Soňky habarlar

Arhiw

«Türkmentelekom» internet nyrhlaryny arzanlatdy

12:1808.02.2021
2
153027
«Türkmentelekom» internet nyrhlaryny arzanlatdy

«Türkmentelekom» müşderileri üçin internet hyzmatlarynyň nyrhlaryny ep-esli azaltdy. Kompaniýanyň resmi web sahypasynda şu aşakdaky täze bahalar barada maglumatlar ýerleşdirildi.

 

Şäher üçin nyrhlar

256 Kb/sek 100 manat

512 Kb/sek 150 manat

1 Mbit/s 170 manat

2 Mbit/s 200 manat

 

Daýhan birleşikleri we obalar üçin nyrhlar

256 Kb sek 50 manat

512 Kb / sek 100 manat

 

Bilim edaralary

512 Kb/sek 250 manat

1 Mbit/s 350 manat

2 Mbit/s 500 manat

 

Bilim edaralary üçin ýörite maglumat kanalynyň kärendesi

4 Mbit/s 600 manat

6 Mbit/s 900 manat

8 Mbit/s 1200 manat

10 Mbit/s 1500 manat

 

Kärhanalar we guramalar üçin nyrhlar

2 Mbit/s - 1000 manat

4 Mbit/s - 1250 manat

6 Mbit/s - 1500 manat

8 Mbit/s - 1750 manat

10 Mbit/s - 2000 manat

 

Kärhanalar we guramalar üçin ýörite maglumat kanalynyň kärendesi

2 Mbit/sek 1140 manat

3 Mbit/s 1170 manat

4 Mbit/s 1200 manat

5 Mbit/s 1250 manat

6 Mbit/s 1750 manat

8 Mbit/s 2250 manat

10 Mbit/s 2500 manat

20 Mbit/s 4750 manat

30 Mbit/s 7000 manat

Şeýle hem bu kompaniýa Türkmenistanyň guramalary, kärhanalary we bilim edaralary üçin bahalary arzanlatdy. Täze nyrhlar barada has giňişleýin maglumat bilen şu salgydan tanşyp bilersiňiz.

“Türkmenportal-yň” ozal habar berşi ýaly, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 6-njy fewralda ulag we aragatnaşyk toplumyny ösdürmek boýunça geçiren iş maslahatynda internet we beýleki aragatnaşyk hyzmatlarynyň bahalaryna täzeden garamagy, şeýle hem internetiň giň elýeterliligini üpjün etmegi degişli ýolbaşçylara tabşyrdy.

Şeýle-de okaň!

AŞTU internet hyzmatlary üçin nyrhlary arzanlatdy

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
wazzVer ( 13/02/2021 )

Where is a my topic with invite? Hmm i cant find it now ;/ wizz

3