Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatdaky «Koton Kids» dükany tomusky egin-eşik toplumy üçin 30% arzanladyş yglan edýär

10:4530.06.2022
0
4510
Aşgabatdaky «Koton Kids» dükany tomusky egin-eşik toplumy üçin 30% arzanladyş yglan edýär

Eger siziň çagaňyz soňky ýylyň dowamynda örän tiz we görnetin ösen bolsa, owadan geýinmegi gowy görýän körpejeler üçin döwrebap egin-eşik dükany «Koton Kids» onuň tomusky egin-eşiklerini 30% arzanladyş bilen täzelemegi teklip edýär.

Täze tomusky egin-eşik toplumyna degişli owadan we bezemen köýnekçeler, oglanjyklar we gyzjagazlar üçin köýnekler, kelte balaklar, penjekler, şeýle hem jinsiler, şortikler we joraplar çagalar egin-eşigi dükanynyň hödürleýän harytlarynyň esasyny düzýär.

Geýimleriň dürli ölçeglerde bolmagy 2 ýaşdan başlap ýetginjek ýaşyndaky çagalara çenli islän egin-eşiklerini saýlamaga mümkinçilik berýär.

«Koton Kids» dükany «Berkarar» söwda merkeziniň 2-nji gatynda ýerleşýär. Täze tomusky egin-eşik toplumy bilen sosial torlaryň sahypalarynda ýa-da (+993 61) 64 39 85 belgili IMO sahypasynda hem tanşyp bilersiňiz. Goşmaça maglumatlary hem şol belgiden alyp bilersiňiz.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň