Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanda demir ýollaryň durky täzelenýär

18:1220.10.2021
0
7655
Türkmenistanda demir ýollaryň durky täzelenýär

Häzirki wagtda «Türkmendemirýollary» agentligi tarapyndan Bamy — Bereket demir ýolunyň relslerini düýpli abatlamak işleri alnyp barylýar. Bu barada «Türkmenistan: Altyn asyr» internet saýty habar berýär.

Ýakyn wagtda bu ýerde ilkinji 10 kilometrlik rels gurlar. Häzir Latwiýanyň SIA «HB» kompaniýasyndan satyn alnan relsleriň birinji tapgyry abatlaýyş işleri üçin ulanylýar.

Şunuň bilen birlikde, üstümizdäki ýylda Aşgabat — Türkmenbaşy demir ýolunyň ugrunda jemi 50 kilometre golaý awtoulag ýoluny täzelemek meýilleşdirilýär. Geljek 2022-nji ýylda bolsa Aşgabatdan — Türkmenabat şäherine barýan demir ýoluň durkuny täzelemek göz öňüne tutulýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň