“Türkmenhowaýollary” içerki gatnawlaryň petekleriniň bahasyny galdyrdy

18:2119.04.2015
0
6600
“Türkmenhowaýollary” içerki gatnawlaryň petekleriniň bahasyny galdyrdy

“Türkmenhowaýollary” milli gullugy 2015-nji ýylyň 15-nji aprelinden içerki gatnawlaryň petekleriniň bahasyny galdyrdy. Bir ugur boýunça petekler ortaça 12 manat (ABŞ-nyň 3,50 dollary) gymmatlady.

Şeýlelikde şu aralyklardaky gatnaw peteklerine şeýle nyrh goýuldy: Aşgabat — Türkmenbaşy 77 manat (22 dollar) Aşgabat — Balkanabat — 55 manat (takmynan 16 dollar), Aşgabat — Mary — 60 manat (17 dollar), Aşgabat — Türkmenabat — 71 manat (20 dollar).

Öň içerki awiagatnawlaryň bahalary 2012-nji ýylda galdyrylypdy. Häzirki wagtda içerki gatnawlaryň bahalary elýeterli bolup, türkmenistanlylara maşgala bolup ýurda gezelenç etmäge mümkinçilik berýär.    

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň