Soňky habarlar

Arhiw

Täzelikler

Uşu boýunça Aşgabat şäheriniň kubogy ugrunda ýaryş geçiriler

19-20-nji oktýabr aralygynda sportuň uşu görnüşi boýunça ýaşlaryň we ýetginjekleriň arasynda Aşgabat şäheriniň kubogyny almak ugrunda (“Aşgabat” sport toplumynda) ýaryş geçiriler. Ýaryşda 2002-2003-nji ýyllarda doglan türgenler...

«Nowruz haly» kärhanasynyň önümleri bäş döwlete eksport edilýär

Ýakynda Aşgabatda Türkmenistanyň senagatçylarynyň hünär baýramçylygyna bagyşlanyp guralýan sergide türkmen telekeçileri tarapyndan öndürilýän önümleri görkezmäge giň mümkinçilik döredildi. Sergä gatnaşan hususy kärhanalaryň arasynda «Muhammet-Balkan» hojalyk...

Türkmen parlamentariýleri Hytaýa iş saparyny amala aşyrýar

16-njy oktýabrda HHR-na iş saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň Mejlisiniň başlygynyň orunbasary K.Babaýewiň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti HHR-yň HKP-nyň MK-niň Syýasy edarasynyň Hemişelik Komitetiniň agzasy, Halk Wekilleriniň Ählihytaý...

Türkmen wekilýeti Italiýa iş saparyny amala aşyrdy

14-15-nji oktýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary B.Mätiýewiň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Italiýa Respublikasynyň Daşary işler we halkara hyzmatdaşlygy ministriniň orunbasary jenap Manlio Di Stefano bilen...

Türkmen teatry Halkara festiwala gatnaşdy

11 – 14-nji oktýabrynda Gazagystan Respublikasynyň Aktau şäherinde görnükli gazak ýazyjysy Abiş Kekilbaýewiň doglan gününiň 80 ýyllygyna bagyşlanan “Abiş Älemi” atly Halkara teatr festiwaly geçirildi....