Aziýa Dünýä çempionaty — 2018-iň saýlama duşuşyklarynyň geçirilýän güni FIFA Türkmenistanyň ýygyndysynyň täze reýtingini mälim etdi

17:2703.09.2015
0
1757
Aziýa Dünýä çempionaty — 2018-iň saýlama duşuşyklarynyň geçirilýän güni FIFA Türkmenistanyň ýygyndysynyň täze reýtingini mälim etdi

Türkmenistanyň futbol boýunça ýygyndy topary GDA Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda üçünji ornuny saklap galdy. Bu barada şu gün FIFA-nyň Sýurihdäki (Şweýsariýa) ştab-kwartirasynda täzelenen reýting-sahypasynda habar berilýär.

Oňa laýyklykda türkmen futbolçylary 172 ball bilen dünýäniň 209 toparynyň arasynda 149-njy orny eýeleýär. Şunlukda ýygyndy toparymyz Gyrgyz Respublikasynyň (160 ball bilen 155-nji orunda) we Täjigistanyň (155 ball bilen 158-nji orunda) ýygyndylardan öňde ýerleşýär. Özbegistanyň (453 ball) we Gazagystanyň (184 ball) ýygyndylary degişlilikde 76-njy we 145-nji ýerleri eýeleýär.

Türkmen futbolçylary Aziýa yklymynda hem öňki orunda — 46 toparyň 23-nji ýerde galdylar. Türkmen futbolçylarynyň şu günki garşydaşy bolan Omanyň ýygyndysy bir basgançak aşak düşdi, indi bu topar 329 ball bilen dünýä reýtinginde 100-nji orny eýeleýär.

Aziýanyň iň gowy topary Eýranyň ýygyndysy 716 ball bilen 40-njy orunda ýerleşdi. Reýtingde dünýäniň wise-çempiony we Amerikanyň Kubogynyň kümüş medalynyň eýesi argentinalylar öňde barýar (1442 ball). Ikinji orun belgiýalylara (1269 ball) üçünji orunda bolsa dünýä çempionlary nemes futbolçylaryna (1248 ball) degişli bolup durýar. 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň