Arhiw

Taýlandda geçiriljek VI Aziýa oýunlary 2023-nji ýyla geçirildi

15:0503.11.2021
0
2762
Taýlandda geçiriljek VI Aziýa oýunlary 2023-nji ýyla geçirildi

Taýlandda geçirjek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça VI Aziýa oýunlary koronawirus pandemiýasy sebäpli 2023-nji ýylyň noýabr aýyna çenli süýşürildi. Bu barada Insidethegames.biz internet saýtynda habar berilýär.

Nobatdaky VI Aziýa oýunlary 2023-nji ýylyň 17-nji noýabryndan 26-njy noýabry aralygynda geçiriler.

Bu bilelikdäki karar Taýlandyň NOK, Aziýa oýunlarynyň guramaçylyk komiteti we Taýland hökümeti bilen giňişleýin geňeşmelerden soň kabul edildi.

Ilki bilen oýunlar 2021-nji ýylyň 21-30-njy maýynda geçirilmegi meýilleşdirilýärdi, ýöne 2021-nji ýylyň ýanwar aýynda ýurduň häkimiýetleri bäsleşigiň 2022-nji ýylyň 10-20-nji martyna çenli yza süýşürilendigini habar berdiler.

Häzirki wagtda oýunlara taýýarlyk işleri dowam edýär.

Bäsleşik maksatnamasyna sportuň 24 görnüşi girizildi, olar: ýapyk ýeňil atletika, bilýard, bouling, tans sporty, küşt, futzal, tigirçekli aýakgapda typmak / alpinizm, gysga aralyga ýüzmek (25 metr), Taý boksy, jujitsu, BMX welosiped, halta takraw / sepak takraw, kuraş , polbol, netbol, taekwondo, ýapyk hokkeý, karate, elektron sport, badminton (üç çäre), pençak silat, şadyýanlyk, sambo, ýapyk küreklemek.

Belläp geçsek, Ýapyk binalarda we söweş sungaty V Aziýa oýunlary 2017-nji ýylyň sentýabr aýynda Aşgabatda geçirildi.

Ýapyk Aziýa oýunlary, Aziýa Olimpiýa Geňeşiniň howandarlygynda Aziýa ýurtlaryndan gelen türgenleriň arasynda her iki ýylda bir gezek geçirilýän sport ýaryşydyr. Ilkinji Aziýa ýapyk oýunlary 2005-nji ýylda Taýlandyň Bangkok şäherinde geçirildi. Ýapyk binalarda geçiriljek Aziýa oýunlarynda, Olimpiýa maksatnamasyna goşulmaýan, ýöne şol bir wagtyň özünde ýeterlik güýmenje bolan ýaryşlar geçirildi. 2013-nji ýylda ýapyk Aziýa oýunlary Aziýa söweş sungaty oýunlary bilen birleşdirilip, ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça Aziýa oýunlary emele geldi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň