Arhiw

Syýasat

Kisida Gurbanguly Berdimuhamedowy Ýaponiýa çagyrýar

Ýaponiýanyň Premýer-ministri Fumio Kisida Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň adyna hat ýollady. «Watan» habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, hatda, hususan-da, şeýle sözler bar: – Siziň Alyhezreti­ňize, Ýaponiýanyň...

Serdar Berdimuhamedow Ermenistanyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Ermenistan Respublikasynyň Prezidenti Waagn Haçaturýana we Ermenistan Respublikasynyň Premýer-ministri Nikol Paşinýana Ýerewan şäherindäki «Surmalu» söwda merkezinde bolup geçen partlamanyň adam pidalaryna...

Azerbaýjanyň Prezidenti türkmen ilçisini kabul etdi

Şu gün Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýew Türkmenistanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Gurbanmämet Elýasowy kabul etdi. Türkmen ilçisi Prezidente ynanç hatyny gowşurdy. Azerbaýjanyň Prezidentiniň...

Awazada halkara ulag forumy öz işine başlady

Şu gün «Awaza» kongresler merkezinde deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki halkara maslahat öz işine başlady. Forum «Aşgabat prosesi: arabaglanyşygy pugtalandyrmak üçin...

Serdar Berdimuhamedow Hindistanyň ýolbaşçylaryny gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Hindistan Respublikasynyň Prezidenti hanym Draupadi Murmua we Hindistan Respublikasynyň Premýer-ministri Narendra Modä hem-de ýurduň ähli halkyna Hindistan Respublikasynyň milli baýramy —...

Serdar Berdimuhamedow Koreýanyň Prezidentini gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýola Koreýa Respublikasynyň milli baýramy — Azat ediş güni mynasybetli mähirli gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny...

Kataryň emiri Serdar Berdimuhamedowy gutlady

Katar döwletiniň emiri Tamim bin Hamad Al Tani Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň adyna hat ýollap, Kataryň halkynyň adyndan we hut öz adyndan türkmen döwletiniň Baştutanyny...

23-nji sentýabrda Türkmenistanyň Döwlet maslahaty geçiriler

Bu barada Ministrler Kabinetiniň şu gün Awazada geçirilen, 2022-nji ýylyň geçen ýedi aýynyň jemlerine bagyşlanan göçme mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow aýtdy. «Watan» habarlar gepleşiginde habar...

Ilçi Atadurdy Baýramow Ýaponiýada işe başlady

Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Atadurdy Baýramow resmi ýagdaýda öz işine girişdi. Ýaponiýanyň daşary syýasat edarasynyň resmi saýty onuň ýurduň daşary işler...