Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Bilim ministrligi: Türkiýede hünär bilimi baradaky resminamalar kanunlaşdyrylmaly

10:5515.09.2023
0
38007

Türkmenistanyň Bilim ministrligi metbugat beýanatyny çap etdi, onda Türkiýe Türkiýe Respublikasynyň hünär bilim edaralaryny tamamlan Türkmenistanyň raýatlary hünär bilimi hakyndaky resminamalarynyň Türkmenistanda ykrar edilmegi üçin, ilki berlen hünär bilimi hakyndaky resminamalary Türkiýe Respublikasynyň degişli döwlet edaralarynda kanunlaşdyrylan bolmalydygy barada aýdylýar.

Ýagny, munuň üçin aşakdaky işler amala aşyrylmaly:

  • Hünär bilimi hakyndaky resminamalary Türkiýe Respublikasynyň Milli bilim ministrliginiň Ýokary okuw we daşary ýurtlar boýunça bilim müdirliginiň Ýokary okuw bölüminde;
  • Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministrliginde tassyklatmaly.

Türkmenistanyň Bilim ministrligi Türkiýede okamagy meýilleşdirýän Türkmenistanyň raýatlaryna Türkmenistanda hünär bilimi baradaky resminamalary kanunlaşdyrmagyň tertibi barada öňünden öwrenmegi maslahat berýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň