Soňky habarlar

Arhiw

Syýasat

Serdar Berdimuhamedow Aşgabatdaky gurluşyklar bilen tanyşdy

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow dikuçarda Aşgabady hemmetaraplaýyn ösdürmek boýunça alnyp barylýan işler we paýtagtyň durmuş düzümini toplumlaýyn esasda döwrebaplaşdyrmaga gönükdirilen taslamalar bilen tanyşdy. «Watan»...

Gurbanguly Berdimuhamedowy Mintimer Şaýmiýew kabul etdi

Şu gün Kazanda saparda bolmagynyň çäklerinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Tatarystan Respublikasynyň Döwlet geňeşçisi, Respublikan Galkynyş gaznasynyň başlygy Mintimer Şaýimiýew bilen...

Gurbanguly Berdimuhamedowyň Tatarystana sapary başlandy

Şu gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasyna sapary başlandy. Bu barada tatar Lideriniň Metbugat gullugy habar berýär. Gurbanguly Berdimuhamedowy...

Türkmenistan BAE-niň täze saýlanan Prezidentini gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Şeýh Mohammet bin Zaýed Al Nahaýýany Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti wezipesine saýlanmagy bilen gutlap, oňa tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy...

Birleşen Arap Emirliklerine täze Prezident saýlandy

2022-nji ýylyň 14-nji maýynda Birleşen Arap Emirlikleriniň Ýokary federal geňeşi Abu-Dabiniň Mirasdüşer Şazadasy, Birleşen Arap Emirlikleriniň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysynyň orunbasary Şeýh Mohammed bin Zaýed...