Soňky habarlar

Arhiw

Azerbaýjanda ilkinji pilotsyz tiz kömek uçaryny IDRAK öndürýär

18:3917.09.2020
0
619
Azerbaýjanda ilkinji pilotsyz tiz kömek uçaryny IDRAK öndürýär

Azerbaýjanyň “İdrak Texnoloji Transfer” şereketi tarapyndan tiz kömek pilotsyz uçary taýýarlanýar.

Pilotsyz uçaryň dizaýny tamamlandy we häzirki wagtda prototip işlenip düzülýär.

Tiz kömek uçary näsaglary pilotsyz ulaglaryň hereket edip bilmeýän ýerlerinde bejergi etmek, şeýle hem olary harby ýükleri geçirip bolmaýan ýerlere daşamak üçin niýetlenendir.

Azerbaýjanyň “İdrak Texnoloji Transfer” şereketiniň häzirki wagtda dürli maksatlar üçin birnäçe pilatsyz howa ulaglaryny öndürýändigini-de bellemelidiris.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň