Berdimuhamedow Döwlet serhet gullugynyň başlygyny wezipesinden boşatdy

Berdimuhamedow Döwlet serhet gullugynyň başlygyny wezipesinden boşatdy

Şu gün – 27-nji ýanwarda Türkmenistanyň Prezidenti Serhet institutynda Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi. Mejlisiň barşynda general-maýor Şadurdy Amanmuhammedowiç Durdyýew işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin, Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň başlygy, serhet goşunlarynyň serkerdebaşysy wezipesinden boşadyldy.

19978 ulanylan ýa-da 4 täze awtoulaglardan gözläň

-
-
-