Bildiriş

OÝNUŇ SOŇY (Голодные игры: Сойка пересмешница. Часть II)

OÝNUŇ SOŇY (Голодные игры: Сойка пересмешница. Часть II)
Ýaş kino muşdaklarynyň uly söýgüsini gazanan “Açlyk oýunlary” filmler toplumynyň soňky bölümi ekranlara goýberildi. Amerikaly zenan ýazyjy Suzanna Kollinsiň adybir romanlar toplumy esasynda taýýarlanan filme bolan gyzyklanmanyň köplügi sebäpli 4 bölüme öwrülen üçleme täze film bilen jemlenýär. Başgaça aýdylanda, oýun tamamlanýar. Filme mundan öňki 2-sini ekranlaşdyran Fransis Lawrens režissýorlyk edýär. Mälim bolşy ýaly, ol Will...

TÜRKVISION — 2014: “türk dünýäsiniň altyn sesiniň” eýeleri belli boldy

TÜRKVISION — 2014: “türk dünýäsiniň altyn sesiniň” eýeleri belli boldy
Kazanda “Kazan — 2014-nji ýylda türk dünýäsiniň medeni paýtagty” atly çäreleriň ýapylyş dabarasynyň çäklerinde “Turkvision — 2014” II Halkara aýdym bäsleşiginiň final bölegi tamamlandy. Oňa göni ýaýlymda bütin dünýäde 300 million tomaşaçy tomaşa etdi. Iri telewizion bäsleşige 25 ýurtdan, şol sanda Türkmenistandan, Bosniýa we Gersegowinadan, Makedoniýadan, Ukrainadan, Moldowadan, Gruziýadan, Başgyrdystandan, Tywadan, Özbegistandan, Gyrgyzystandan, Azerbaýjandan, Gazagystandan, Eýrandan,...