Arhiw

Howa maglumaty: 2021-nji ýylyň 23-nji oktýabry

07:0023.10.2021
0
2030
Howa maglumaty: 2021-nji ýylyň 23-nji oktýabry

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň şu gün — 23-nji oktýabrda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty

Aşgabatda: az-kem bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +4... +60, gündizine +17... +190 maýyl bolar. Howanyň basyşy 737 mm, çyglylygy 35 — 55%.

Arçabilde: az-kem bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 8 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +3... +50, gündizine +16... +180 maýyl bolar. Howanyň basyşy 714 mm, çyglylygy 40 — 60%.

Balkan welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +6... +110, gündizine +19... +240, kenarýaka etraplarynda +15... +500 maýyl bolar.

Türkmenbaşy şäherinde: howa +18... +200, basyşy 756 mm, çyglylygy 20 — 40%.

Awazada: howa +17... +190, basyşy 764 mm, çyglylygy 25 — 45%.

Balkanabat şäherinde: howa +21... +230, basyşy 765 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Ahal welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +2... +70, gündizine +16... +210 maýyl bolar.

Änew şäherinde: howa +18... +200, basyşy 742 mm, çyglylygy 30 — 50%.

Tejen şäherinde: howa +17... +190, basyşy 750 mm, çyglylygy 40 — 60%.

Mary welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +2... +70, gündizine +15... +200 maýyl bolar.

Mary şäherinde: howa +16... +180, basyşy 749 mm, çyglylygy 40 — 60%.

Baýramaly şäherinde: howa +17... +190, basyşy 748 mm, çyglylygy 35 — 55.

Lebap welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine 0... +50, gündizine +15... +200 maýyl bolar.

Türkmenabat şäherinde: howa +16... +180, basyşy 752 mm, çyglylygy 40 — 60%.

Kerki şäherinde: howa +17... +190, basyşy 746 mm, çyglylygy 30 — 50%.

Daşoguz welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, günorta-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine 0... +50, gündizine +13... +180 maýyl bolar.

Daşoguz şäherinde: howa +15... +170, basyşy 763 mm, çyglylygy 30 — 50%.

Köneürgenç şäherinde: howa +14... +160, basyşy 764 mm, çyglylygy 40 — 60%.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň