkinji telewizorlaryny tanyşdyrdy. TV S1 we TV R1 atly telewizorlaryň birinjisi premium derejesi bilen, beýlekisi amatly bahasy bilen tapawutlanýar....

Iň uzyn boýly ýetginjek rekordy täzelendi

Hytaýyň Siçuan welaýatynyň Leşan şäherinde ýaşaýan 14 ýaşly okuwçy oglan Ren Keýu Ginnesiň rekordlar kitabyna adyny ýazdyrdy. Ol 2 metr 21 santimetr boýy bilen rekordlar...

Türkmenistan Aziýanyň ösüş banky bilen gatnaşygyny pugtalandyrýar

20-nji oktýabrda Türkmenistanyň birnäçe ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň wekilleri Aziýanyň ösüş bankynyň “Merkezi Aziýada sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk” (MASYH) maksatnamasynyň resmi adamlarynyň wirtual mejlisine gatnaşdylar....

Sagatdaky tizligi 532 kilometre ýetdi

“SSC Tuatara” atly ulag “dünýäniň iň ýokary tizlikli ulagy” adyna eýe boldy. Sagatdaky tizligi 532 kilometrden hem geçen ulag 2017-nji ýylda “Koenigsegg Agera RS” modeliniň...

Ýewropanyň iň owadan adalary

Dünýä belli syýahatçylyk žurnaly “Conde Nast Traveler” Ýewropanyň iň owadan adalarynyň sanawyny mälim etdi. Sanawda Gresiýanyň Folegandros adasy 1-nji ýeri eýeledi. Kiklad adalarynyň bir bölegi...

Gazagystan türkmen akylly telewizorlary bilen gyzyklanýar

Gazagystanyň Türkmenistandaky ilçisi Erkebulan Sapiýew, ýurdumyzda öňdebaryjy elektronika öndürijisi  bolan Aşgabadyň “Aýdyň gijeler” kärhanasyna baryp gördi. Gazagystanyň ilçihanasynyň resmi web sahypasynda aýdylşyna görä, taraplar Aýdyň gijeler kärhanasynyň önümlerini...

14 milliard ýewrolyk ýaryş

Şu gün başlanjak UEFA Çempionlar ligasynda toparlaryň düzümindäki oýunçylaryň transfer bazaryndaky bahalaryna seredeniňde iň gymmat klub Angliýanyň “Liwerpul” toparydyr. Transferler baradaky habarlary, maglumatlary bilen tutuş...

“Nokia” geçirijisiz gulaklygyny tanyşdyrdy

“HMD Global” kompaniýasynyň garamagyndaky “Nokia” brendi zarýady 40 sagada ýetýän geçirijisiz gulaklygyny tanyşdyrdy. Gerek bolan ýagdaýynda geçirijili hem ulanyp bolýandygy sebäpli bu enjam has uly...

41 Klub finala çykdy, 22-si kubogy eýeledi

Kubogy şu wagta çenli iň köp “Real Madrid” topar eýeläp, olar 13 gezek UEFA-nyň 1-nji derejeli kubogyny asmana göterdiler. Bu ugurda 2-nji ýerde Italiýanyň “Milany”...

“ASUS VivoBook Flip 14”: aýratynlyklary belli boldy

ASUS kompaniýasy täze noutbugy “VivoBook Flip 14”-i köpçülige tanyşdyrdy. Kompýuteriň “Core i7-1165G7” hem-de “Core i5-1135G7” mikroprosessorly iki görnüşi bar. Noutbuklaryň 128 GB SSD ýady bolup,...