Soňky habarlar

Archive news

Syýahatçylyk

Aşgabatda guruljak welosiped binasy barada maglumatlar

Aşgabatda guruljak welosiped binasy barada maglumatlar

Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň 22-nji fewralynda bolup geçirilen mejlisinde hormatly Prezidentimiziň Aşgabat şäheriniň Çandybil şaýoly bilen Bekrewe köçesiniň çatrygynda Welosiped binasyny gurmak hakyndaky Karara gol...
Awazadaky ähli myhmanhanalar barada maglumat

Awazadaky ähli myhmanhanalar barada maglumat

Göçürüp almak üçin şu ýere basyň.  Öz dostlaryňyz we ýakynlaryňyz bilen hökman paýlaşyň -------------------------------------------------- Eger-de ýalňyş tapsaňyz - info@turkmenportal.com hat ýazyň. ...