Arhiw

Syýasat

YHG-nyň 15-nji sammiti: Hereketleriň Aşgabat Ylalaşygy

(28-nji noýabr, 2021-nji ýyl) Hereketleriň Aşgabat Ylalaşygy Biz, Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň döwlet we hökümet Baştutanlary YHG-nyň maksatnamalaryny, çärelerini we taslamalaryny durmuşa geçirmegiň hem-de YHG üçin...

Aşgabatda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji sammiti geçirildi

Şu gün — 28-nji noýabrda - Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň (YHG) döredilen gününde, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Aşgabatda YHG-nyň agza-döwletleriniň ýolbaşçylarynyň 15-nji Sammiti geçirildi. Mälim bolşy...

YHG-a 2022-nji ýylda Özbegistan başlyklyk eder

Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda geçirilen Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna gatnaşyjy döwletleriň döwlet we hökümet Baştutanlarynyň 15-nji sammitinde bu guramanyň başlyklygy 2022-nji ýylda Özbegistan Respublikasyna geçer. Bu barada 15-nji...

Ebrahim Raisi Türkmenistandaky eýranlylar bilen duşuşdy

Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Ebrahim Raisi Aşgabada amala aşyran iş saparynyň dowamynda Türkmenistanda ýaşaýan eýran raýatlary bilen duşuşdy. Raisi duşuşygyň dowamynda çykyş edip, daşary ýurtlarda...

Ilham Aliýew Aşgabada iş sapary bilen geldi

2021-nji ýylyň 28-nji noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň çakylygy boýunça Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýewiň Türkmenistana iş sapary başlandy. Saparyň çäklerinde Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Türkmenistanyň paýtagtynda...

Berdimuhamedow özbek kärdeşini kabul etdi

Şu gün, 28-nji noýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň çakylygy boýunça Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew Türkmenistana iş sapary bilen geldi. Saparyň dowamynda Özbegistanyň Baştutany Türkmenistanyň Gurama...

Berdimuhamedow gyrgyz kärdeşini kabul etdi

2021-nji ýylyň 28-nji noýabrynda Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow Türkmenistanyň Prezidentiniň çakylygy boýunça Türkmenistana iş sapary bilen geldi. Saparyň dowamynda Sadyr Žaparow türkmen paýtagtynda geçiriljek Ykdysady...

Prezident Sadyr Žaparow iş sapary bilen Türkmenistana geldi

Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow şu gün, 28-nji noýabrda iş sapary bilen Türkmenistana gedli. Gyrgyz Lideri saparyň dowamynda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (YHG) 15-nji sammitine gatnaşar. Döwlet...

Berdimuhamedow Seýed Ebrahim Raisi bilen duşuşdy

27-nji noýabrda hormatly Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinde Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň XV Sammitine gatnaşmak üçin Türkmenistana gelen Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim...

Türkmenistanyň Prezidenti Pakistanyň Prezidentini kabul etdi

27-nji noýabrda hormatly Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtyň Halkara howa menzilinde Ykdysady Hymatdaşlyk Guramasynyň döwlet Baştutanlarynyň ХV Sammitine gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Pakistan Yslam Respublikasynyň Prezidenti...

Rejep Taýyp Ärdogan Türkmenistana geldi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň çakylygy boýunça şu gün Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň Türkmenistana iki günlük döwlet sapary başlandy. Türk Liderini Aşgabadyň Halkara howa menzilinde...

Berdimuhamedow Putine gynanç hatyny ýollady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putine Kemerowo oblastynyň «Listwýažnaýa» şahtasynda bolup geçen pajygaly hadysanyň adam pidalaryna getirmegi zerarly gynanç hatyny ýollady. Türkmen Lideri...