Arhiw

TÝL ― 2021: üç futbolçy birden artyk gol geçirdi

11:5326.10.2021
0
429
TÝL ― 2021: üç futbolçy birden artyk gol geçirdi

Türkmenistanyň futbol çempionatynyň yzda galan duşuşyklaryndan soňra üç futbolçy iň netijeli oýunçylaryň sanawynda öňe saýlandy. Olar «Altyn asyrdan» Altymyrat Annadurdyýew, «Ahaldan» Elman Tagaýew we «Şagadamdan» Yhlas Magtymowdyr.

Häzir bu futbolçylaryň üçüsiniň hasabynda hem 2 pökgi bar.

Ýeri gelende aýtsak, şu tapgyrdan soňra täze möwsümde tapawutlanan futbolçylaryň sany 14-e ýetdi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň