Täzelikler

Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilenlere pasportlar gowşuryldy

Ýurdumyzyň Döwlet migrasiýa gullugynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permanyna laýyklykda, Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilenlere pasportlary gowşurmak dabarasy boldy.  Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ministrler Kabinetiniň geçen mejlisinde...

“Daşoguz” Türkmenistanyň çempionatyna gatnaşar

Bu barada Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň resmi saýtynda berilýän habarda şeýle diýilýär: "Daşoguz şäheriniň “Daşoguz” topary futzal boýunça Türkmenistanyň birinjiliginiň Daşoguz welaýatynyň zolak bäsleşiginiň ýeňijisi boldy. Şeýlelikde...

"Altyn asyr" — Türkmenistanyň futbol boýunça çempiony

Futbol boýunça milli çempionatymyzyň tamamlanmagyna bir tapgyr galanda Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrliginiň "Altynasyr" futbol topary bassyr dördünji çempionlygyny yglan etdi. Şenbe güni geçirilen 35-nji tapgyryň duşuşygynda...