Berdimuhamedow Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalaryny belledi

21:3214.04.2021
0
6021
Berdimuhamedow Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalaryny belledi

Şu gün – 14-nji aprelde geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň birinji çagyrylyşynyň birinji maslahatynyň barşynda türkmen Lideri

Kasymguly Babaýewi,

Guwançmyrat Agaýewi,

Batyr Orazmämmedowy,

Dünýägözel Gulmanowany,

Merettagan Taganowy,

Serdar Gaýypowy,

Merdan Halnazarowy,

Çarygeldi Babanyýazowy Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalygyna belledi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň