Soňky habarlar

Arhiw

«Älem TV» hemra we onlaýn telewideniye operatory türkmen tomaşaçylaryna 125 ýaýlym hödürleýär

16:5707.04.2022
0
109179
«Älem TV» hemra we onlaýn telewideniye operatory türkmen tomaşaçylaryna 125 ýaýlym hödürleýär

«Älem TV» hemra we onlaýn telewideniýe operatory tomaşaçylara Ýewropanyň, Aziýanyň, Russiýanyň, Türkiýäniň, Özbegistanyň we Hindistanyň iň meşhur teleýaýlymlaryna gije-gündiziň dowamynda onlaýn ýagdaýda tomaşa edip bolýan Vip hem-de Sada bukjalaryny hödürleýär.

«Älem TV-niň» Sada bukjasynda 114 sany ýaýlym bar. Eger-de tomaşaçylar onlaýn teleýaýlymy giňişleýin ulanmak isleseler onda Vip bukjadan peýdalanyp 114 ýaýlymyň üstüne goşmaça 11 sany ýaýlymy görüp bilerler.

«Älem TV» onlaýn telewideniýesine abunaçy bolmak üçin töleg:

SADA
40 TMT - 1 aý;
480 TMT - 1 ýyl.

VIP
50 TMT - 1 aý;
600 TMT - 1 ýyl.

Bir ýyllyk bukjany birbada birikdirene «Älem TV» bir aý sowgat hökmünde berilýär.

Hyzmaty birikdirmek we goşmaça soraglar üçin şu telefon belgilerine jaň edip habarlaşyp bilersiňiz: (+993) 65 01-99-98; (+993) 65 31-78-87.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň