Soňky habarlar

Arhiw

Gurban baýramynda Türkmenistanda dört günläp dynç alnar

22:1608.07.2022
0
18102
Gurban baýramynda Türkmenistanda dört günläp dynç alnar

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow şu gün Gurban baýramyny bellemek hakynda Karara gol çekdi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

Resminama laýyklykda, 9, 10, 11-nji iýul günleri Türkmenistanda Gurban baýramy diýlip yglan edildi we şol günler iş günleri däldir. 10-njy iýuldaky dynç güni bolsa 12-nji iýula geçirildi.

Şeýlelikde, Türkmenistanda Gurban baýramynda dört günläp dynç alnar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň