Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistandaky «City Business School» Täze ýyl mynasybetli baýramçylyk arzanlaşygyny yglan edýär

18:3916.12.2021
0
3743
Türkmenistandaky «City Business School» Täze ýyl mynasybetli baýramçylyk arzanlaşygyny yglan edýär

Täze 2022-nji ýyl mynasybetli,Türkmenistandaky «City Business School» topary bu işewürlik (biznes) mekdebiniň ähli okuw maksatnamalaryna 30 göterim arzanlaşyk yglan edýär.

Bu baýramçylyk arzanlaşygy 31-nji dekabra çenli dowam edýär. Şonuň üçin hem ýokary derejeli işewürlik (bizness) bilimini arzan bahadan öwrenmek isleýän bolsaňyz, onda paýtagtymyz Aşgabatdaky «City Business School» okuwyna ýazylmaga howlugyň.

Türkmenistandaky «City Business School»-yň işewürlik (bisness) bilimi bu okuwa gatnaşyjy hünärmenleriň tejribesine, hakyky iş ýagdaýlarynyň derňewine we anyk meselelere esaslanýar.

СBS geňeşçileri hemmeler üçin aýratyn okuw maksatnamasyny saýlarlar.

Türkmenistandaky «City Business School» bilen habarlaşmaklyk üçin telefon belgiler:

  • +993 61-38-64-17;
  • +993 63 48-53-80
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň