"Altyn asyr" täze nyrhnamalary hödürleýär

11:1522.12.2015
0
1989
"Altyn asyr" täze nyrhnamalary hödürleýär

«Altyn asyr» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti öz müşderilerine Täze ýylyň bosagasynda "Sowgat" nyrhnamalar toplumyny hödürleýär. Bu toplum 2015-nji ýylyň 21-nji dekabryndan başlap, işe girizildi.

Sowgat-Kiçi nyrh meýilnamasy

Sowgat-Kiçi nyrh meýilnamasy bilen siz her aý ähli şäher we öýjükli telefonlaryna 200 minut, ýurduň içinde ähli mobil telefonlaryna 100 SMS hem-de 50 megabaýtlyk trafigini alýarsyňyz. Her aýyň bukjasy gutarandan soň, ähli şäher we mobil telefonlaryna minudynyň bahasy 0.08 manat.

 • Ýurduň içinde ähli mobil telefonlaryna SMS-iň bahasy 0.10 manat.
 • Her aýyň internet bukjasy gutarandan soň, 1 megabaýtynyň bahasy 0.09 manat.
 • Ähli giriş jaňlar mugt.
 • Her aý bukja üçin hökmany tölegi 9 manat. Her aýyň 1-ne saklanylýar.
 • Täze belgä birikdirilmesi mugt. Birikdirilende ilkinji töleg 1 manat.
 • Sowgat-Kiçi nyrh meýilnamasyna geçmek üçin öz telefonyňyzda aýlaň: * 0809 * 6 * 1 * 2 * 128 # jaň düwmesi. Geçmesi 1 manat.
 • Daşary ýurda çykyş SMS-iniň bahasy 0.20 manat.
 • Şäherara jaňlarynyň 1 minudynyň bahasy 0.08 manat.
 • Bahalar goşulan baha salgytly görkezilen.

Üns beriň! Müşderi tölegi üçin hasapda pul ýetmedik ýagdaýynda ähli şäher we öýjükli telefonlaryna minudynyň bahasy 0.14 manat, ýurduň içinde ähli mobil telefonlaryna SMS-iň bahasy 0.10 manatdan, 1 megabaýtynyň bahasy 0.12 manat bolar.
Hasaby dolduranyňyzdan soňra müşderi tölegi doly alnar we birikdirilen bukja aýyň dowamynda hereket eder. Şunlukda aýda müşderi töleginiň alnan pursatyndan başlap hasaplanyp başlanar.

 

Sowgat-Uly nyrh meýilnamasy


 

Sowgat-Uly nyrh meýilnamasy bilen siz her aý ähli şäher we öýjükli telefonlaryna 500 minut, ýurduň içinde ähli mobil telefonlaryna 200 SMS hem-de 100 megabaýtlyk trafigini alýarsyňyz. Her aýyň bukjasy gutarandan soň, ähli şäher we mobil telefonlaryna minudynyň bahasy 0.05 manat.

 • Ýurduň içinde ähli mobil telefonlaryna SMS-iň bahasy 0.10 manat.
 • Her aýyň internet bukjasy gutarandan soň, 1 megabaýtynyň bahasy 0.09 manat.
 • Ähli giriş jaňlar mugt.
 • Her aý bukja üçin hökmany tölegi 16 manat. Her aýyň 1-ne saklanylýar.
 • Täze belgä birikdirilmesi mugt. Birikdirilende ilkinji töleg 1 manat.
 • Sowgat-Uly nyrh meýilnamasyna geçmek üçin öz telefonyňyzda aýlaň: * 0809 * 6 * 1 * 2 * 129 # jaň düwmesi. Geçmesi 1 manat.
 • Daşary ýurda çykyş SMS-iniň bahasy 0.20 manat.
 • Şäherara jaňlarynyň 1 minudynyň bahasy 0.05 manat.
 • Bahalar goşulan baha salgytly görkezilen.

Üns beriň! Müşderi tölegi üçin hasapda pul ýetmedik ýagdaýynda ähli şäher we öýjükli telefonlaryna minudynyň bahasy 0.14 manat, ýurduň içinde ähli mobil telefonlaryna SMS-iň bahasy 0.10 manatdan, 1 megabaýtynyň bahasy 0.12 manat bolar.
Hasaby dolduranyňyzdan soňra müşderi tölegi doly alnar we birikdirilen bukja aýyň dowamynda hereket eder. Şunlukda aýda müşderi töleginiň alnan pursatyndan başlap hasaplanyp başlanar.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň