Hyzmatlar

Ýaşlar we mahabat

Ýaşlar we mahabat

Global marketingiň we bäsdeşligiň ýokary tizlik bilen ösýän döwründe kompaniýalar üçin  haryt satuwyny ýokarlandyrmaklygyň iň gowy we täsirli ýoly mahabatlandyrmadyr. Biz häzirki wagtda gazet, žurnal,...
Türkmen bukjalar, kürteler - Nurana toý salony

Türkmen bukjalar, kürteler - Nurana toý salony

Ýaşlar uly höwes bilen öz toý dabaralaryna milli egin-eşikleri geýýärler, hem-de täze reňkler bilen olaryň üstüni ýetirýärler. Siz toý dabaralaryna geçirmek üçin gerek bolan toý...
Как сэкономить на Интернете ночью?

Как сэкономить на Интернете ночью?

Хотите использовать Интернет по льготной цене ночью, выбирать подходящий Интернет-пакет по цене и объему, установить два и более пакета одновременно? Все эти возможности дает абоненту МТС...