Soňky habarlar

Arhiw

Täzelikler

«Altyn Asyr» mobil operatory «Oraza» hyzmatyny hödürleýär

«Altyn Asyr» Ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti öz müşderilerine, Oraza aýy mynasybetli ýörite hyzmaty hödürleýär. Bu hyzmatdan peýdalanmak bilen siz ykjam telefon ekranlaryňyzda özüňiziň ýaşaýan welaýatlaryňyza...

Aşgabatda Ýuriý Gagariniň heýkeli dikiler

Şu aýda Russiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasynda adamzat taryhyndaky ilkinji kosmonawt, Sowet Soýuzynyň Gahrymany Ýuriý Gagariniň ýadygärligi peýda bolar. Bu barada diplomatik missiýanyň web saýtynda habar berildi. Maglumatda:...

Günorta Koreýada Alyşir Nowaýynyň heýkeli gurulýar

Günorta Koreýada ýadygärlikler we heýkeller pudagynda öňdebaryjy kompaniýa bolan «Malong Company» şereketiniň wekilleri Gündogaryň beýik akyldary Alyşir Nowaýynyň heýkelini döredýärler. Häzirki wagtda heýkeliň nusgasy ýasaldy...

Wezirgeldi Ylýasow «Altyn asyryň» düzümine goşuldy

Geçen möwsümi Özbegistanyň «Kyzylkum» futbol toparynda geçiren ýarym goragçy Wezirgeldi Ylýasow bu ýyl «Altyn asyr» futbol topary bilen şertnama baglaşdy. Bu barada Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň...