Soňky habarlar

Arhiw

Täzelikler

Serdar Berdimuhamedow täze Kanunlara gol çekdi
Şu gün Prezident Serdar Berdimuhamedow «Türkmenistanyň Hökümeti bilen Katar Döwletiniň Hökümetiniň arasynda maýa goýumlaryny özara höweslendirmek we goramak hakyndaky Ylalaşygy tassyklamak hakynda», «Türkmenistanyň Hökümeti bilen...
Türkiýe Türkmenistanda täze ilçisini belledi
Türkiýe Respublikasy Türkmenistanda täze ilçisini belledi. Ahmet Demirok Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky täze Adatdan daşary we Doly ygtyýarly täze ilçisi wezipesine bellenildi diýip, «Anadolu» habarlar gullugy...
Türkmenistanyň «Arkadag» medaly döredildi
Şu gün Mejlisiň ýedinji çagyrylyşynyň üçünji maslahaty geçirildi. Onuň dowamynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna we ýurduň kanunçylyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça...
Türkmenistanyň Mejlisi täze kanunlary kabul etdi
Şu gün Mejlisiň ýedinji çagyrylyşynyň üçünji maslahaty geçirildi. Onuň dowamynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna we ýurduň kanunçylyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça...
Daşkentde «Ýüpek ýolunyň merjeni» kinofestiwaly başlandy
Özbegistanyň paýtagty Daşkent Ýewraziýa kinosynyň merkezine öwrüldi, bu ýerde «Ýüpek ýolunyň merjeni» XV kinofestiwaly başlandy diýip, «MIR 24» habar berýär. Festiwalyň açylyşynda täze özbek filmleri görkezildi,...
Owgan puly dünýäde iň durnukly pullaryň biri boldy
Soňky döwürde Owganystanyň milli puly görnetin kuwwatlandy we dünýäde iň durnukly pullaryň biri boldy diýip, «Bloomberg» neşiriniň seljerijileri belleýärler. Neşiriň maglumatyna görä, soňky üç aýda...
Türkmenistan Germaniýa energetika pudagynda hyzmatdaşlygy teklipetdi, Sankt-Peterburgda türkmen esgerleri hatyralandy, Aşgabatda Molýeriň pýesasyna esaslanan spektaklyň ilkinji görkezilişi bolar we beýleki habarlar
Türkmenistanda 1. Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow germaniýaly işewürlere energetika pudagynda hyzmatdaşlyk etmegi teklip etdi. Ol Berlinde geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň wekiliýet Baştutanlarynyň we German ykdysadyýetiniň...