Soňky habarlar

Archive news

Täzelikler

Çeper halyçylyk kärhanasynyň ösüşleri

Dünýä belli ajaýyp türkmen halylaryny öndürmekde has tapawutlanýan kärhanalaryň biri hem Ahal welaýatynyň Bäherden etrabyndaky Çeper halyçylyk kärhanasydyr. Ahal welaýatynyň Bäherden etraby Türkmeniň dünýä meşhur...

Awazada Türkmenistanyň X halkara gaz kongresi açyldy

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň X ýubileý Halkara gaz kongresi öz işine başlady. Energetik pudagyndaky halkara hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine täze itergi bermek maksady bilen, ýurdumyzda däp...

Türkmen boksçulary Russiýada geçiriljek ýaryşa gatnaşar

Türkmen boksçulary iýun aýynyň ortalarynda Grozny şäherinde (Çeçenistan Respublikasy, Russiýa) russiýaly boksçular bilen özara ýoldaşlyk tutluşyklaryny geçirer diýip, RIA Nowosti ýurduň erkekler ýygyndysynyň baş tälimçisi...

Dynç güni saglyk ýoluna çykyldy

Dynç güni paýtagtymyzda Saglyk ýoluna çykylmagy ýurdumyzyň dürli künjeginde geçirilen çäreleriň özboluşly badalgasyna öwrüldi.  Säheriň arassa howasynda watandaşlarymyz we talyp ýaşlar ýörişe başlamazyndan öň beden...