Aşgabatda V Aziýa oýunlarynyň Guramaçylyk komitetiniň mejlisi geçirildi

00:3302.02.2016
0
544
Aşgabatda V Aziýa oýunlarynyň Guramaçylyk komitetiniň mejlisi geçirildi

Ýakynda Aşgabat şäherinde 2017-nji ýylda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň Guramaçylyk komitetiniň mejlisi geçirildi. Onda türkmen türgenleriniň taýýarlygy bilen baglanyşykly meselelere, Olimpiýa şäherjiginiň sport meýdançalarynda synag ýaryşlaryny geçirmäge, şeýle hem şäherjigiň ýapyk welotreginde welosport boýunça halkara ýaryşyny geçirmäge görülýän taýýarlyk işleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň Prezidentiniň 1-nji fewralda göni aragatnaşyk arkaly geçiren nobatdaky wideoşekilli iş maslahatynda aýdyldy.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň