Soňky habarlar

Arhiw

Täzelikler

Rahat Japarow Ferganada «Buharanyň» hataryna baryp goşuldy

Türkmenistanly derwezeçi Rahat Japarow düýn Özbegistanyň «Buhara» futbol toparyna gelip goşuldy. «Championat Asia»-nyň klubyň metbugat gullugyna salgylanyp berýän habaryna görä, türkmenistanly derwezeçi Fergana şäherine gelip,...

Aşgabatda Watan goragçylarynyň gününe bagyşlanan sergi açylar

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi paýtagtyň ýaşaýjylaryny we myhmanlaryny 25-nji ýanwarda «Watan goragy mukaddesdir» atly sergä çagyrýar. Sergi 27-nji ýanwarda Türkmenistanda bellenilýän Watan goragçylarynyň gününe...

Türkmenistan Hytaý kompaniýasyndan buraw turbalaryny satyn alar

22-nji ýanwarda geçirilen Hökümet mejlisinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow milletiň Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowa nebitgaz toplumynyň kärhanalarynyň önümçilik kuwwatyny pugtalandyrmak, uglewodorod çig malynyň çykarylýan...

Aşgabat şäherindäki desgalaryň birnäçesi hususylaşdyryldy

Aşgabat şäherinde ýerleşýän, döwletiň garamagyndaky söwda dükanlarynyň birnäçesi, bir restoran we söwda öýi hususylaşdyryldy. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 22-nji ýanwardaky mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow degişli...

Täjigistanda «Millet Lideri» muzeýi açyldy

Täjigistanyň Milli Uniwersitetinde Prezident Emomali Rahmonyň hormatyna, onuň halka we döwlete eden hyzmatlaryny ebedileşdirmeklik maksady bilen  «Millet Lideri» muzeýi açyldy. «Asia-Plus»-yň habaryna görä, Täjigistanyň Prezidenti Emomali...