Ertir Türkmenistanyň futbol çempionatynda ýene üç duşuşyk geçiriler

19:0811.11.2021
0
3012
Ertir Türkmenistanyň futbol çempionatynda ýene üç duşuşyk geçiriler

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň Eminler bölümi 12-nji noýabrda geçirilýän futbol çempionatymyzyň 1-nji tapgyrynyň wagty süýşürilen hem-de 5-nji tapgyrynyň duşuşyklarynyň eminlerini belli etdi.

1-nji tapgyryň wagty süýşürilen duşuşygy:

12.11.2021 ý. (anna)

“Köpetdag” – “Aşgabat”

Geçirilýän ýeri: “Aşgabat” stadiony, merkezi meýdan (Aşgabat ş.)

Başlanýan wagty: 15:30

Duşuşygyň emini: A.Goşşanow (Tejen ş.)

Kömekçi eminler: Ş.Hydyrow (Balkanabat ş.), A.Jumaýew (Aşgabat ş.)

Ätiýaçdaky emin: M.Allaberdiýew (Aşgabat ş.)

Gözegçi emin: R.Pälwanow Daşoguz ş.)

Duşuşygyň komissary: R.Japarow (Aşgabat ş.)

5-nji tapgyryň duşuşyklary:

“Şagadam” – “Energetik”

Geçirilýän ýeri: “Şagadam” stadiony (Türkmenbaşy ş.)

Başlanýan wagty: 15:00

Duşuşygyň emini: B.Allaberdiýew (Aşgabat ş.)

Kömekçi eminler: H.Abdiýazow (Daşoguz ş.), Y.Kurambaýew (Daşoguz ş.)

Ätiýaçdaky emin: A.Annamyradow (Balkanabat ş.)

Gözegçi emin: M.Seýitgulyýew (Aşgabat ş.)

Duşuşygyň komissary: G.Kanaýew (Aşgabat ş.)

“Merw” – “Nebitçi”

Geçirilýän ýeri: “Sport toplumy” stadiony (Mary ş.)

Başlanýan wagty: 15:00

Duşuşygyň emini: Ç.Gurbanow (Aşgabat ş.)

Kömekçi eminler: P.Pälwanow (Daşoguz ş.), B.Atdyýew (Tejen ş.)

Ätiýaçdaky emin: S.Çaryýew (Mary ş.)

Gözegçi emin: A.Sapaýew (Daşoguz ş.)

Duşuşygyň komissary: H.Ataniýazow (Aşgabat ş.)

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň