Arhiw

Syýasat

Aşgabat şäherindäki desgalaryň birnäçesi hususylaşdyryldy

Aşgabat şäherinde ýerleşýän, döwletiň garamagyndaky söwda dükanlarynyň birnäçesi, bir restoran we söwda öýi hususylaşdyryldy. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 22-nji ýanwardaky mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow degişli...

Türkmenistanyň Prezidenti iş maslahatyny geçirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, Balkan we Mary welaýatlarynyň häkimleriniň hem-de ýurdumyzyň medeniýet ministriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi....

Täze demir ýol bilen Owganystana ilkinji ýükler ugradyldy

Düýn, 14-nji ýanwarda açylan Akina ― Andhoý demir ýoly arkaly Akina menzilinden Andhoý şäherine “Türkmendemirýollary” agentligi tarapyndan taýýarlanan ilkinji demir ýol düzümi dowamly zogyny çalmak...

Türkmen-hindi syýasy geňeşmeleri geçirildi

Şu gün Türkmenistanyň we Hindistan Respublikasynyň Daşary işler ministrleriniň arasynda iki ýurduň DIM-niň orunbasarlarynyň derejesinde syýasy geňeşmeler sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirildi. Duşuşykda türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň...

Türkmen wekiliýeti Owganystana iş saparyny amala aşyrýar

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Buýrugyna laýyklykda, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiň agzalary 2021-nji ýylyň 8-9-njy ýanwarynda Owganystan Yslam Respublikasynyň Kabul...