Arhiw

Syýasat

Türkmenistanyň Prezidenti zähmet rugsadyna çykdy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 7-nji iýulda zähmet rugsadyna çykdy hem-de Watanymyzyň şypahana merkezleriniň birinde dynç alýar. Hemişe bolşy ýaly, milletiň Lideri işden boş wagtyny işjeň...

Türkmenistanyň DIM-inde ýarym ýylda edilen işler jemlenildi

Şu gün Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň edara binasynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly ýolbaşçylygynda durmuşa geçirilýän ýurdumyzyň daşary syýasy işiniň 2020-nji ýylyň birinji ýarym ýyllygynyň...

Ylham Alyýew telefon arkaly Türkmenistanyň Prezidentini gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Bu barada TDH habar berýär. Prezident Ilham Aliýew Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy doglan...

Türkmenistanyň Prezidenti agtyklary bilen gezelenç etdi

Dynç güni milli Lider Gurbanguly Berdimuhamedow agtyklary bilen Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna we “Altyn köle” baryp gördi.   Hormatly Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow agtyklary bilen toplumyň ýapyk...

Zelenskiý Berdimuhamedowy Ukraina sapar bilen çagyrdy

Ukrainanyň Prezidenti Wladimir Zelenskiý Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy doglan güni bilen gutlady. Ukrain Lideriniň Gutlagynda şeýle diýilýär: “Onuň Alyhezreti,  Türkmenistanyň Prezidenti  jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç! Ukrainanyň halkynyň adyndan...

Putin Berdimuhamedowy doglan güni bilen gutlady

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy doglan güni bilen gutlady. Rus Lideriniň Gutlagynda şeýle diýilýär: “Onuň Alyhezreti,  Türkmenistanyň Prezidenti  jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç, Siziň doglan...