Powetkin bilen Waýtyň duşuşygynyň geçiriljek wagty mälim edildi

17:5801.07.2020
0
596
Powetkin bilen Waýtyň duşuşygynyň geçiriljek wagty mälim edildi

“Matchroom Boxing”-iň guramaçylary russiýaly Aleksandr Powetkin bilen Dillian Waýtyň arasyndaky duşuşygyň geçiriljek wagtyny resmi ýagdaýda habar berdiler. Köpleriň sabyrsyzlyk bilen garaşýan bu boks tutluşygy şu ýylyň 22-nji awgustynda geçiriler. Mälim bolşy ýaly duşuşyk 2-nji maýda geçirilmelidi. 40 ýaşly Powetkin karýerasy boýunça 38 duşuşykda 35 gezek ýeňiş gazandy (2 ýeňliş, 1 deňlik). 32 ýaşly Waýt bolsa, 28 gezek çykan ringinden 27 gezek ýeňiş bilen dolandy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň