Soňky habarlar

Arhiw

Dünýäde

Global ykjam aragatnaşyk 226 eksabaýt artar

«Ericsson» kompaniýasynyň wekilleri Şanhaýda «MWC 2021» sergisiniň çäginde geçirilen bäşinji nesil ykjam aragatnaşyk torlaryny ösdürmek baradaky sammitde torlaryň häzirki ýagdaýy we geljegi barada gürrüň berdiler. Kompaniýanyň ...

«Starlink» hemrasy internetiň tizligini iki esse artar

ABŞ-ly telekeçi Elon Mask özüniň şahsy twitter sahypasynda «Starlink» hemrasynyň internetiň tizligini 2021-nji ýylda iki esse ýokarlandyrjakdygyny habar berdi. Bu habara görä, bu ýyl «Starlink» ...

Kanadada derýa ýuridik şahs hukugy berildi

Kanadanyň Kwebek welaýatyndaky Megpaý derýasyna ýuridik şahs hukugy berildi. Hut şu nukdaýnazardan hem, ýurduň Hökümeti, Daşky gurşawy goramak ministrligi we «Innu etnik» toparynyň agzalary derýany...

Täjigistan elektrik energiýasynyň eksportyny artdyrdy

Täjigistan 2021-nji ýylda iki ýurda —  Özbegistana we Owganystana iberýän elektrik energiýasynyň eksportyny artdyrdy. «Barki Tojik» döwlet Holding kompaniýasynyň başlygynyň birinji orunbasary Mahmadumar Asozoda özüniň metbugat...

Gazagystan Nowruz baýramyny 10 gün bellemegi meýilleşdirýär

«Tengrinews» web sahypasynyň habaryna görä, Gazagystan Nowruz baýramyny şu ýyl 10 gün bellemegi meýilleşdirýär.  Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewiň Nowruz baýramyny bellemeklik babatda ýörite konsepsiýanyň taslamasyny tassyklaýan...

Koronawirusy ýok edip biljek agyz-burun örtügi döredildi

Fransiýanyň «BioSerenity» kompaniýasy koronowirus ýokanç keselini  ýok edip bilýän gorag agyz-burun örtügini döretdi. Bu barada ýurduň «BFMTV»  teleýaýlymy habar berdi. Dört gatlakdan durup, her bir gaty...

ABŞ «COVAX» maksatnamasyna maliýe goldawyny iki esse artdyrdy

Amerikanyň Birleşen Ştatlary Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasynyň ýolbaşçylygyndaky ««COVID-19» sanjymlaryna global elýeterlilik» — «COVAX» maksatnamasyna  maliýe goldawyny 2 milliard dollardan 4 milliard dollara çenli ýokarlandyrdy....