Batyr Hojamuhammedow Bangkokda kadetleriň we ýetginjekleriň arasynda geçirilen Aziýa çempionatynda kümüş medalyna mynasyp boldy

12:3214.10.2015
0
408

Ýakynda  Türkmenistanyň sportda gazananlarynyň üsti kümüş medal bilen ýetirildi. Ony Batyr Hojamuhammedow ýakynda Tailandyň paýtagty Bangkokda kadetleriň we ýetginjekleriň arasynda geçirilen Aziýa çempionatynda gazandy. 

Ýaryşa 20-den gowrak ýurtdan 170 töweregi türgen gatnaşdy. B.Hojamuhammedow 90 kilograma çenli agram derejesinde ýetginjekler toparynda wise-çempion boldy. Türkmenistanyň sport we syýahatçylyk institutynyň talyby ilki mongoliýaly türgenden ynamly üstün çykyp, soňra bolsa ýarym finalda Özbegistanyň toparyndan bolan dzýudoçyny ýeňip hem-de finalda Täjigistanyň wekilinden çekeleşikli göreşde ýeňlip, üç tutluşyk geçirdi.  

Bu ýaryşlar oňa gatnaşyjylar üçin şu aýyň ahyrky günlerinde kadetleriň we ýetginjekleriň arasynda Abu-Dabide (Birleşen Arap Emirlikleri) geçiriljek dzýudo boýunça dünýä çempionatyna taýýarlygyň möhüm tapgyryna öwrüldi. Biziň watandaşymyz dünýä çempionatynda öz ýurduna mynasyp wekilçilik etjekdigini aýdyň subut etdi. 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň