Sankt-Peterburgda Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 27 ýyllygyna bagyşlanan moda sergisi geçirildi

14:1419.12.2022
0
33863
Sankt-Peterburgda Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 27 ýyllygyna bagyşlanan moda sergisi geçirildi

Sankt-Peterburgda Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 27 ýyllygyna bagyşlanan moda sergisi geçirildi. Bu çäre Sankt-Peterburgyň Hökümetiniň goldawy bilen Türkmenistanyň we Sankt-Peterburgyň Moda öýleri tarapyndan guraldy.

Sankt-Peterburgdaky «Mekan» Türkmen medeniýet jemgyýetiniň habaryna görä, bu dabaraly çäräni geçirmek üçin 2022-nji ýylyň oktýabr aýynda Sankt-Peterburgyň Tauride köşgünde Arkalaşygyň moda forumy boldy.

Sergä GDA agza ýurtlaryň Mejlisara mejlisiniň, Sankt-Peterburgyň Daşarky gatnaşyklar komitetiniň, Dünýä türkmenleri ynsanperwer assosiasiýasynyň Sankt-Peterburg we RF-iň Demirgazyk-günbatary boýunça bölüminiň, Sankt-Peterburgdaky «Mekan» Türkmen medeniýeti jemgyýetiniň, Sankt-Peterburgyň Moda öýüniň ýolbaşçylygydyr wekilleri hem-de Aşgabatdan çagyrylan myhmanlar gatnaşdylar.

Dabaranyň myhmanlary Merkezi Aziýanyň yzygiderli ösýän ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasynyň strategik we ýakyn hyzmatdaşydygyny bellediler.

Dabaranyň dowamynda Türkmenistandan moda görkezişler boldy. Milli lybaslar türkmen medeniýetiniň däp-dessurlaryny we gözelligini açyp görkezdi.

Şeýle hem hasabatda Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 27 ýyllygynyň bellenilmeginiň çäginde Russiýanyň dürli şäherlerinde dabaraly çäreleriň geçirilendigi aýdylýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň