Ronaldo futbol meýdançasynda täzeçillik döreder

18:1220.10.2021
0
515
Ronaldo futbol meýdançasynda täzeçillik döreder

Kristiano Ronaldo «Walensiýa» klubynyň eýesi Piter Lim bilen işewürlik taslamasyna başlandygyny habar berdi. Futboly, aragatnaşygy we tehnologiýany birleşdirmek maksady bilen, «ZujuGP» atly platformany döretmek ugrunda işlenilýär.

Soňky habarlar gowy. Futboly indi häzriki ýaly ýagdaýda görmersiňiz. «ZujuGP»-e ýazylyň we biziň bilen bu syýahaty dowam etdiriň — diýip, Ronaldo sosial ulgamlarda ýazypdyr.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň