Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Futbol federasiýasy ýurduň sebitleriniň çagalar futbol mekdeplerine toplary sowgat berdi

09:5211.05.2021
0
6650
Türkmenistanyň Futbol federasiýasy ýurduň sebitleriniň çagalar futbol mekdeplerine toplary sowgat berdi

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň guramagynda Mary, Lebap, Daşoguz hem-de Balkan welaýatlarynda ýerli futbol mekdepleriniň wekilleriniň gatnaşmagynda ýörite duşuşyk geçirildi. Mary, Türkmenabat, Daşoguz hem-de Türkmenbaşy şäherlerinde geçirilen duşuşyklaryň dowamynda TFF-niň hem-de Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň wekilleriniň gatnaşmagynda futbol mekdeplerine ýokary hilli futbol toplary bilen birlikde, ýörite sowgatlaryň gowşurylyş dabarasy boldy.

Ýeri gelende bellesek, Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň guramagynda 6-njy aprelde geçirilen ýörite duşuşykda paýtagtymyzyň futbol mekdeplerine ýokary hilli toplar bilen birlikde ýörite sowgatlaryň gowşurylyş dabarasy geçirilipdi.

Golaý günlerde TFF-niň hem-de Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň wekilleriniň bilelikde gatnaşmagynda bu duşuşyklar ýurdumyzyň Ahal welaýatynda hem geçiriler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň