Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň futbol ýygyndysy FIFA-nyň täzelenen reýtinginde ozalky ornunda galdy

18:3016.09.2021
0
4423
Türkmenistanyň futbol ýygyndysy FIFA-nyň täzelenen reýtinginde ozalky ornunda galdy

Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysy FIFA-nyň sentýabr aýyndaky täzelenen reýting sanawynda ozalky ornunda ― 130-njy basgançakda galdy.

Bilermenler tarapyndan biziň milli ýygyndymyza 1117,60 utuk berildi.

Türkmen futbolçylary bu reýtingde Angola bilen Ekwatorial Gwineýanyň aralygynda ýerleşýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň