Soňky habarlar

Arhiw

Russiýa Türkmenistandan ýene bir ýörite uçuşy amala aşyrdy

11:2225.01.2021
0
33562
Russiýa Türkmenistandan ýene bir ýörite uçuşy amala aşyrdy

2021-nji ýylyň 25-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Türkmenabatdaky halkara howa menzilinden Russiýa Federasiýasyna nobatdaky ýörite uçar gatnawy amala aşyryldy. Bu barada Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär.

Şol habarda bellenilişi ýaly, bu gezekki uçar sapary bilen 177 adam Russiýa gitdi. “S7” rus awiakompaniýasynyň “8536” belgili gatnawy amala aşdy.

Bu uçar gatnawy Russiýanyň ilçihanasynyň gurnamagyndaky 6-njy gatnawdyr. Ol hem 2020-nji ýylyň mart aýyndan bäri gurnalyp gelýär. Şonda Türkmenistandan tarapyndan halkara uçar gatnawlaryny amala aşyrmak wagtlaýynça togtadylypdy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň