Soňky habarlar

Arhiw

Syýasat

Türkmenistanyň Halk Maslahaty öz işine başlady

Şu gün – 25-nji sentýabrda Aşgabatda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň üçünji mejlisi açyldy. Türkmenistanyň Prezidentiniň Başlyklyk etmeginde geçirilýän nobatdaky umumymilli forum wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýär. Wideoaragatnaşyk boýunça Halk...

Hytaýyň Türkmenistandaky ilçisi diplomatik işini tamamlady

Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň özüniň diplomatik işini tamamlaýan Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Sun Weýdun bilen...

Türkmenistanyň we Özbegistanyň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi

Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministrleriniň derejesinde wideomaslahat görnüşinde ikitaraplaýyn syýasy geňeşmeler geçirildi — diýip, TDH habar berýär. Duşuşyga gatnaşyjylar türkmen-özbek hyzmatdaşlygynyň giň ugurlary boýunça...

21-nji sentýabr – Halkara Parahatçylyk güni

Halkara Parahatçylyk güni Birleşen milletler gurmasy tarapyndan 2002-nji ýyldan bäri her ýylyň 21-nji sentýabrda bellenilip geçilýär.  Halkara Parahatçylyk güni  BMG-niň Baş Assambleýasynyň1981-nji ýylyň 30-njy noýabryndaky 36-njy...

Türkmenistanyň ilçisi Astrahanyň gubernatory bilen duşuşdy

18-nji sentýabrda Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Batyr Nyýazlyýewiň Astrahan oblastynyň gubernatory Igor Babuşkin bilen duşuşygy boldy — diýip, TDH ýazýar. Gepleşikleriň...