Soňky habarlar

Arhiw

«Ak Hünji» kärhanasy «Ýylyň ekologiýa taýdan arassa önümini öndüriji işewüri» ugry boýunça baýraga mynasyp boldy

17:2330.03.2021
0
2516
«Ak Hünji» kärhanasy «Ýylyň ekologiýa taýdan arassa önümini öndüriji işewüri» ugry boýunça baýraga mynasyp boldy

Türkmenistanda giňeldilen polistirol önümleriniň önümçiligini alyp baryjy «Ak Hünji» hususy kärhanasy önümleriniň ekologiýa taýdan arassalygy üçin «Ýylyň öňdebaryjy işewüri» bäsleşiginde üçünji orna mynasyp boldy.

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi we adybir partiýa tarapyndan yglan edilen bäsleşigiň jemleri birleşmäniň döredilmeginiň 13 ýyllygy mynasybetli geçirilen serginiň çäklerinde jemlendi.

«Ak Hünji» hususy kärhanasy diwarlar we üçekler üçin izolýasiýa sandwiç panellerini, potologyň we daşky diwarlaryň bezegi üçin plitalary we profilleri, köpükli serişdeleri gaplaýyş gutularyny we azyk gaplaryny öndürýär. Mundan başga-da, kompaniýa metal skobalarynyň we ofis faýllarynyň önümçiligini özleşdirdi.

«Ak Hünji» hususy kärhanasy SGS halkara sertifikat kompaniýasy tarapyndan ISO 9001:2018 ygtyýarnamasyna eýe boldy.

«Ak Hünji» hususy kärhanasy telekeçilik sergisinde diňe bir taýýar önümleri däl, eýsem, önüm öndürmek üçin ulanylýan çig malyň nusgalaryny, şeýle hem täze önümleriň köp görnüşini hödürledi.

Şeýle-de okaň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň