Soňky habarlar

Arhiw

«Türkmenistan» awiakompaniýasynyň halkara we içerki howa gatnawlarynyň tertipnamasy (2022-nji ýylyň noýabry)

0
44021

«Türkmenistan» awiakompaniýasynyň resmi web saýtynda halkara howa gatnawlarynyň we içerki gatnawlaryň tertipnamasy neşir edildi.

Aşgabat halkara howa menzilinden amala aşyrýan ýolagçy howa gatnawlaryň tertibi

Uçuşyň ugry Gatnaw belgisi Uçýan güni Uçýan wagty Gonýan wagty
Aşgabat - Dubaý T5-817 1 19-10 20-40
Aşgabat - Dubaý T5-819 3 07-55 09-25
Aşgabat - Frankfurt T5-463 6 12-05 14-05
Aşgabat - Frankfurt T5-467 3 14-40 16-40
Aşgabat - Kazan T5-737 4 07-30 09-00
Aşgabat - Kazan T5-735 7 21-35 23-05
Aşgabat - Moskwa T5-703 2 20-50 22-45
Aşgabat - Moskwa T5-709 5 06-50 08-45
Aşgabat - Stambul T5-901 1 07-35 09-35
Aşgabat - Stambul T5-921 3 19-15 21-15
Aşgabat - Stambul T5-921 4 19-15 21-15
Aşgabat - Stambul T5-985 6 14-20 16-20

 

Türkmenabat halkara howa menziline amala aşyrýan ýolagçy howa gatnawlaryň tertibi
Uçuşyň ugry Gatnaw belgisi Uçýan güni Uçýan wagty Gonýan wagty
Dubaý - Türkmenabat T5-818 1 22-10 *02-10
Dubaý - Türkmenabat T5-820 3 10-45 14-45
Kazan - Türkmenabat T5-738 4 11-00 16-30
Kazan - Türkmenabat T5-736 1 00-35 06-05

 

 

Türkmenbaşy halkara howa menziline amala aşyrýan ýolagçy howa gatnawlaryň tertibi

 

Uçuşyň ugry Gatnaw belgisi Uçýan güni Uçýan wagty Gonýan wagty
Moskwa - Türkmenbaşy T5-704 3 00-15 05-35
Moskwa - Türkmenbaşy Т5-710 5 10-35 15-55
Stambul - Türkmenbaşy T5-902 1 11-10 16-10
Stambul - Türkmenbaşy T5-922 3 22-50 *03-50
Stambul - Türkmenbaşy T5-922 4 22-50 *03-50
Stambul - Türkmenbaşy T5-986 6 17-50 22-50

* - Gonýan wagty indiki gün

Içerki howa gatnawlarynyň tertipnamasy

Uçuşyň ugry Gatnaw belgisi Uçýan güni Uçýan wagty Gonýan wagty
Aşgabat-Daşoguz T5-101 her gün 06-00 06-50
Aşgabat-Daşoguz T5-105 1,3,4,6,7 17-25 18-15
Aşgabat-Daşoguz T5-111 2 19-00 19-50
Aşgabat-Daşoguz T5-113 2,5 09-50 10-40
Aşgabat-Daşoguz T5-103 4 09-50 10-40
Aşgabat-Daşoguz T5-107 5 18-10 19-00
Aşgabat-Türkmenabat T5-171 her gün 06-10 07-00
Aşgabat-Türkmenabat T5-175 her gün 17-30 18-20
Aşgabat-Mary Т5-127 her gün 06-20 07-00
Aşgabat-Mary Т5-131 her gün 17-55 18-35
Aşgabat-Türkmenbaşy T5-241 her gün 06-30 07-30
Aşgabat-Türkmenbaşy T5-247 her gün 18-00 19-00
Aşgabat-Kerki T5-313 1,3,5,6,7 10-00 11-00
         
Daşoguz-Aşgabat T5-102 her gün 07-50 08-40
Daşoguz-Aşgabat T5-106 1,3,4,6,7 19-15 20-05
Daşoguz-Aşgabat T5-112 2 20-50 21-40
Daşoguz-Aşgabat T5-114 2,5 16-00 16-50
Daşoguz-Aşgabat T5-104 4 15-25 16-15
Daşoguz-Aşgabat T5-108 5 20-00 20-50
Türkmenabat-Aşgabat T5-172 her gün 08-00 08-50
Türkmenabat-Aşgabat T5-176 her gün 19-20 20-10
Mary-Aşgabat Т5-128 her gün 08-00 08-40
Mary-Aşgabat Т5-132 her gün 19-35 20-15
Türkmenbaşy-Aşgabat T5-242 her gün 08-40 09-40
Türkmenbaşy-Aşgabat T5-248 her gün 20-10 21-10
Kerki-Aşgabat T5-314 1,3,5,6,7 12-00 13-00
Daşoguz-Türkmenbaşy T5-235 2,5 11-40 12-50
Daşoguz-Mary T5-225 4 11-40 12-30
Türkmenbaşy-Daşoguz T5-236 2,5 14-00 15-00
Mary-Daşoguz T5-226 4 13-30 14-25
Daşoguz-Mary T5-225 4 11-40 12-30

 


Gatnaw tertipnamany surat görnüşinde ýükläp bilersiniz

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş makalalar