Archive news

Täzelikler

Futbol. Birinji liganyň çempiony "Köpetdag II"

Ýokary liganyň jemleýji tapgyryndan bir gün öň Birinji liganyň çempiony hem kesgitlenildi. Ýaryş Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň “Köpetdag” futbol toparynyň ikinji düzüminiň çempionlygy bilen tamamlandy. Ýurdumyzda...

Futbol. TÝL — 2018. “Altyn asyr” bäşinji gezek çempion

Şu gün Türkmenistanyň Futbol boýunça milli çempionatynyň Ýokary ligasynda 26-njy möwsüm tamamlandy. Iň soňky tapgyra çenli dowam eden çempionlyk göreşi netijesinde Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrliginiň “Altyn asyr”...

Türkmenistanda 27 sany döwlet desgasy hususylaşdyrylýar

16-njy noýabrda geçirilen Hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Myradow döwlet Baştutanyna Türkmenistanyň degişli Kanuny esasynda döwletiň garamagyndan aýyrmaga hem-de hususylaşdyrmaga degişli kärhanalaryň we desgalaryň...

Aşgabatda türkmen-italýan işewürlik maslahaty geçirildi

15-nji noýabrda paýtagtymyzda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy bilen Italiýanyň söwda boýunça agentliginiň bilelikde guramagynda türkmen-italýan işewürlik maslahaty boldy. Iki ýurduň ykdysady taýdan gatnaşyklaryny berkitmekde möhüm ädime öwrülen...

Futbol. Birinji liganyň çempiony kesgitlener

Birinji liga wekilçilik edýän toparlaryň gatnaşmagynda Türkmenistanyň çempionaty geçiriler. Welaýatlarymyza hem-de paýtagtymyza wekilçilik edýän toparlaryň (“Ýedigen” Ahal welaýaty, “Energetik II” Mary welaýaty, “Türkmennebit” Balkan welaýaty,...

Karen Giloýan: "Çempoinaty Aşgabatda ermeni dilinde teswirleýäris"

Karen Giloýan, ermenistanly sport teswirleýjisi: ― Men ermeni metbugatynyň şu çempionatdaky ýeke-täk wekili. Aşgabatda geçirilýän çempionaty Ermenistanyň milli telewideniýesiniň 1-nji ýaýlymynda teswirlemek üçin geldim. Ýaryşyň geçirilýän ýerinden...