Soňky habarlar

Arhiw

Azat Garajaýew «Energetikde» baş tälimçiniň kömekçisi bolup işläp başlady

17:0002.08.2022
0
1413
Azat Garajaýew «Energetikde» baş tälimçiniň kömekçisi bolup işläp başlady

38 ýaşly ýarym goragçy Azat Garajaýew futbol karýerasyny tamamlady. Ol şu möwsümde «Energetigiň» baş tälimçisi Ýuriý Bordolimowyň kömekçisi bolup işläp başlady.

Garajaýew dürli ýyllarda «Şagadam», HTTU, «Altyn asyr» futbol toparlarynda hem çykyş etdi. Ol karýerasyny 2015-nji ýyldan bäri çykyş edip gelýän «Nebitçide» ýapdy.

Azat Garajaýew Türkmenistanyň futbol ýygyndysynda hem dört duşuşyk geçirdi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň