Soňky habarlar

Arhiw

Täzelikler

“Brent” nyşanly nebitiň bahasy ýokarlanýar

“INTERFAX.RU” habarlar gullugynyň ýazmagyna görä, dünýä bazarynda “gara altynyň” nyrhy ýokarlanmagyny dowam edýär, şol sanda “Brent” nyşanly nebitiň bahasy soňky iki ýylyň içinde ilkinji gezek...

“Netflix” üçin kino surata düşürer

Tanymal amerikan kinorežissýory Stiwen Spilbergiň “Amblin Partners” kompaniýasy internetde abuna ýazylyşygy esasynda wideoönümleri hödürleýän iri “Netflix Inc.” gullugy bilen köp ýyllyk geleşik baglaşdy. “Netflix” üçin...

Türkmenistanyň Prezidenti Lebap welaýatynyň gallaçylaryna Gutlag iberdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Lebap welaýatynyň gallaçylaryna Gutlagyny iberdi. Milletiň Lideriniň Gutlagynda şeýle diýilýär: «Hormatly hasyl ussatlary! Merdana gallaçy babadaýhanlar! Sizi Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň «Türkmenistan — parahatçylygyň...

Lebaply telekeçiler 4700 tonnadan gowrak pomidor eksport etdiler

2021-nji ýylyň başyndan şu günlere çenli lebaply telekeçiler pomidoryň 4700 tonnadan gowragyny Russiýa, Gazagystan, Gyrgyzystan ýaly döwletlere eksport etdiler. Lebap welaýatynda hereket edýän hususy kärhanalardyr işewürler...

«You Tube» iň meşhur 10 wideomahabaty yglan etdi

«YouTube» wideohostingi 21 ― 25-nji iýun aralygynda geçirilýän «Cannes Lions» festiwaly mynasybetli iň meşhur mahabat rolikleriniň reýtingini paýlaşdy. Reýting düzülende 2020-nji ýylyň 1-nji iýunyndan 2021-nji...

«iPhone 12 miniň» önümçiligi bes edildi

«Ixbt.com» Taýwanyň «TrendForce» gözleg ulgamyna salgylanyp, satuwyň pesligi sebäpli «iPhone 12 mini» smartfonynyň önümçiliginiň şu ýylyň ikinji çärýeginde bes edilendigini habar berdi. Aslynda, «IPhone 12», «iPhone...

Lebap welaýatynda geçirilýän Medeniýet hepdeligine badalga berildi

Şu gün Türkmenabat şäherindäki «Ruhyýet» köşgüniň öňündäki meýdançada Medeniýet hepdeliginiň açylyş dabarasy boldy. Oňa ýurduň ähli welaýatlaryndan gelen medeniýet we sungat işgärleri gatnaşdy. Dabaranyň başynda Türkmenistanyň...

TFF-niň kubogy ― 2021: «Energetik» ýarym finala çykdy

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň kubogy ugrundaky ýaryşyň «A» toparçasynyň 3-nji tapgyrynyň çäginde Marynyň «Energetigi» Türkmenbaşy şäheriniň «Şagadamyny» 2:0 hasabynda ýeňdi. Duşuşyk «Aşgabat» köpugurly sport toplumynda geçirildi. Duşuşykda...

Illinoýsda 35 müň adam elektriksiz galdy

«RIA Nowostiniň» habaryna görä, Illinoýs ştatynda ýaşaýan 35 müňden gowrak adam güýçli tupan sebäpli elektriksiz galdy. Elektrik togunyň kesilmegi birnäçe etraplara täsir etdi. Çikagoda bolsa 2743...

LG bükülýän telewizor öndürdi

LG kompaniýasy tarapyndan täze çeýe, epilýän telewizor oýlanyp tapyldy. «Ferra.ru»-nyň «LetsGoDigital» çeşmesine esaslanyp habar bermegine görä, kompaniýa Bütindünýä intellektual eýeçilik guramasynda eplenip bilýän telewizoryny bellige...