Soňky habarlar

Arhiw

Syýasat

Türkmenistanyň Prezidentiniň Dubaýa iş sapary dowam edýär
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Birleşen Milletler Guramasynyň Howanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň 28-nji maslahatyna (СOP-28) gatnaşmak üçin Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherine amala...
Serdar Berdimuhamedow COP-28 maslahatynda çykyş etdi
Dubaýda 1-2-nji dekabrda Birleşen Milletler Guramasynyň Howanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň 28-nji maslahaty (СOP-28) geçirilýär. TDH-nyň habar bermegine görä, sammitiň ilkinji gününde Prezident...
Türkmenistan we Gruziýa adam hukuklary babatda tejribe alyşdy
Türkmenistanyň Adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekili Ýazdursun Gurbannazarowanyň ýolbaçylygyndaky türkmen wekiliýeti Gruziýa iş saparyny amala aşyrdy. Bu barada Türkmenistanyň Gruziýadaky ilçihanasy habar berdi. Saparyň çäklerinde Türkmenistanyň...
Türkmenistanyň Prezidenti Dubaýa sapar bilen bardy
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Howanyň üýtgemegi boýunça Çarçuwaly Konwensiýasynyň taraplarynyň nobatdaky 28-nji mejlisine (COP 28) gatnaşmak üçin iş sapary bilen Dubaýa ugrady....