Soňky habarlar

Arhiw

Hyzmatlar

Türk aşhanasy: Aziýanyň we Ýewropanyň tagam sazlaşygy
Türk aşhanasy: Aziýanyň we Ýewropanyň tagam sazlaşygy
Türk aşhanasynyň dünýä ýüzünde millionlarça muşdaklary bar. Onuň tagamlarynyň hatarynda dürli tagama isleg bildirýän adamlary nazara tutup, olaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin ähli görnüşli naharlar bardyr....
Toý mekanyny saýlap almakda berilmeli 7 sowal
Toý mekanyny saýlap almakda berilmeli 7 sowal
Toý mekanyny, dabaranyň belleniljek ýerini saýlap almak durmuş toýunda, oturyşlyk, ýubileý, gender-pati ýa-da islendik başga bir dabarada esasy meseleleriň biridir. Aşgabat şäherinde ýerleşýän «Ak Ýol»...
Interýerde reňkleri ajaýyp sazlaşdyrmagyň syrlary
Interýerde reňkleri ajaýyp sazlaşdyrmagyň syrlary
Reňkiň adama örän täsir edýändigini baradaky fakty psihologlaryň we alymlaryň geçiren köp sanly barlaglary subut edýär. Her bir reňk adamyň psihikasyna öz täsirini ýetirip, gurşawda...
Aşhanany aýna bezegleri bilen nädip bezäp bolar
Aşhanany aýna bezegleri bilen nädip bezäp bolar
Ýaz-tomus möwsümi — ýaşaýyş jaýyny abatlamak we bezemek üçin iň oňaýly döwür. Aşhana bolsa, şol öýüň esasy ýerleriniň biridir: bu ýerde nahar bişirilýär, maşgala agzalary...