Şewçenko “Milanyň ” we “Interiň” rowaýaty oýunçylarynyň duşuşygyna gatnaşar

01:3703.05.2015
0
988
Şewçenko “Milanyň ” we “Interiň” rowaýaty oýunçylarynyň duşuşygyna gatnaşar

“Milanyň” we “Interiň” rowaýaty oýunçylary, şeýle hem öňki döwürleriň hem-de häzirki zamanyň beýleki belli futbolçylary “San-Siroda” duşuşarlar.

Resmi derejede 1123 oýun geçiren 41 ýaşly Hawýer Zanetti Milanda ähli “ýyldyzlaryň” duşuşygyny guraýar. Ol 4-nji maýda geçiriler.

Duşuşykdan ýygnanjak serişdeler üpjünçiligi pes maşgalalardan bolan çagalara gönükdiriler.

Oýna gatnaşjaklaryň sanawy barada aýdylanda, ol, ine, şeýle: Ranokkýa, Montaliwo, Abýatti, Karriso, Çerçi, Ikardi, Medel, Şakiri, Palasiýo, Albiol, Kambýasso, Dani Alwes, Eto’ O, Falkao, Iguain, Ledesma, Muntari, Mauri, Samuel, Toni, Almeýda, Ambrosini, Bajo, Beppe, Franko Barezi, Berti, Beban, Breme, Komatto, Kafu, Kiwu, Kardoba, Kostakurta, Krespo, Jorkaýeff, Figu, Inzagi, Leonardo, Maldini, Mançini, Nakata, Nesta, Oriali, Matteus, Palýuka, Puýýol, Şewçenko, Sosa, Stankowiç, Toldo, Wýeri, Zambrotta, Samarano, Zenga.    

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň