Soňky habarlar

Archive news

Syýasat we ykdysadyýet

Türkmenistanly önüm öndürijiler Özbegistanda sergi gurnar

Şu gün we ertir Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherinde Türkmenistanyň hususy we döwlet eýeçilgiindäki önüm öndürijileriniň sergisi geçirilýär. «Uzeksposentr» toplumynda ýaýbaňlandyryljak sergi bilen ugurdaşlykda, şäheriň «International...

Türkmenistan “EKSPO — 2020-ä” taýýarlyk görýär

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 20-nji aprelde geçirilen mejlisinde  döwlet Baştutanyna Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde geçiriljek  «EKSPO — 2020» Bütindünýä sergisine taýýarlyk görlüşi barada hasabat berildi. Milli...

Türkmenistanyň Prezidenti Sankt-Peterburgyň gubernatoryny kabul etdi

18-nji aprelde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow wekilçilikli topara ýolbaşçylyk edip türkmen paýtagtyna gelen Russiýa Federasiýasynyň Sankt-Peterburg şäheriniň gubernatory Georgiý Poltawçenkony kabul etdi. Duşuşygyň barşynda Türkmenistanyň Prezidenti...

Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi

16-njy aprelde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ulaglar we aragatnaşyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, oba we suw hojalygy ministriniň, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň...

Türkmenistanyň Prezidenti MInistrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi

13-nji aprelde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda halkymyzyň abadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilen içeri syýasatyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de...

Balkanabatda 32 sany köpgatly ýaşaýyş jaýy gurulýar

“Türkmendemirbetonönümleri” önümçilik birleşigi tarapyndan Balkanabat şäherinde her biri 36 öýli 4 gatly ýaşaýyş jaýlarynyň 32-siniň tapgyrlaýyn gurluşygy boýunça taslamalar işlenip taýýarlanyldy. Ýanaşyk ýerleri abadanlaşdyryljak ýaşaýyş...