Archive news

Russiýaly pälwan Habib Nurmagomedowyň Türkmenistana gelmegine garaşylýar

14:2413.12.2018
0
20356
Russiýaly pälwan Habib Nurmagomedowyň Türkmenistana gelmegine garaşylýar

Başa-baş göreş boýunça russiýaly pälwan, UFC-niň häzirki çempiony Habib Nurmagomedowyň ýakynda Türkmenistana we beýleki käbir Aziýa döwletlerine syýahat etmegine garaşylýar.

Pälwan ýakynda metbugata beren interwýularynyň birinde kakasynyň Türkmenistanda harby gullugy geçendigini aýdyp, bu güneşli ýurdy özüniň hem göresiniň gelýändigini nygtapdy.

Dünýä syýahat etmegi öňräkden bäri meýilleşdirip gelýän türgen biziň ýurdumyzdan başga-da, Malaýziýa, Indoneziýa, Azerbaýjana we Gyrgyzystana baryp görmekçi.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň