Syýasat

Gurbanguly Berdimuhamedow Eýranda saparda bolar

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow ýakyn günlerde Eýran Yslam Respublikasyna sapar bilen barar. «Watan» habarlar gepleşiginde beýan edilişi ýaly, bu...

Serdar Berdimuhamedow nobatdaky Hökümet mejlisini geçirdi

Şu gün Prezident Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi. Bellenilişi ýaly, mejlisde käbir resminamalaryň...

BMG Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyga ýokary baha berýär

Türkmenistanyň Pakistandaky Ilçihanasynda Birleşen Milletler Guramasynyň Owganystana kömek missiýasynyň (UNAMA) Yslamabatdaky edarasynyň başlygy Malik Siseýe Türkmenistanyň daşary syýasaty barada tanyşdyrylyş çäresi geçirildi. 23-nji maýda geçirilen duşuşykda...