Soňky habarlar

Arhiw

Öz biznesiňizi mahabatlandyrmak üçin TM.INFO katalogyna abuna ýazylmak dowam edýär

15:5211.08.2018
0
6514
Öz biznesiňizi mahabatlandyrmak üçin TM.INFO katalogyna abuna ýazylmak dowam edýär

TM.INFO biznes katalogyna öz biznesiňizi mahabatlandyrmak üçin abuna ýazylşygy dowam edýär. Kataloga hasaba alyş şu ýylyň 7-nji iýunynda başlady we ol 1-nji sentýabra çenli dowam eder. Häzirki wagtda ýerleriň aglabasynyň eýelenendigini hem dykgatyňyza ýetirýäris. Siz katalogyň iň soňky mümkinçiliklerinden peýdalanan müşderi bolup bilersiňiz. TM.INFO biznes katalogy 27-nji sentýabrda çap ediler.

Bu iş Türkmenistanda ähli hyzmat berýänleriň bir katalogyň içinde jemlenmesidir. TM.INFO biznes katalogy 5000 nusgada bolup, ol jemgyýetçilik ýerlerinde, ýagny howa we demir ýol menzillerinde, ministrliklerde, dynç alyş merkezlerde we ş.m ýerlerde mugt paýlanyljakdyr.

Doly maglumaty şu salgydan alyp bilersiňiz.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň